עונש על מכירת אקסטזי

להלן גזר דין בנושא עונש על מכירת אקסטזי (MDMA): גזר דין (ביחס לנאשם 1) פתח דבר הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של סחר בסם -עבירה לפי סעיף 13 ו 19א לפקודת הסמים המסוכנים תשל"ג 1973 . בהתאם לכתב האישום המתוקן בתאריך 9.8.05 בשעה 18:35 או בסמוך לכך ,ברח' הרב קוק בבאר שבע סחר נאשם 1 בסיוע נאשם 2 בצוותא בסם מסוכן ,בכך שמכר בסיוע נאשם 2, 38 טבליות של סם מסוכן מסוג MDMA תמורת 1,000 ₪ . במועד הנ"ל מכר לסוכן 33 טבליות של הסם הנ"ל והם התחייבו לספק את היתר במועד מאוחר יותר. בתאריך 12.8.05 בשעה 19:40 סיפק נאשם 1 בסיוע נאשם 2 5 טבליות נוספות של הסם הנ"ל ,כל זאת שלא כדין וללא היתר מאת המנהל. הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו כתב האישום יתוקן,הנאשם יחזור בו מכפירתו יודה ויורשע, כאשר הטיעונים לעונש ידחו לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן וכאשר אין הסדר לעניין העונש ועמדת המאשימה הינה מאסר לריצוי בפועל . טענות הצדדים ב"כ המאשימה ציין כי הנאשם מכר בשני מועדים שונים 38 טבליות MDMA לסוכן המשטרתי במסגרת מבצע לחשיפת סוחרי סמים ,כאשר הנאשם הוכרז כיעד המבצע. הוא ציין כי הנאשם הוכיח כי הוא מסוגל להשיג בפרק זמן קצר כמות נכבדה של סמים ואף למכור אותם. ביחס לתסקיר שירות המבחן ציין כי שירות המבחן מכיר את הנאשם כעשר שנים במהלכן גיבש המלצות במהלך השנים בעבירות שביצע הנאשם בהן עבירות רכוש,סמים,אלימות ועבירת מין . הוא הדגיש כי הנאשם ריצה בעבר מאסר בעבודות שירות בגין עבירות סמים,ואף מאסר מותנה שהיה תלוי ועומד כנגד הנאשם בעת ביצוע העבירות נשוא תיק זה לא הרתיעו אותו מלבצען. עוד ציין כי בעבירות סחר בסמים הלכה היא שנסוגות נסיבותיו האישיות של הנאשם. הוא הפנה את בית המשפט לפסיקה בנושא סחר בסם וטען כי על בית המשפט לעשות אבחנה האם מדובר בספק מזדמן או בסוחר סמים קלאסי ,כאשר לשיטתו הנאשם אינו ספק מזדמן. בשים לב לכל האמור ביקש מבית המשפט להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל, מאסר מותנה ,וקנס שיהא בהם כדי לשקף את האינטרס הציבורי. ב"כ הנאשם טען כי הנאשם צעיר בגילו יליד שנת 1982 הודה בהזדמנות הראשונה בכתב האישום המתוקן. ביחס לסוכן המשטרתי שהופעל בתיק זה טען כי מדובר בסוכן מדיח אשר יצר קשר עם הנאשם ויזם את העסקאות האמורות .הוא הדגיש כי הנאשם היה נתון במעצר כ 4.5 חודשים. באשר לתסקיר שירות המבחן ציין כי ניתן לראות כי הנאשם משתף פעולה עם שירות המבחן באופן מלא וכי לנאשם נסיבות קשות שעבר במהלך חייו והכל כמפורט בתסקיר. עוד ציין כי לשיטתו יש לאמץ המלצת שירות המבחן שיש בה כדי לעזור ולסייע לנאשם לחזור למסגרת חיים נורמטיבית ,כאשר הנאשם כעת מצוי במערכת יחסים זוגית ואף מצפה לילד ולוקח אחריות מלאה על מעשיו, וכי כעת מאסר בפועל שיושת עליו עלול להביא לרגרסיה במצבו. בשים לב לכל האמור ביקש מבית המשפט לאמץ המלצת שירות המבחן . תסקירי שירות המבחן שירות המבחן הגיש שני תסקירים בעניינו של הנאשם. שירות המבחן מציין כי הנאשם צעיר כבן 24 ,אשר גדל בסביבת משפחה בעייתית, ללא הכוונה הורית כאשר נחשף לחברה שולית הפנים מערכת ערכים ונורמות התנהגות עברייניות. שירות המבחן התרשם כי הנאשם מאופיין בכוחות להתמודדות במצבי משבר ולנהל אורח חיים תקין וזאת בעיקר כאשר זוכה לתמיכה והכוונה של דמויות סמכות. שירות המבחן מציין כי במהלך החודשים האחרונים ובעיקר מאז שחרורו ממעצר לאחר שנעצר בגין הפרת הוראה חוקית החל שינוי אצלו וכי חזרתו למעצר הבהירה לו את המחיר בגין התנהגות פורצת גבולות ואת הצורך שלו בהכוונה לצורך עריכת שינוי בחייו .שירות המבחן מציין כי שינוי זה הוא בניגוד לעמדתו הקורבנית והפסיבית אשר אפיינה אותו טרם מעצר זה . מכל האמור ולאחר שהתרשם כי הנאשם בשל יותר מבעבר להשיג תפקוד נורמטיבי ומאחר והנאשם נמצא בעיצומו של תהליך שינוי בחייו, סבור הוא כי עונש בדמות מאסר בפועל עלול להביא לרגרסיה במצבו ולהעמקה והחרפה של דפוסי התנהגות שוליים ועל כן ממליץ על ביצוע מאסר בדרך של עבודות שירות וכן צו מבחן למשך שנה . דיון והכרעה אכן הפסיקה חזרה וציינה כי עבירות סחר בסמים הינן מהעבירות החמורות בספר החוקים והכלל הוא שמי שהורשע בעבירת סחר בסמים אכן דינו למאסר בפועל .{ראה לעניין זה: ע"פ 9283/05 אלי בריגע נ' מ"י (לא פורסם) וכן בש"פ 748/06 איבגי נ' מד"י (פורסם באתר הרשות השופטת ביום 6.2.06). עם זאת גם מעיון בגזרי הדין שהוגשו ע"י ב"כ הנאשם עולה כי במקרים הראויים ובנסיות יוצאות דופן ובמי שנראה כי החל לעבור הליך שיקום, הוטלו עונשים קלים יותר ואף היו מקרים בהם הסתפק בית המשפט בהטלת צו מבחן ושל"צ, או מאסר קצר בעבודות שירות. כך למשל ברע"פ 5423/04 - מקסים איפראימוב נ' מד"י ,תק-על 2004(2)2402, הורשע המבקש בשלושה מקרי תיווך וסחר בסם מסוכן ומקרה אחד של עסקה בסם מסוכן. בית המשפט גזר עליו עונש של שני חודשי מאסר שירוצו בעבירות שירות, וזאת בשל העובדה שעבר הליך גמילה מסמים והשתלב בעבודה מסודרת כאדם מן היישוב וכן משום נסיבותיו האישיות הייחודיות. בעניינו של הנאשם שבפני הגעתי לכלל מסקנה, לא בלי היסוס, כי יש מקום לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהטיל על הנאשם מאסר מותנה ארוך ומרתיע צופה פני עתיד, וכן צו שירות לתועלת הציבור בהיקף נרחב ביותר של 600 שעות. ראשית אציין כי הנאשם שהה במעצר במסגרת תיק זה כחמישה חודשים, כך שלמעשה כבר שהה תקופה לא מבוטלת בתנאי מעצר שהם קשים אף יותר מתנאי מאסר בין כותלי הכלא. זאת ועוד, שירות המבחן מציין בתסקיריו כי המעצר היה קשה מאוד לנאשם כאשר שירות המבחן התרשם כי מעצרו האחרון, בו נעצר לאחר שהפר הוראה חוקית, היה לו קשה מאוד ואף היווה גורם מרתיע בעבורו, כאשר הנאשם הבין את המחירים שצפוי לשלם בגין התנהגותו. אכן לנאשם הרשעות קודמות גפ בעבירות מסוג זה והוא אף ביצע את העבירה נשוא תיק זה בעודו מרצה עונש של מאסר בעבודות שירות ובכך בודאי יש כדי לפעול לחובתו. עם זאת הנאשם עדיין לא נדון למאסר לריצוי בפועל ממש ולמעשה המעצר בתיק זה למשך מספר חודשים כאמור, היה למעשה הפעם הראשונה בה שהה תקופה כה ארוכה מאחורי סורג ובריח. שירות המבחן התרשם כאמור כי המעצר ובמיוחד הפעם השנייה בה הושב למעצר, הבהירו לנאשם את המחיר שקיים להתנהגות פורצת גבולות . על כן התרשם כי הנאשם נמצא בעיצומו של תהליך שינוי בתפיסתו לחיים וכי במהלך תקופת הניסיון שיתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן. עוד ציין שירות המבחן כי עונש מאסר בפועל עלול להביא לרגרסיה במצבו ושיביא להעמקה והחרפה של דפוסי התנהגות שוליים ועל כן המליץ על עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות או לחילופין על של"צ בהיקף גבוה. מתסקירי שירות המבחן עולות כאמור נסיבות חייו הלא קלות של הנאשם, כאשר מטעמי צנעת הפרט לא אפרטן, רק אדגיש כי עולה שהנאשם מרקע משפחתי לא קל וכפי שציין סניגורו אכן מדובר בנסיבות ייחודיות וחריגות והכל כמפורט בתסקיר (ראה פסקה 3 ו 4 בתסקיר מיום 19.6.06). הפסיקה חזרה וציינה באשר לצורך לנהוג בחומרה יתרה עם סוחרי סמים למיניהם ,אולם אל מול הצורך להחמיר בענישה בעבירה מסוג זה, ברי כי על הענישה להיות אינדיבידואלית. על בית המשפט לתת את הדעת למכלול הנסיבות שבפניו,לנאשם העומד מולו,נסיבות חייו ,מצבו האישי של הנאשם,גילו, עברו הפלילי וכלל נסיבות המקרה גם בעבירות מסוג זה. בענייננו המדובר בנאשם צעיר כבן 24, אשר כאמור בתסקירי שירות המבחן מאז שחרורו ממעצר, הוא משתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן, בדיקות השתן נמצאו נקיות ונראה כי החל תהליך שינוי חיובי בחייו כאשר הוא נמצא אף בקשר זוגי ועומד להיוולד לו ילד, כאשר נראה כי הקשר הזוגי משפיע עליו לחיוב. בשים לב לאמור לעיל נראה כי אם יש מקום ליתן הזדמנות נוספת לנאשם וללכת לקראתו הרי זוהי העת, כאשר ברי כי אם מתוך האלמנט ההרתעתי שבתיק זה וההליך המשפטי יבוא השינוי, תחת העמקת הדפוסים העבריינים, הרי אף כולנו נצא נשכרים. אכן הנאשם ביצע את העבירה החמורה נשוא תיק זה כאשר ריצה עונש של מאסר בעבודות שירות ובכך יש משום חומרה מיוחדת ואכן במבט ממעוף הציפור, אין מקום ללכת לקראתו של הנאשם. עם זאת הפסיקה חזרה וציינה כי הענישה הינה אינדיודיאולית וכי על בית המשפט בבואו לגזור את דינו של כל נאשם ונאשם לעשות את האיזון הראוי בין כלל האינטרסים הנוגדים, כאשר אין לשכוח כי קיים אף אינטרס ציבורי בשיקום עבריינים במקרים המתאימים. יפים לעניינו הדברים שנאמרו בע"פ 9090/00 - בעז שניידרמן נ' מדינת ישראל תק-על 2001(1), 1029 ע"י כבוד השופטת שטרסברג -כהן : "האינטרס של המערער בשיקומו אינה רק אינטרס של העבריין ואינו רק פועל יוצא מנתינת הדעת על נסיבותיו האישיות לטובתו הוא, אלא זהו אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה. עניינו של אינטרס זה הוא, לתת סיכוי למי שנכשל בעבירה בנסיבות כבענייננו לחזור לחיק החברה ולהשתלב בה כאדם נורמטיבי" (שם בעמ' 1030). בשים לב לכל האמור לעיל ולנסיבותיו המיוחדות של תיק זה ,באופן חריג ויוצא דופן, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום ליתן הזדמנות לנאשם וכי יש מקום במקרה זה באופן חריג בשים לב לעבירה בה הורשע הנאשם, לאמץ המלצת שירות המבחן, בתקווה שהנאשם ידע לנצל את היד שהושטה לו על ידי בית המשפט ושירות המבחן ולהמשיך בתהליך שיקום חייו שהחל בו תוך בחירה בדרך החיים הנורמטיבית. באשר לריצוי מאסר בעבודות שירות, הרי הממונה על עבודות השירות לא היה מוכן לקבל הנאשם לריצוי עבודות שירות, בשל העובדה שעבודות השירות בתיק הקודם הופסקו בשל אי התייצבותו כמפורט בחוות דעתו. מכאן נותר בית המשפט עם שתי אפשרויות בשני צידי הסקאלה - מאסר בפועל בצד האחד, או שירות לתועלת הציבור מן העבר השני. בשים לב לאמור לעיל, לא ראיתי מקום לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל ממש לריצוי מאחורי סורג ובריח, אף בשים לב לכך שהנאשם שהה כבר במעצר בתיק זה תקופה לא מבוטלת אשר אף בה היה אלמנט מרתיע וענישתי ולא ניתן לומר כי הנאשם לא קיבל עונש כלשהוא. בשולי הדברים יאמר כי אכן בהחלטתי שלא לנקוט במלוא חומרת הדין, כאמור, הלך בית המשפט כברת דרך לעבר הנאשם והקל בעונשו בהתחשב בכך שמדובר בנאשם שהוא צעיר בגילו ויש עוד מקום וסיכוי לשינוי באורחות חייו בשים לב לאמור בתסקיר ומתוך חשש להעמקת דפוסים עבריינים באם ישלח שוב לריצוי מאסר בפועל. עם זאת ראיתי לנכון להטיל על הנאשם מאסר מותנה ארוך צופה פני עתיד ארוך שיהא בו כדי להרתיע את הנאשם ולהוות מעין חרב מתהפכת מעל ראשו, כך שאם למגינת לב לא ינצל הנאשם את היד שהושטה לו ויחזור ויבצע עבירות מסוג זה ,יהא זה מאסר מותנה ארוך המופעל כנגדו. אשר על כן ולאחר ששקלתי את כל השיקולים לקולא ולחומרא הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: א. מאסר מותנה של 12 למשך שלוש שנים והתנאי הוא שלא יעברו בתקופה זו על כל עבירה בפקודת הסמים , למעט החזקת סם לצריכה עצמית. ב. מאסר מותנה של שישה חודשים למשך שלוש ;שנים מהיום והתנאי הוא שלא יעבור בתקופה זו על עבירה של החזקת סם לשימוש עצמי בלבד . ג. הנאשם יעמוד בפיקוח קצין מבחן למשך שנה מהיום. ד. ניתן בזאת צו לביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 600 שעות של"צ בהתאם לתוכנית שהוכנה ע"י שירות המבחן בעבודות החזקה במסגרת מרכז מדעים ד' בב"ש. ה. קנס בסך 7,500 ש"ח או 60 ימי מאסר תחתיו. הקנס ישולם ב-15 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.12.06. במידה וקיימת הפקדה בתיק זה, היא תקוזז מסכום הקנס. הובהר לנאשם משמעות צו השל"צ. הודעה זכות הערעור. סחר בסמיםסמים