ציד חוחיות - כתב אישום

להלן הכרעת דין בנושא ציד חוחיות: הכרעת דין כל כתב אישום בכל אחד משלושת התיקים: 3152/03, 3375/03 ו-3376/03, מתייחס לאותו נושא והוא עיסוק בציד חוחיות, שהיא חיית בר מוגנת באמצעות רשתות ללכידת ציפורים ובאמצעות חוחיות, אשר נקשרו לאחת הרשתות כפתיון. ההבדל הוא בתאריך ביצוע העבירה, במקום ביצוע העבירה ובנאשמים שביצעו את המעשה המהווה מספר עבירות. חלק מעדי התביעה עד ביותר מתיק אחד וגם חלק מהנאשמים הוא נאשם ביותר מכתב אישום אחד, כפי שאפרט להלן: 1. אמין בן כמאל מוסראתי, להלן: "אמין", הוא נאשם בכל אחד מכתבי האישום בשלושת התיקים. 2. סעד בן עבד עטיה אבו סאלם, ולהלן: "סעד", נאשם רק בכתב האישום בתיק 3152/03. 3. מוסטפא בן חוסיין עבד אל חמיד, ולהלן: "מוסטפא", נאשם בכתבי האישום בשני תיקים: 3375/03 ו-3376/03. נאשם נוסף: עיד בן חליל אבו שקרה, שהוא נאשם מס' 3 בתיק פלילי 3376/03, למרבה הצער נפטר ולכן הופסקו ההליכים נגדו. כל כתב אישום מכיל ארבע עבירות שהן: (1) ציד חיית בר מוגנת בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק להגנת חיית הבר תשט"ו-1955, ולהלן: "החוק". (2) ציד ללא רשיון ציד, בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק. (3) ציד ברשת, בניגוד לסעיף 5(6) ו-14(א) לחוק. (4) פגיעה בערך טבע מוגן בניגוד לסעיפים 33(ג) ו-57(א) לחוק ובניגוד לתקנה 3(א) לתקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים) התשמ"ד-1983, ולהלן: "התקנות". כתב האישום בתיק 3152/03 מכיל עוד שתי עבירות: האחת, החזקת חיית בר מוגנת, בניגוד לסעיף 8(א)(3) ו-14(א) לחוק, והשניה, החזקת ערך טבע מוגן, אשר לדעתי אין לו מקום ויש כפילות כי חיית בר מוגנת הנה גם ערך טבע מוגן ואין מקום לשתי עבירות. העידו מטעם התביעה העדים מחמוד נסאר, ניר אנגר, גמאל גדיר ועואד רכאב והוגשו מסמכים כמו עדויות הנאשמים, דו"חות פעולה, צילומים והמסמכים - תעודות עובד ציבור - אשר סומנו ת/19-ת/21 ולפיהם מוכחת העובדה שלאף אחד מהנאשמים לא היה רשיון ציד. כל אחד מהנאשמים נתן עדות תחת אזהרה, עיינתי במסמכים שהוגשו לבית המשפט ובעדויות של כל אחד מעדי התביעה ושל כל אחד מהנאשמים, ואני מחליט להרשיע כל אחד מהנאשמים אמין, סעד ומוסטפא בעבירות המיוחסות לו בכל אחד מכתבי האישום בו הוא נאשם. עד התביעה מחמוד נסאר אמר כי ביום 18.8.02 סמוך לשעה 18.40, קיבל הודעה טלפונית ששני אנשים שנמצאים במפגש הנחלים יפתחאל וציפורי, מתחת לאלון הגליל, עוסקים בציד חוחיות. נסע למקום. במקום עמד רכב דייהטסו בדופן הדרומית של הנחל בצבע כחול כהה ובתוך המפגש למטה היו שני אנשים. אחד הזדהה בתעודת זהות. לסעד לא היתה תעודה מזהה. הוא מסר פרטיו ונסאר אימת אותם דרך תחנת המשטרה במשגב. בואדי, במקום שישבו היו שתי רשתות ללכידת חוחיות. לאחת מהן מחובר חוט וגם מחוברת חוחית כפתיון, אשר יכולה לעוף בגובה של 20 ס"מ, כשהיא קופצת ונופלת, כאשר חוחיות אחרות רואות אותה, מבינות שהיא במצוקה ובאות אליה ואז באמצעות החוט שמושכים אותו החוחיות נלכדות ברשת ואז אוספים אותם ופורסים את הרשת מחדש. הרשת השניה היתה במקום שהיה החשוד השני. הלוכדים יושבים במרחק 10-20 מטר ומחזיקים בחוט לקיפול הרשת ותפיסת החוחיות. הוא מצא באיזור כלוב ציפורים ובתוכו חוחיות. הוא ביקש מבעל הרכב, שהוא אמין, להתלוות אליו לרכב וערך חיפוש ברכב ומצא כלוב נוסף, אוכל לציפורים והיו ברכב גם יתדות המשמשות לחיבור הרשת לאדמה. היה אדם שלישי עם שני הנאשמים אמין וסעד, אשר הלך מהמקום מקודם. העד קיבל מספר הטלפון, צילצל אליו, טען שהוא בזרזיר ולא יכול להגיע, יגיע אח"כ, אולם לא הגיע ולדברי ב"כ המאשימה לא אותר ולכן לא הוגש נגדו כתב אישום יחד עם שני הנאשמים. נסאר חקר את אמין וסעד. גרסת אמין, שהיתה לו חנות למכירת ציפורים, כלבים, חתולים ומזון שלהם ברחוב שפירא בחיפה ונשרפה ומאז הוא מסתובב בשטח לטייל וכפי שהעיד אמין אוהב לשבת על יד מקורות מים. הוא מכחיש כל קשר לרשתות ולכלובים שנתפסו ובו חוחיות (לפי כתב האישום 7 חוחיות). סעד אמר בחקירתו בת/2 שהוא הגיע יחד עם החבר שלו אמין ועוד אדם, חסן נבו, לטייל וכשנשאל שנמצאו במקום שתי רשתות ללכידת ציפורים וכלוב וקופסא, למי הם שייכים, ענה: "אלה של אמין החבר שלי". אמין בעדותו ניסה להכחיש שהם חברים, אמר רק שמכיר. סעד לא טען כנגד חוקיות גביית העדות ת/2 ולא התנגד להגשתה. עד התביעה ג'מאל גדיר, שהוא פקח קק"ל 16 שנים באיזור שפרעם אלון הגליל וכפר מנדא אמר בעדותו שקיבל ביום 28.9.02 סמוך לשעה 16.00 טלפון מאחד הרועים כי מזרחית לכפר מנדא יש ציידי חוחיות עם רשת. הוא הודיע לפקח עוואד רכאב. בדרך בכניסה לכפר מנדא, גמאל לקח את הפקח עואד רכאב אתו והגיעו למקום מזרחית לכפר מנדא. לפי עדותו של עואד רכאב היו שם שני רכבים: אחד, דהייטסו על האספלט והשני רכב פורד בצבע לבן. גמאל אומר בעדותו כי ראו רשת ללכידת חוחיות ו"הבחור הזה", והצביע באולם על מוסטפא ועוד אחד והצביע באולם על אמין. הבחור אמין נכנס לרכב שלו מסוג דייהטסו ונסע מהמקום. העד רכאב צילם אותו נוסע מהמקום (צילום ת/8). מוסטפא אסף אחת הרשתות ועזב את המקום. גם מוסטפא צולם כשהוא מקפל את הרשת ת/9 הוא בחקירתו הנגדית אישר שהאדם בת/9 שמקפל את הרשת זה הוא, אולם טוען כי הוא עזר לגמאל ועואד לקפל הרשת ואין לו כל קשר לרשת, אולם גמאל אומר שמוסטפא קיפל אחת הרשתות ואסף את הדברים שם באוטו ועזב. גמאל אמר למוסטפא בחקירה הנגדית (עמ' 17) כי הוא, מוסטפא, היה ליד הרשת. גמאל חזר יותר מפעם אחת בעדותו שראה את אמין ומוסטפא מתעסקים בציד ציפורים. עואד שהגיע עם גמאל, אסף את הרשת השניה. הוא צילם את התמונות ת/8-ת/12. ביום 30.9.02 היה המקרה השלישי של ציד חוחיות והוא נשוא כתב האישום בתיק 3376/03. למקרה הזה נסאר מחמוד קרא לעואד רכאב לעזרה ואז עואד זיהה את מוסטפא שהיה ביום 28.9.02 יחד עם אמין. עוואד העיד כי גמרו את החקירה באירוע של 30.9.02, החשודים שוחררו, וזאת לאחר שבררו בתחנת משגב אם אפשר לעצור את מוסטפא וקיבלו תשובה שלא (עמ' 4 לפרוטוקול). לאחר זה ערכו חיפוש ומצאו מלכודת בצד הנחל וחוט של רשת המחוברת למלכודת. הדברים צולמו. תמונות ת/13-ת/16. עד התביעה מחמוד נסאר העיד כי ביום 30.9.02 קיבל הודעה שיש לוכדי חוחיות בנחל ציפורי, הגיע למקום וראה שתי מכוניות, מזדה ודייהטסו, שהיתה במקרה הקודם. הרכבים היו בגדה הצפונית של הנחל. בדרומית ישב מוסטפא, לידו היה חוט מחבר. אמין הגיע מהנקודה של המקרה הקודם (כ-200-300 מטרים מהמקרה הזה והכוונה למקרה מ-18.8.02) נסאר הזעיק הרב"ש של אלון הגליל והפקח עואד רכאב וגבה עדות מאמין ת/3. נערך חיפוש ונמצא במקום ממנו הגיע אמין רשת וציפורים. ברכב של אמין נמצאו יתדות המשמשות לקשירת הרשת לאדמה ואמין בשאלות שלו לנסאר בחקירה הנגדית עמוד 10 לפרוטוקול מסכים שהיה ברכבו יתדות, אולם שאל את נסאר איך ראה שיש אוכל לציפורים למרות שהיה כבר חושך. עדי התביעה העידו בצורה ברורה, ענו לשאלות הנאשמים בחקירות הנגדיות, לא סתרו עצמם ולא סתרו אחד את השני. עדות עדי התביעה לא משאירה ספק בלבי שאכן כל אחד מהנאשמים ביצע את העבירות המיוחסות להם. הנאשמים נתנו עדות תחת אזהרה . גרסתם במיוחד בענייני הטיולים, כפי שדיבר הנאשם מוסטפא שהוא היה מובטל וגם עיד אבו שקרה שהיה נהג מונית ולקה בבעיות בריאות וגם הוא היה מובטל, טיילו יום יום כשנסעו ברכבו של עיד ז"ל ולקחו איתם משקה ואוכל ואכלו בשדה כל יום אחד מהם קנה. האם הגיוני שמובטלים מטיילים יום יום עם אוכל ודברים? כמו כן, הנאשם אמין אומר שהוא לאחר שנשרפה החנות שלו שבה שם כל מה שיש לו, התחיל לטייל ולהסתובב בשטח. המעניין שכל פעם שנתפסו נאשמים אלה או אחרים, לרוע מזלם, נתפסו על יד המים, כאשר במקום בו נתפסו נמצאו רשתות ללכידת חוחיות ובחלק מהמקרים כלובים לציפורים וחוחיות כמו במקרה הראשון מיום 18.8.02 חוחית קשורה לרשת כפתיון וחוחיות בכלוב לציפורים. ברכבו של אמין נמצאו יתדות, כלוב ואוכל לציפורים. גרסת מי מהנאשמים לא מתקבלת על הדעת ואני דוחה אותה. בסיכומים הנאשם אמין אמר (בעמוד 36 הסימון בעפרון) שהוא "לא מבקש זיכוי מוחלט". הנאשם 2 אמר "הייתי רק באירוע הראשון" ואכן הוא נאשם רק באירוע הראשון מ-18.8.02. מוסטפא אמר בעמוד 37 שלפי מה שהוא "שומע כאן, אמין וסעד היו בציד, אני לא הייתי בציד". כפי שציינתי, העדויות אומרות אחרת. לאור כל האמור לעיל, אני מרשיע כל אחד מהנאשמים כדלקמן: 1. את אמין בכל העבירות בכתבי האישום בכל אחד משלושת התיקים. 2. את מוסטפא בכל העבירות בכתבי האישום בתיקים 3375/03 ו-3376/03. 3. את סעד בכל העבירות 1-4 בכתב האישום בתיק 3152/03. הסברתי זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום. בעלי חיים (ציד)משפט פלילי