אישור לעבוד שעות נוספות

האם צריך לקבל אישור לעבוד שעות נוספות ? על מנת שהעובד יהיה זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות עליו לקבל אישור ממעבידו לעבוד בשעות נוספות, ועובד שלא נדרש לעבוד בשעות נוספות לא יהיה זכאי לגמול בעדן (ע"ע (ארצי) 508/08 מדינת ישראל - ארפי (30.6.10); תב"ע (חי') לו/3-3 אימבר - קופת חולים מכבי, פד"ע ח, עח (1976)). אולם, אין צורך בהסכמה או בדרישה מפורשת של המעביד לביצוע השעות הנוספות ודי במודעות המעביד לכך שהעובד עבד בשעות נוספות, כל עוד העבודה בשעות נוספות משרתת את ענייניו (ד"ר לובוצקי "חוזה העבודה וזכויות העובד" (הוצאת ניצן, 2008) פרק 13, 19). הנטל להוכיח העסקה בפועל בשעות נוספות, או לכל היותר מתכונת העסקה כאמור, מוטל על העובד התובע (דב"ע לב/32 - 3 פרוימוביץ - בר אדון, פד"ע ד 39 (1972); ע"ע (ארצי) 300360/98 צמח - ש.א.ש קרל זינגר צפון (1986) בע"מ, (30.4.02); ע"ע (ארצי) 212/06 ימית א. בטחון (1988) בע"מ - אפרים, (12.11.08)). שעות נוספות