גלישה באינטרנט בזמן העבודה - האם עבירת משמעת ?

בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי אין חולק כי צפייה באתרי אינטרנט במהלך שעות העבודה פוגעת בעבודה. לעניין זה יפים דברי כב' השופטת ל. גליקסמן בעניין עב 3016/01 אבי גורי - עירית רמלה (לא פורסם) שם נקבע כדלקמן: "ראשית, איננו מקבלים את הטענה כי גלישה באינטרנט על חשבון שעות העבודה אינה פוגעת בעבודה, ומונעת מהעובד למלא כראוי את תפקידו. מכל מקום, גלישה באינטרנט לצרכים פרטיים מהווה שימוש במשאבי המעביד שלא לצורכי העבודה. כמו כן, מקבל העובד שכר בעבור שעות בהן אינו מבצע את עבודתו. שנית, העובדה, שכך נוהגים גם עובדי עירייה אחרים, אינה שוללת את העובדה שהתנהגות העובד מהווה עבירת משמעת"... עבירות משמעתשאלות משפטיותמחשבים ואינטרנט