הזדהות עובדים זרים

ככלל, זיהויים של עובדים זרים יכול וייעשה באמצעות תעודת עובד ציבור בה מצוינים מספרי הדרכונים, תעודות בירור פרטים על נוסע, עדויותיהם של העובדים הזרים עצמם, עדויות המפקחים וכיוצא בזה (ע"פ(ארצי)13/07 ניר עם כהן ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל, מיום 6/9/09 וכן ע"פ 22/05 אלי גניש נ' מדינת ישראל, מיום 26/1/06). עובדים זרים