התיישנות תביעה הצהרתית

תביעה הצהרתית לקיום זכות נתונה, באופן עקרוני, להתיישנות, על פי סעיף 2 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), הגם שאין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות הנטענת עצמה (ראו בהקשר זה: ע"א 630/90 רוז'נסקי נ' ארגון מובילי לוד בע"מ (19/9/91); ע"א 2140/01 נחמיאס נ' נכסי בני משפחת מושקוביץ (19/8/02); ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2062/02 ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ נ' האולפנים המאוחדים בע"מ (25/3/08); ע"א 1226/06 מכבי שירותי בריאות נ' עיריית תל אביב (22/7/07)). התיישנותסעד הצהרתי