איך מוכיחים התניית שירות בשירות ?

איך מוכיחים התניית שירות בשירות ? האיסור אודות התניית שירות בשירות, פורט בסעיף 7 (א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981: "לא יתנה תאגיד בנקאי מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהתאגיד ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי". טענה שכזו מועלית, מטבעה, על ידי הנתבע, ונטל השכנוע לקיום יסודותיה של ההתניה הפסולה מוטל עליו. המקור הראשון והעיקרי להוכחת ההתניה היא עדותו הישירה של הלקוח (רא' ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני, פורסם במאגרים המשפטיים). מוטל על הנתבע להציג ראיות פוזיטיביות, בדבר זיקה ישירה בין פעולה מסוימת מצד הבנק, שמחמתה נוצרה התניה, לבין שירות ספציפי אחד למשנהו, במועד מסוים (רא' ע"א 6505/97 בוני התיכון נ' בנק הפועלים בע"מ, ראיות חיצוניות יכולות לסייע להוכחת הטענה הנטענת, משפורטה ונטענה. התניית שירות בשירותשאלות משפטיותבנק