התיישנות תביעת בנק

התיישנות תביעת בנק / מתי מתחיל מירוץ ההתיישנות בתביעת בנק נגד לקוח ? תקופת ההתיישנות הרלבנטית לתביעת בנק נגד לקוח הינה על פי ההסדר הכללי המצוי בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958 (להלן: חוק ההתיישנות), קרי 7 שנים. פסק הדין המנחה בסוגיה זו באשר למועד הולדת התביעה של תביעות מסוג זה (יחסי בנק - חייב) ניתן בד"נ 32/84 עזבון ולטר נתן וילגלומס נ' BANK ISRAEL BRITISH ( 1990). שם נקבע כי בתביעות כספיות המוגשות על ידי בנקים, יש לראות את יום הולדת עילת התובענה במועד בו שלח הבנק לנתבע דרישה לסילוק החוב. דרישה זו, צריכה להישלח תוך זמן סביר לאחר יצירת חוב, במועד שהבנק מודיע עליו לחייב. התיישנותבנק