קשר סיבתי בין רשלנות עורך דין לנזק

הוכחת קשר סיבתי בין רשלנות מקצועית של עורך דין לנזק: כבכל עוולה נזיקית, לא די בהוכחת יסוד ההתרשלות. על מנת לקבוע פיצוי, יש לבחון קיומו של קשר הסיבתי, בין ההתרשלות לנזק הנטען. בע"א 989/03 פ"ד נט(4), 796 (2005) בעמ' 811 נפסק בהקשר זה: "על התובע הנטל להוכיח, כי אלמלא התרשלות עורך הדין תוצאת פסק הדין הייתה משתנה לטובתו ... זהו נטל כבד מבחינה ראייתית, שכן כל מי שהתנסה בהליכי משפט יודע, כי אין לדעת בוודאות את תוצאותיהם של הליכים משפטיים עד למתן פסק דין חלוט, ואין לדעת כיצד היו נראים פני הדברים לו היו ההליכים מתנהלים באופן שונה".עורך דיןרשלנותקשר סיבתי