כתב הגנה אחד למספר רב של תביעות

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא כתב הגנה אחד למספר רב של תביעות: ביום 19.4.12 התקבלו בבית הדין 500 כתבי התביעה של התובעים מטעם ההסתדרות הכללית. לפיכך, בהתאם לאמור בהחלטה מיום 17.11.12, על הנתבע להגיש כתב הגנה מטעמו תוך 45 יום מיום קבלת כתבי התביעה, או להפנות לכתבי ההגנה הקיימים ביחס לכל התביעות. הנתבע יפעל כאמור. נקבע בזה מועד לדיון מוקדם.מסמכיםכתב הגנה