הגשת תביעה קטנה ללא ידע משפטי

1. בפני בית המשפט תביעת פיצויים בגין נזק אשר נגרם לרכב התובע, זאת כאשר אמו , הגב' חנה X, היתה הנהגת (כתב התביעה תוקן עם סיום הדיון כך ששמו הוסב לשם אמו כתובעת). 2. המקרה נשוא תביעה זו הינו דוגמא לתביעה המוגשת בבימ"ש לתביעות קטנות כאשר מגיש התביעה חסר ידע משפטי על הדרוש להוכחת התביעה. 3. מדובר בתאונה שאירעה ברח' השלום בירושלים. הנהגת הגישה את התביעה על שמה כאשר אין לה מעמד לעשות כן. לכן, תוקן כתב התביעה בהתאם. כתב התביעה לא נתמך בחוו"ד שמאי, תמונה ו/או אישור תיקון הרכב. במהלך הדיון התברר כי בעל הרכב לא ביצע תיקון והתביעה מסתמכת על הצעת מחיר לתיקון. בשלב הגשת התביעה, אין הוכחת נזק בפועל בהעדר תיקון בפועל. הנהגת טענה כי אין לה את האמצעים לתקן את הרכב ו/או להזמין חוו"ד מומחה, זאת מאחר והינה מתקיימת מהבטחת הכנסה. 4. לדברי הנהגת היא עמדה במקום חניה כאשר זנב הרכב בלט במקצת לנתיב התנועה כאשר הנתבע הגיע במהירות 90 קמ"ש ופגע ברכבה. לדבריה הנתבע לקח אחריות בגין גרימת התאונה. ו נזק לרבה. לתמיכת דבריה הציגה הנהגת בפני ביהמ"ש דף חתום ע"י הנתבע מיום האירוע, לפיו הבטיח לה לתקן את הרכב. אף העידה הנהגת כי הוא אמר לה כי יוכל לתקן את הרכב במוסך של אביו. 5. הנתבע בעדותו טען כי נסע במהירות המותרת במקום, כאשר הנהגת יצאה בפתאומיות ממקום החניה ולא הותירה לו זמן תגובה וכך אירעה התאונה ונגרם חיכוך בין כלי הרכב. לטענתו, עצר הוא מספר מטרים ממקום התאונה וחזר לצלם את הנזק (הנתבע הגיש תמונות במהלך הדיון). מהתמונות עולה כי מיקום הנזק ברכב הנהגת בכנף הקדמי שמאלי, בניגוד לחלק מהצעת המחיר הכוללת תיקון מגן אחורי ודלת אחורית ואין תמונות לנזק הנטען. לרכב הנתבע נגרמו סימני חיכוך בתפר בין דלת הנוסע הקדמית והאחורית ועד הגלגל האחורי. הנתבע טען שחתם על המסמך נוכח לחץ שפעילה עליו הנהגת. 6. מטעם הנהגת העיד שומר בסופר שהיה במקום אך לא ראה את עצם קרות התאונה אלא שמע "בום" כדבריו וראה את הנתבע עוצר וחוזר למקום. 7. הלכה פסוקה הינה "המוציא מחברו עליו הראיה". במקרה דנן, בהעדר תיקון הרכב, לא קיים נזק שהוכח. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מקיום נסיבות כלכליות המשפיעות על תובע פלוני לשאת בעלות תיקון הרכב עד להכרעה בתביעתו ותשלום הפיצוי אשר נפסק לטובתו. 8. הנהגת הפגינה במהלך הדיון נטיה לתגובות רגשניות והגזמה כעולה מתיאור נסיעתו של התובע ב 90 קמ"ש. כמו כן, ביהמ"ש נאלץ להזהירה מהתפרצויות לדברי הנתבע. 9. מעבר לאי תיקון הרכב, לא הוגשה חוו"ד שמאי ו/או תמונות הנזק הנטען לחלק האחורי של רכב הנהגת. 10. ביחס לפתק עליו חתם הנתבע, ניתן להתרשם כי היתה דינמיקה בין הצדדים בשטח של התרגשות ולחץ על הנתבע להודות באחריות. בסופו של יום, אין נפקות של ממש לחתימת הנתבע על התחייבות לתקן את רכב הנהגת, זאת מאחר והפתק נטול פרטים ונעשה בעקבות נסיבות לחץ רגשי באותה עת. 11. מהצעת המחיר ניתן לקבוע כי לא הוכח כל נזק לחלקו האחורי של רכב הנהגת, זאת מאחר ואין התאמה בין נסיבות התאונה לנזק. לפי התמונות שצורפו לתיק ביהמ"ש, נראה רכב הנהגת במצב שחלקו הקדמי מצוי בנתיב תנועה ולא החלק האחורי. לו היה מדובר בנזק מאחור. אילו זנב הרכב בלט לנתיב התנועה כפי שנטען ע: הנהגת, אזי לא צפוי נזק ולכנף הקדמית, לחילופין אזי היה צפוי לכל הפחות לראות רצף של נזק. אולם, לפי הצעת המחיר, אין נזק לדלת הנהג או סימני רצף של נזק. בהעדר רצף של נזק, לא ניתן לייחס לתאונה נזק למגן ולדלת האחורית. 12. מתמונות רכב אשר הוגשו לתיק בית המשפט ע"י הנתבעים עולה כי מיקום הרכב לא תואם את עדות הנהגת כאמור, קרי, חלקו האחורי של הרכב בלט לנתיב תנועה. מהתמונות עולה מצב הרכב אשר כנראה החל לצאת ממקום חניה. כמו כן, אילו היה הנתבע נוסע במהירות 90 קמ"ש, אזי הנזק היה בעוצמה רבה ומעבר לנזק שאירע במקרה דנן. המצאות הכיסוי לגלגל במקום רכב הנהגת מוכיח כי בתחילת יציאתה ממקום החניה אחרת לפי גירסתה הכיסוי לא חשוף לפגיעה לחילופין, אם נסע הנתבע במהירות 90 קמ"ש, הכיסוי היה עף מזירת התאונה. אי לכך, גרסת הנהגת נדחית משום שלא הוכחה במידה הנדרשת בהליך אזרחי עפ"י הטיית מאזן ההסתברויות ולו במשקל נוצה לטובת התביעה. כנגד אין לקבל את גירסת הנתבע במלואה זה מאחר ואילו היה מדובר ביצואה פתאומית של רכב הנהגת היה צפוי התנגשות במקום חיכוך כנזק. 13. אין בכך כדי לסיים את מלאכת בית המשפט. מהנסיבות עולה כי הנהגת ניסתה לצאת ממקום חנייתה והיה עליה לפעול בזהירות המירבית כאשר על הנתבע היה לנסוע במהירות המאפשרת לו להגיב ליציאת רכב ממקום חניה. מיקום זירת ההתנגשות היה בשולי נתיב תנועה ולכן היה מקום לנתבע להתחמק מרכב הנהגת. כמו כן, הנהגת התרשלה בכך שלא בדקה היטב את מצב התנועה. לאור האמור, יש לקובע כי ניתן לחלק את האחריות לנזקים באופן שעל כל צד יוטל 50% אחריות לנזק לחלק הקדמי של הרכב. 14. ביחס לתיקון הרכב, ניתן לקבוע תשלום התיקון ישירות למוסך על ידי הנתבעים ביחד ולחוד. התיקון לכנף הקדמי בסך 1,200 ₪, פגוש קדמי בסך 1,200 ₪, פגוש קדמי 1,500 ₪ וכיסוי הגלגל (טאסה) 290 ₪. לסיכום, 2,990 ₪ ללא מע"מ. 50% - סכום של 1,495 ₪ ללא מע"מ לאור האמור, מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע לאחר תיקון הנזק, כנגד חשבונית, סך של 1,495 ₪. נוכח הנסיבות, כל צד ישא בהוצאותיו. תביעות קטנות