החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

הצדדים ומהות התביעה התובע נרשם ביום 26.11.98 לקורס מלווי קבוצות לחו"ל שנערך על ידי הנתבעת. הנתבעת הינה חברת תיירות המקיימת בין השאר קורסים להכשרת מדריכי טיולים לליווי קבוצות לחו"ל. התובע טוען כי למרות שסיים הכשרתו כמלווה קבוצות לחו"ל בהצלחה לא קיבל מהנתבעת עבודה כלשהי בהדרכת טיולים לחו"ל. לפיכך עותר התובע לחייב את הנתבעת לפצותו בסכום של 16,000 ₪ בגין החזר עלות הקורס וטיול הסטאז' שנערך בעקבותיו וכן בגין הפסד ימי עבודה והוצאות אשר שהוציא בעת שיצא לשני טיולים כעוזר מדריך ללא שכר. טענות הצדדים התובע טוען כי סיים הקורס בהצלחה ואף יצא לטיול סטאז' שהיה כרוך בתשלום נוסף. לטענת התובע, לאחר טיול הסטאז', נדרש על ידי הנתבעת לשמש כעוזר מדריך בטיול משפחות, ללא שכר. לאחר שיצא לטיול זה, פנה התובע לנתבעת לברר מעמדו ונאמר לו כי היות וקיים פער בין חוות דעתו של מדריך טיול הסטאז' שהיתה בינונית לחוות דעת המדריך בטיול המשפחות שהיתה מצוינת, הוא נדרש לבצע טיול נוסף כעוזר מדריך. התובע הוסיף וטען כי למרות שלדעתו לא נזקק להכשרה נוספת, הסכים לצאת לטיול נוסף כעוזר מדריך, על מנת שהשקעתו לא תרד לטמיון. לטענת התובע, חוות הדעת בסיום הטיול היתה מצוינת וכששב מהטיול, באוגוסט 2000, פנה לנתבעת על מנת לקבל עבודה בהדרכת טיול לחו"ל אך נאמר לו כי העונה הסתיימה. לקראת עונת 2002, פנה התובע שנית לנתבעת בבקשה לברר סיכוייו להדריך טיול. לטענת התובע, מנהל ההדרכה אצל הנתבעת, מר אמנון X, אמר לו שעליו להמתין בסבלנות ואף 5 או 10 שנים עד שיקבל טיול. לפיכך טוען התובע כי הנתבעת נהגה בו בזלזול ובחוסר תום לב והוליכה אותו שולל תוך ניצולו לעבודת חינם. התובע הוסיף וציין בכתב התשובה שהגיש, כי הדרישה לצאת לטיולים כעוזר מדריך, אינה מפורטת בדרישות הקורס וכי אם היה נאמר לו כי לאחר שייצא לשני טיולים כעוזר מדריך, ללא תשלום, עדיין יידרש להמתין מספר שנים, לשילובו במערך ההדרכה, לא היה יוצא לטיולים אלה. הנתבעת טוענת כי לא התחייבה בפני המשתתפים בקורס, לצרפם לחוג מדריכיה או לספק להם עבודה כמדריכי טיולים לחו"ל. הנתבעת מפנה למודעות הפרסום לקורס בהן נכתב כי קיימת "אפשרות שילוב בעבודה לבוגרי הקורס אשר יעמדו בקריטריונים ..." וכן לידיעון הקורס בו נאמר כי: "בסיום הקורס תינתן לבוגריו אפשרות להשתלב בטיול לחו"ל כתרגיל מעשי (סטאז'). נסיעת הסטאז' אינה כלולה בשכר הלימוד, אך תינתן הנחה מיוחדת. יעד הסטאז', ייקבע על ידי המארגנים, על פי שיקול דעתם בלבד, ללא כל התחייבות מוקדמת לתעסוקה עתידית". הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לאור הפער בין חוות הדעת שקיבל התובע בסטאז' לבין חוות הדעת שקיבל כעוזר מדריך, הציעה הנתבעת לתובע, להשתתף בטיול נוסף כעוזר מדריך והתובע נענה להצעה. הנתבעת טוענת כי משקיבל התובע חוות דעת טובה בסוף אותו טיול, הודיעה לתובע, במכתב מיום 13.3.02 על הצטרפותו לצוות המלווים, אך מאז ועד היום לא עלה בידי הנתבעת לשלב התובע במערך ההדרכה, שכן המצב בענף התיירות לא אפשר זאת ואף למדריכים ותיקים לא היתה עבודה בעונת התיירות החולפת. העדויות התובע חזר בעדותו על טענתו כי בעת שנרשם לקורס היה מודע לכך שעליו לעבור את הקורס וטיול סטאז', אך הדרישה לצאת לטיולים כעוזר מדריך, לא הוצגה בפניו. התובע העיד כי יצא לשני טיולים כעוזר מדריך, ללא שכר וללא קבלת החזר הוצאות. התובע טוען כי עבד בטיולים אלה כעוזר מדריך וכי הנתבעת הציגה אותו כמדריך לכל דבר ועניין בטיול משפחות, המלווה, על פי מפרט הטיול שצורף כנספח א' לכתב התשובה, בשני מדריכים. התובע טען כי הוא שימש למעשה כמלווה השני. התובע העיד כי לקח חופשה ממקום עבודתו כדי לצאת לטיולים אלה וכי אם היה נאמר לו מראש, שאין כל הבטחה או סיכוי שיקבל עבודה בהדרכת טיולים בעתיד הקרוב, לא היה יוצא לשני טיולים כעוזר מדריך. התובע אישר בעדותו כי לא קיבל הבטחה מסוימת לקבלת עבודה וכי הסכים לצאת לטיולים כעוזר מדריך ללא שכר, אך ציפה להשתלב במערך ההדרכה. מר אמנון X, מנהל מערך ההדרכה אצל הנתבעת, אישר בעדותו כי התובע סיים בהצלחה את תהליך ההכשרה, אך לטענתו על התובע היה להתאזר בסבלנות עד קבלת עבודה, לאור השפל בענף התיירות. מר X טען בעדותו כי התובע פרש את דבריו לא נכון וכי הוא לא התכוון לקנטר את התובע באומרו שעליו לחכות כמה שנים עד שיקבל טיול להדרכה, אלא להסביר לו כי זה המצב. מר X העיד כי הוא עדיין מוכן לשבץ את התובע כמדריך כשיהיה טיול מתאים. יחד עם זאת, אישר מר X בעדותו כי לא יתכן שיקרא למדריך שסיים תהליך ההכשרה לפני 5 שנים, להדריך טיול וכי במקרה כזה יזמן את המדריך להשתלמויות והכשרה נוספת. כן אישר מר X כי בטיול המשפחות בו השתתף התובע כעוזר מדריך, היה רק מדריך מוסמך אחד וכי הפרסום בנספח ג' לגבי שני מלווים בטיולי משפחות משמעו מדריך ועוזר. כן העיד מטעם הנתבעת, מר שרון עמיקם, מדריך הקורס שהעיד כי חוות דעתו על התובע בסיום טיול הסטאז', היתה "בינונית ומטה" וכי נאמר למשתתפים בקורס, באופן מפורש, כי הנתבעת אינה מתחייבת לספק להם עבודה. עוד העידו מטעם הנתבעת הגב' בלינשטיין אלכסנדרה והגב' לינה וספילד, שהשתתפו בקורס בו השתתף התובע. הגב' בלינשטיין העידה כי מאחר שלא עברה את טיול הסטאז' בהצלחה, יצאה לטיול סטאז' נוסף, בתשלום ומאז שובצה כמדריכה במחלקת הטיולים לדוברי רוסית והדריכה טיולים בשנתיים האחרונות. הגב' וספילד העידה, כי למרות שיצאה לשני טיולים כעוזר מדריך, קיבלה הודעה מהנתבעת שאינה משובצת כמדריכה, לכן פנתה לחברה אחרת והתקבלה שם לעבודה על סמך הקורס שעברה אצל הנתבעת. העדה הוסיפה כי ביקשה לחזור להתקבל לעבודה אצל הנתבעת ושובצה במחלקת הטיולים לדוברי רוסית. ניתוח העדויות אין מחלוקת בין הצדדים כי לאחר שהתובע השתתף בקורס ובטיול סטאז' ולאחר שיצא לשני טיולים כעוזר מדריך, התקבל התובע לצוות המדריכים של הנתבעת וזאת כאמור במכתב מיום 13.3.02, שצורף לכתב התביעה. מקובלת עלי טענת הנתבעת כי ההרשמה לקורס אינה כוללת בצידה התחייבות לספק עבודה לבוגרי הקורס. התובע אישר בעניין זה, כי חתם על טופס ההרשמה נ/1 וכן כי קרא את הידיעון שצורף כנספח ט' לכתב ההגנה. כן אישר התובע בעדותו כי לא קיבל הבטחה מסוימת לשיבוצו בעבודה כמדריך טיולים. התובע נתבקש לאחר טיול הסטאז', לצאת לטיול, כעוזר מדריך. בעקבות פער בין חוות הדעת באשר לטיול הסטאז' לבין חוות הדעת באשר לתפקוד התובע כעוזר מדריך, נתבקש התובע לצאת לטיול נוסף כעוזר מדריך. אין מחלוקת כי התובע לא שילם עבור השתתפותו בטיולים כעוזר מדריך, אך מאידך לא קיבל כל שכר או החזר הוצאות מהנתבעת. כן אין מחלוקת כי התובע הסכים לצאת לשני הטיולים כעוזר מדריך וללא שכר. יחד עם זאת, מקובלת ואמינה עלי עדותו של התובע כי התמורה שציפה לקבל עבור השתתפותו המוצלחת בטיולים כעוזר מדריך, היא עבודה עתידית. כן מקובלת עלי עדותו של התובע כי לאחר שקיבל הודעה כי הוא נמנה על צוות המדריכים של הנתבעת וכשפנה לברר מתי ישובץ לעבודה, נאמר לו על ידי מנהל ההדרכה אצל הנתבעת, כי עליו להמתין "כמה שצריך" ואף 5 או 10 שנים. על אף שמר X העיד כי לא התכוון לקנטר את התובע ועל אף עדותו באשר לשפל בענף התיירות בשנה האחרונה, נראה כי תשובתו זו ויחסו לתובע, היוו את המניע להגשת התביעה, שכן גם על פי עדותו של מר X עצמו, הנתבעת לא תפקיד הדרכת טיול בידי מדריך שסיים הכשרתו לפני 5 שנים ובמקרה זה יידרש המדריך להכשרה נוספת. מסקנות כאמור לא נטען ולא הוכח כי התובע קיבל מהנתבעת, בשלב כלשהו, הבטחה מפורשת לקבלת עבודה כמדריך טיולים, במועד מסוים בעתיד. כן הוכח כי ההשתתפות בקורס ובטיול הסטאז', אינה כוללת הבטחה לשילוב הבוגרים בעבודה. בעצם ההשתתפות בקורס וסיומו בהצלחה, באופן שהתובע התקבל לצוות המדריכים של הנתבעת כאמור במכתב מיום 13.3.02, רכש התובע מקצוע והכשרה שהינם בעלי ערך כלכלי. טענת התובע כי לא יוכל לנצל הכשרתו במסגרות אחרות שכן חברות אחרות מקיימות קורסים משלהן ואינן מקבלות לעבודה את בוגרי הקורסים של הנתבעת, לא הוכחה והראיה שהעדה גב' וספילד, התקבלה לעבודה בחברה אחרת, לאחר שסיימה קורס אצל הנתבעת. לפיכך התובע אינו זכאי להחזר עלות הקורס ועלות טיול הסטאז' הכלול במסגרת קורס הכשרת מלווי קבוצות לחו"ל. מקובלת עלי טענת התובע כי הדרישה לצאת לטיולים כעוזר מדריך, לא הוצגה בפניו מראש כחלק מתהליך ההכשרה. יחד עם זאת, יש לציין כי התובע נתבקש לצאת לטיול כעוזר מדריך, על מנת לתקן ולשפר את ההערכה שקיבל בסיום טיול הסטאז' שהיתה על פי עדות מר שרון עמיקם, "בינונית ומטה". התובע הסכים לצאת לטיולים כעוזר מדריך ללא שכר. התובע לא הוכיח כי ניתנה לו הבטחה מפורשת לשילובו בעבודה במידה וחוות הדעת על תפקודו כעוזר מדריך תהיינה חיוביות אך מקובלת עלי טענתו של התובע כי עצם הדרישה לצאת לשני טיולים, כעוזר מדריך, המבצע עבודת הדרכה בשרות הנתבעת וללא תמורה, יוצרת ציפיה לגיטימית לקבלת עבודה בעתיד. על פי מכתב הנתבעת מיום 13.3.02, התובע התקבל לצוות המדריכים של הנתבעת. התובע הגיש תביעתו זו ביום 26.8.02, לאחר שלא שולב במערך ההדרכה בעונת התיירות החולפת. מר X העיד כי התובע סיים הכשרתו והתקבל לצוות המדריכים אך בעיתוי לא טוב, שכן בעונת 2002 היה שפל גדול בענף הטיולים וגם למדריכים ותיקים יותר לא היתה עבודה. התובע מעיד על עצמו בכתב התשובה שהגיש, כי בהיותו סוכן נסיעות, מכיר הוא את התנאים בענף ואת מצב התיירות וכי מעולם לא פנה או דרש מהנתבעת לתת לו טיול ביום מסוים או בשנה מסוימת והיה נכון להשתלב במערך ההדרכה, בהתאם לצורכי הנתבעת אלא שלטענתו מהעובדות עולה כי הנתבעת מעולם לא התכוונה לשלבו במערך ההדרכה. כפי שציינתי, נראה כי הסיבה להגשת התביעה נעוצה בתשובתו ויחסו של מר X אל התובע שגרמו לו לתחושה סובייקטיבית כי הנתבעת אינה מתכוונת לשלבו במערך ההדרכה. נראה כי היה על מר X לנהוג בתובע ביתר סבלנות ואדיבות בהתחשב בציפייתו הלגיטימית של התובע, לשילובו במערך ההדרכה לאחר שסיים את תהליך ההכשרה. יחד עם זאת ולמרות דבריו של מר X, התובע לא הוכיח כי הנתבעת נהגה בו בחוסר תום לב ואכן לא התכוונה מעולם לשבצו במערך ההדרכה. נכונותה של הנתבעת לשלב את התובע במערך ההדרכה ותום ליבה, אינם יכולים להיבחן על רקע עונת תיירות אחת שגם התובע מודע לכך כי היתה עונת שפל. לצערי התובע לא היה מוכן לקבל את הצעות הפשרה שהוצעו לו במהלך פגישה בינו לבין מנכ"ל הנתבעת כפי שפירט הוא עצמו בכתב התשובה שהגיש וכן לא היה מוכן לקבל את הצעתי כי התביעה תימחק, על מנת לאפשר בחינת התנהגותה של הנתבעת לאורך זמן ועמד על ברור התביעה. כאמור לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועדויותיהם, לא ניתן לדעתי להסיק מעצם אי שילובו של התובע במערך ההדרכה בעונת התיירות החולפת, כי הנתבעת נהגה בתובע בחוסר תום לב. ראוי היה לטעמי, להעמיד את התנהגותה של הנתבעת במבחן הזמן. סוף דבר התובע לא עמד בנטל הראיה המוטל עליו להוכיח את טענתו כי הנתבעת לא התכוונה מעולם לשבצו במערך ההדרכה וכי נהגה בו בחוסר תום לב בכך שלא שיבצה אותו בהדרכת טיולים בעונת התיירות החולפת. אשר על כן, דין התביעה להדחות. בנסיבות העניין ולאור דברי באשר ליחסו של מנהל מחלקת ההדרכה אצל הנתבעת לתובע, לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות.החזר כספיביטול קורס / החזר שכר לימוד