הזכות להגיש ראיות משלימות

הזכות להגיש ראיות משלימות 1. שתי בקשות תלויות ועומדות לפניי: א. מתן רשות להגיש חוות דעת משלימה מצד הנתבעת ביחס לדו"חות העמסה שנמסרו לה, לפני כחודש ימים. ב. מינוי מומחה מטעם בית המשפט. 2. במעמד הדיון שמעתי את טיעוני הצדדים. 3. לעניין הגשת חוות הדעת המשלימה, נכון הוא שהכלל שאין להגיש את הראיות אלא במקצה אחד. יחד עם זאת, במקרה דנן דו"חות העמסה נמסרו על ידי התובעת רק מכוח החלטה מחודש ספטמבר 2010. חלק מדו"חות העמסה נזכרו במפורש בכתב התביעה. במעמד הדיון ב"כ הנתבעת הציג דרישה מוקדמת לגילוי דו"חות העמסה. בסופו של דבר, דו"חות אלה נמסרו רק לפני כחודש ימים לידי הנתבעת. 4. בנסיבות אלה, ועל מנת לאפשר לצדדים למצות את טענותיהם, ובהתחשב בכך שהמועד לשמיעת הראיות בתיק, יהיה רק בעוד כחצי שנה, אני רואה לנכון להיעתר לבקשה בתנאים הבאים: א. חוות דעת מצד הנתבעת תוגבל אך ורק לעניין דו"חות ההעמסה ולמשמעויות שעולות מהן. ב. חוות הדעת תוגש לא יאוחר מיום 3.4.2011. ג. לתובעת תהא הזכות להגיש ראיות משלימות ביחס לאותה חוות דעת. ראיות אלה יכולות להיות: חוות דעת משלימה ו/או תצהיר. מובהר שראיות משלימות אלה יתייחסו אך ורק לדברים שיעלו בחוות הדעת החדשה מצד הנתבעת. ראיות משלימות אלה יוגשו לא יאוחר מיום 15.5.2011 (בהתחשב בחג הפסח). 5. לעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט - שבתי ועיינתי בחוות הדעת. אני סבור שיש מקום לשקול בחיוב מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, מבלי שיהיה בכך כדי שהצדדים יוותרו על חוות הדעת מטעם הצדדים עצמם. בהקשר זה, שקלתי את טענות ב"כ התובעת, על פיה הבנייה במבנה הסתיימה זה מכבר ולא יהיה בידי המומחה אלא לעיין בחוות הדעת מצד הצדדים עצמם. בהקשר זה, אני סבור שחלק ניכר מטענות המומחים מתייחס לעניינים שבמקצועיות הקשורה לתחום הבניה. על כן, מומחה בית המשפט אשר יוכל להתייחס גם לחוות הדעת, אך גם למסמכים אשר מצויים בידי הצדדים, יוכל לסייע לבית המשפט באשר לניתוח הממצאים. 6. הואיל וטרם הושלמו חוות הדעת מצד הצדדים כמפורט לעיל, אני קובע תזכורת פנימית לצורך מינוי מומחה מטעם בית המשפט, ליום 18.5.2011. 7. כתב מינוי מפורט יישלח בדואר לצדדים. 8. לנוכח החלטותיי דלעיל, אני רואה לנכון לקבוע ישיבת קדם משפט נוספת במסגרתה ילובנו סדרי הבאת הראיות. ישיבה זו תתקיים ביום 18.7.2011 שעה 13:00. 9. בנוסף, אני רואה לנכון לקבוע כבר כעת מועד לישיבת הוכחות ליום 2.11.2011 שעה 08:30 ועד השעה 16:00. 10. כאמור, סדרי הבאת הראיות יקבעו בישיבת קדם המשפט האחרונה. ניתנה והודעה היום י"ז אדר א תשע"א, 21/02/2011 במעמד הנוכחים. אורן שוורץ, שופט הוספת ראיותראיות