בקשה לתיקון כתב תביעה במסגרת אכיפת פסק חוץ

1. התביעה היא לאכיפת פסק חוץ אשר ניתן ביום 19.6.97 על-ידי בית-משפט בגרמניה. בבקשה הנוכחית מבקשת התובעת לתקן את כתב התביעה על-ידי הוספת עילה חוזית, המבוססת על עסקת היסוד מכוחה ניתן פסק החוץ שאכיפתו מתבקשת בתביעה. 2. המשיב (הנתבע) אמנם לא הגיב לבקשה. עם זאת אני סבור, שאין להיעתר לבקשה, זאת מהנימוקים הבאים: ראשית, עילת האכיפה של פסק החוץ והעילה שביסוד עסקת היסוד הן עילות שונות המבוססות על תשתית עובדתית שונה. שנית, אין הצדקה לדון בעילת האכיפה ובעסקת היסוד גם יחד. לפיכך, גם אם כתב התביעה יתוקן, יידרש פיצול הדיון באופן שתחילה תידון עילת האכיפה ורק אם זו תידחה, תידון העילה על-פי עסקת היסוד. שלישית, מדובר בתביעה שהוגשה עוד בשנת 2000, נוהלו בה מספר קדמי משפט, הוגשו תצהירי עדות ראשית והתיק קבוע להוכחות ליום 9.3.04 (לאחר שמועד קודם שנקבע לשמיעת ההוכחות בוטל עקב בקשת ב"כ הנתבע). תיקון התביעה בשלב זה יצריך דחייה ממושכת נוספת בשמיעת התיק. רביעית, הסמכות לדון בתביעה על-פי עסקת היסוד מסורה, על-פי סכום התביעה, לבית-משפט השלום ולא לבית-משפט זה. תיקון התביעה לא יכשיר צירוף עילה שהסמכות לדון בה נתונה לבית-משפט אחר. 3. התוצאה היא שהבקשה נדחית. אכיפת פסק חוץמסמכיםתיקון כתב תביעהכתב תביעהמשפט בינלאומי