תביעה למענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת לקבלת מענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר: זוהי תביעה למענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר. להלן עובדות המקרה: 1. קבוצת יונידרס היתה מורכבת בשנת 2009 מ-4 חברות, כאשר כל חברה הינה חברה נפרדת עם מערכת שכר ועובדים משלה. להלן החברות: א) יונידרס תדמית בע"מ. ב) יונירנט בע"מ. ג) יונידרס השקעות בע"מ. ד) מכבסת גלנץ בע"מ. בינתיים מכבסת גלנץ בע"מ נסגרה ואינה פעילה יותר. 2. חברת יונידרס תדמית בע"מ מייבאת ביגוד מקצועי מסין ועוסקת במכירתו בארץ. הבגדים מגיעים מוכנים ותפורים, וכאן בארץ מתקנים ומשנים את הביגוד מבחינת הגימור הסופי, כגון צווארון, כיסים, ג'קטים וכו', וזאת בהתאם לדרישת הלקוח. בחברה זו עובדות כ-15 תופרות וכ-115 עובדים נוספים העוסקים במכירת הביגוד ללקוחות בארץ. 3. חברת יונדרס השקעות בע"מ הינה חטיבת המנהלים של החברה שנותנת שירותים לשתי החברות יונרנט בע"מ ויונידרס בע"מ. בחברה זו עובדים כ-18 עובדים. 4. בחברת יונירנט בע"מ עוסקים בהשכרת ביגוד, קבלת הבגדים חזרה מהלקוח, ניקוי הבגדים, כביסה ותיקון בגדים כגון קרעים, נפילת כפתורים וכו'. בחברה זו עובדות 22 תופרות ובסה"כ כ-250 עובדים. 5. התובע, היה חייל משוחרר מיום 19/11/08, אשר פנה בהמלצת חבריו לעבוד בקבוצת יונידרס, מאחר וחבריו קיבלו בעבר מענק עבודה מהנתבע בגין עבודה מועדפת. 6. התובע התקבל לעבודה ושובץ ביום 30/11/08 לעבוד בחברת יונירנט בע"מ במחסן, על פי צרכי החברה. 7. כעובד מחסן התובע קיבל בגדים מלוכלכים שהחזירו לקוחות מההשכרה לניקוי, והבגדים היו עוברים בדיקה, כביסה ותיקונים בהתאם לצורך, כשתפקידו של התובע היה לבדוק את הבגדים ולהעבירם לתופרות לתיקון. כמו כן, היו מגיעים קרטונים עם ביגוד חדש מוכן מסין והתובע היה מקדד את הבגדים, עוסק בבירקוד הקרטונים והיה מעביר את הבגדים לתופרות ומוסר להן הוראות בהתאם לדרישת הלקוחות לביצוע תיקונים כגון: קיצור שרוולים, הורדת כיסים, וכו'. כן יש לציין כי היו מגיעים בקרטונים גם בדים שמהם תפרו לעיתים ביגוד בארץ. 8. לפעמים עסק התובע בקידוד קרטונים של בגדים שהגיעו מסין ובקידוד בגדים, בהדבקת לוגו של לקוח באמצעות מגהץ חם על הביגוד וכן בהדבקת שם העובד - בהתאם לדרישות הלקוח. 9. לפני מסירת הבגדים הנקיים ללקוח התובע היה בודק את הבגדים ואת ניקיונם, בודק אם בוצעו התיקונים כנדרש, בודק את איכות התפירה, אורז את הבגדים ומניחם על עגלות שהיו מועברות למשאיות למשלוח ללקוחות. 10. התובע עבד כאמור בחברת יונירנט מיום 30/11/08. ביום 8/7/09 הגיש התובע תביעה למענק עבודה נדרשת/מועדפת. ביום 13/7/09 דחה הנתבע את תביעת התובע למענק הנ"ל מאחר וחברת יונירנט עוסקת בהשכרת בגדי עבודה, מתן שירותי כביסה וגיהוץ ולכן, לטענת הנתבע, לא מדובר במפעל יצרני בתחום הטקסטיל. מכאן התביעה לבית הדין. לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 11. עבודה מועדפת מוגדרת בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983 כדלקמן: "רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה מועדפת לעניין סעיף 127 טז 1 לחוק: (א) ... (ב) הלבשה - ... 7. חייטות ותפירה. 8. גזרנות. 9. תפירת עור. (ג) עבודות בלתי מקצועיות. 10. עבודה בלתי מקצועית בתעשיית המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה בתחנות דלק, הפעלת מכונות ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית". 12. ב"כ התובע טוענת כי כיום ענף הטקסטיל בישראל שינה את פניו. חברת יונידרס מייבאת מדים מסין, אשר מתוקנים, משופרים ומותאמים לעובדים בישראל ולפעמים גם משנים אותם מהותית בהתאם לדרישות הלקוחות. לדבריה - תעשיית הטקסטיל הישראלית כמעט ואינה מייצרת בארץ, אלא מייבאת ובעיקר מעצבת ומתאימה את הביגוד לצרכים בארץ. על כן, לדבריה היות ומדובר בעבודות בלתי מקצועיות בענף הטקסטיל. לכן יש להכיר בעבודת התובע כעבודה בלתי מקצועית בענף הנ"ל ולזכותו במענק כעובד בעבודה נדרשת/מועדפת. לטענתה יש להשוות בין התובע ושאר עובדי המפעל שקיבלו א המענק של חייל משוחרר. 13. ב"כ הנתבע טענה, כי מעדות התובע וכן מעדותה של הגב' אשרת שלמה - סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת יונידרס - עולה כי התובע לא עבד במפעל יצרני ולא בבית מלאכה, אלא בחברה העוסקת במכירה ובהשכרת בגדים ומתן שירותי כביסה, גיהוץ ותיקון. לכן לא מתקיימים בתובע תנאי הזכאות למענק לחייל משוחרר שעבד "בעבודה נדרשת" בהתאם לתכלית החקיקה. כן טענה ב"כ הנתבע כי אי עריכת בדיקה מספקת על ידי הנתבע בעבר בעניינם של עובדים אחרים, אשר עבדו בחברת יונידרס וקיבלו מענק לחייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת, אינה מקנה לתובע זכות לקבל כספים שאינם מגיעים לו על פי חוק. 14. צודקת ב"כ התובע בטענתה כי תפיסת העולם של פקיד התביעות של הנתבע ביחס למפעל יצרני בענף הטקסטיל הינה מיושנת ואינה עומדת בתנאי התעשייה המודרנית, אשר בנויה בחלקה מייצור, בחלקה מהרכבה, בחלקה מתיקון פגמים, ניקוי ועוד והמחולקת בין מפעלים שונים המייצרים רק חלקים מסוימים למוצר המוגמר. כיום בארץ כמעט ואין מפעלי טקסטיל פעילים, כי כמעט כל מפעלי הטקסטיל הועתקו למזרח הרחוק או לירדן. בגדים נתפרים בחו"ל ומיובאים לארץ וכאן הם עוברים התאמה סופית לצריכה המקומית. על פי הפרשנות של ב"כ הנתבע - ענף הטקסטיל צריך להימחק מרשימת העבודות המועדפות...ולא כך הדבר! 15. בתקנות על עבודה מועדפת נקבעו גם עבודות בלתי מקצועיות בתעשיית המזון והטקסטיל. אין ספק שהתובע ביצע עבודה פיזית לא קלה בעבודתו במחסן, החל מקידוד וברקוד של קרטונים ובגדים, מיון הבגדים לביצוע תיקונים ותפירה, אחר כך בדיקתם, גיהוצם ואריזתם וכו'. כל העבודות שביצע התובע היו עבודות לא מקצועיות בתחום ענף הטקסטיל. התקנות קבעו כי לא רק חייטות או גזרנות יוכרו כעבודות מועדפות, אלא גם עבודות בלתי מקצועיות בתחום הטקסטיל הם בגדר עבודה מועדפת או נדרשת. בכל מפעל טקסטיל מתבצעות גם עבודות לא מקצועיות כגון מיון, בדיקות איכות, תיקונים, גיהוץ, אריזת מוצרי וכו' גם כאשר כל פס הייצור של הביגוד היה מיוצר בארץ. מדובר כאן בביצוע עבודה שהיתה רק חלק אחד מתוך מכלול פס הייצור אבל חלק חשוב כשלעצמו. לכן יש לראות במפעל יונרנט וגם במפעל יונדרס כמפעלי טקסטיל, העובדים ומייצרים חלקים מסוימים מהמוצר המוגמר. 16. על כן, אנו קובעים כי התובע אכן עבד בעבודות בלתי מקצועיות בענף הטקסטיל במפעל יונירנט. 17. בנוסף, במשך שנים העבודה בחברות יונידרס ויונירנט הוכרו כעבודות מועדפות על ידי הנתבע והחיילים המשוחרים קיבלו הפניה משירות התעסוקה לעבוד במפעלים הללו מתוך ידיעה ברורה כי מדובר בעבודה מועדפת המזכה במענק לחייל משוחרר. כן מתברר כי כשלושה שבועות לפני המועד שהגיש התובע את תביעתו לנתבע ב-8/7/09 החליט הנתבע לשנות את מדיניותו ולא להכיר יותר בחיילים משוחררים שעבדו בחברות יונידרס או יונירנט כעובדים בעבודה מועדפת. הנתבע לא הודיע לשירות התעסוקה שלא להפנות יותר חיילים משוחררים למפעלים הללו. בכל אופן לא הוכח בבית הדין כי אכן הנתבע הודיע על שינוי מדיניותו לציבור הרחב וגם לא לשירות התעסוקה. הדבר גם לא פורסם כנראה בעיתונות על ידי הנתבע. 18. אין זה הוגן וצודק מבחינת בטחון סוציאלי לשנות מדיניות של גוף ציבורי כמו המוסד לביטוח לאומי תוך כדי תקופת עבודתם של חיילים משוחררים בעבודה מועדפת, מבלי לתת לעובדים הללו שהות לסיים את עבודתם כנדרש ומבלי לפגוע בזכויות שרכשו כששינוי המדיניות אינו מובא כלל לידיעת הציבור הרחב במדינה. הנתבע היה צריך לקבוע תקופת מעבר שתקנה אפשרות לחיילים משוחררים להשלים את תקופת עבודתם בחברה מבלי לפגוע בזכויות, אך הנתבע לא פעל כך. 19. לאור האמור לעיל אנו קובעים כי התובע עבד בעבודה בלתי מקצועית בענף הטקסטיל וביצע עבודה מועדפת ולכן זכאי למענק על פי חוק. על הנתבע לשלם לתובע את המענק הנ"ל בתוך 30 יום מהיום. 20. אין צו להוצאות מאחר והתובע היה מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי. צבאעבודה מועדפת / מענק שחרורחיילים משוחרריםמענקחיילים