תחולת צו הרחבה עובדי שמירה

תחולת צו ההרחבה בענף השמירה שאלת תחולתו של צו הרחבה, תוך התייחסות ל'סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו' כאמור בסעיף 28(א) לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, היא שאלה שבעובדה המשולבת בקביעה משפטית לגבי סיווג עסקו של המעביד (דב"א נג/3-125 שרר - רהיטי דימור בע"מ, פד"ע כז 158 (1993); דב"ע נב/4- 6 קרן הביטוח של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות - חברת תריסי חן בע"מ, פד"ע כה 137 (1992)). המבחן המכריע לצורך תחולת צו הרחבה הוא עיקר עיסוקה של החברה, דהיינו יש לקבוע מהי הפעילות העיקרית במפעל של המעביד (ע"ע (ארצי) 18/99 אפרימי - לילה עבד לעיל). במקרים מסויימים, כאשר נטען כי שני צווי הרחבה חלים, יושם מבחן המתמקד בשאלה מהו התחום שבו עוסקים מרבית עובדי המפעל, שאז הדין הוא כי חל עליהם צו ההרחבה שהתייחס ליחידת המיקוח הגדולה מבין קבוצות העובדים (ע"ע (ארצי) 324/05 אצ'ילדייב - עמישב שירותים בע"מ, (27.3.06), ס. אדלר "הסכמים קיבוציים: מסגרת, תחולה ותיאום" ספר בר ניב (1987) 32). ענף השמירהצו הרחבהצווים