אי ציות לפסק דין

מומלץ לקרוא את הקטע להלן אשר נבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות בנושא אי ציות לפסק דין: 1. המבקשת הגישה בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט בגין אי ציות המשיבים לפסק דין של בית המשפט מיום 25.1.11, (להלן "פסק הדין") שניתן במסגרת תיק זה. מדובר באחזקה, הובלה אספקה ואיסוף של מיכלי גז של "אמישראגז" למרות איסור מפורש בפסק הדין. 2. העובדות הצריכות לענין 2.1 ביום 19.10.10 ניתן צו מניעה זמני כנגד המשיב 1 המורה לו לחדול ולהמנע בעצמו או באמצעות אחרים מטעמו מלעשות פעולה כלשהיא במיכלי הגז של אמישראגז. 2.2 ביום 2.12.10 הגישה המבקשת בקשה ראשונה לפי פקודת ביזיון בית משפט, מאחר וטענה להפרת הצו הזמני על ידי המשיב 1. בדיון שהתקיים ביום 9.12.10 ניתנה בהסכמה החלטה כי בגין כל הפרה ישלם המשיב 5,000 ₪,,כאשר כל הפרה מתייחסת לכל מיכל גז בנפרד. 2.3 במסגרת התביעה לצו מניעה קבוע ניתן ביום 25.1.11 פסק דין ביחסים שבין המבקשת ומשיב 1, על בסיס הסכמתם ,לפיו על משיב 1 לחדול ולהמנע בעצמו או באמצעות אחרים מטעמו מלעשות פעולה כלשהיא במיכלי הגז של אמישראגז. סוכם כי על כל הפרה ישלם המשיב סכום של 5,000 ₪ והובהר כי הפרה תתייחס לכל מיכל גז בפרד. 2.4 חברת אמישרגאז הינה חברת גז ותיקה העוסקת בשווק גז לצרכנים בישראל. מיכלי הגז של אמישראגז הינם בבעלותה, אינם נמכרים ומושאלים לצרכן לצורך שימושו. 2.5 למבקשת מיכלים של 12 ק"ג (להלן "מיכל קטן") וכן מיכלים של 48 ק"ג (להלן "מיכל גדול"). 2.6 המיכל הקטן נבדל בצורתו החיצונית מכל מיכלי הגז האחרים בישראל בכך שיש לו שתי ידיות נשיאה בחלקו העליון בצורת האות "ח". על המיכל הקטן והמיכל הגדול מוטבע שמה של אמישראגז או קיצור שמה (באותיות AIG ) וכן מספר סידורי. למיכל הגדול קונוס כסוף בחלקו העליון, המייחד אותו ממיכלים אחרים. 2.7 המשיב עבד 35 שנים באמישראגז כעובדו של סוכן ,ששמש קבלן עצמאי של המבקשת לחלוקת מיכלי גז ניידים לצרכניה, ועבודתו שם הופסקה. נטען על ידי המבקשת כי הרקע להפסקת עבודתו אצל המבקשת היה עיסוקו האסור במיכלים גנובים של המבקשת להפצת גז במערכת מקבילה. 2.8 נטען כי השימוש במיכלי הגז של אמישראגז הינו חלק ממערכת חלוקת גז לא חוקית ומסוכנת ברמה הבטיחותית שנעשית על ידי המשיב 1 אשר מחלק מיכלי אמישראגז גנובים ,והוא זה שממלא אותם בגז. המיכלים נחזים כלפי הלקוחות להיות כמיכלי גז שמולאו על ידי חברת אמישראגז . הלקוחות פונים למשיב 1 לצורך הספקת הגז ולא לסניפי אמישראגז, שכן הם סבורים שהוא מפיץ מטעם החברה. המיכלים נחזים בעיני הלקוחות להיות מיכלי אמישראגז אשר מולאו על ידי החברה, עברו את הבדיקות וטיפולי הבטיחות הדרושים , בו בזמן שמדובר במיכלי גז גנובים שמולאו באופן לא מבוקר ולא מפוקח. הלקוחות בטוחים שרכשו את הגז אצל אמישראגז. 2.9 בתיק מקביל שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ניתן צו מניעה קבוע ביום 21.6.00 כנגד סטארגז, עובדיה או סוכניה להמנע מלעשות עולה כלשהיא במיכלי הגז של אמישראגז. 2.10 המבקשת טוענת כי למרות האיסור המפורש, מצאה כי המשיבים, דהיינו משיב 1 ובנו, המשיב 2, מפרים את צווי בית המשפט בהזדמנויות שונות. 2.11 מאחר והמשיבים הכחישו זאת, נוהל הליך ארוך של שמיעת עדויות החוקרים, ועיון בכל החומר המצולם , כאשר ב"כ המשיבים שואל ומקשה לגבי כל פרט ופרט. 3. העובדות שהוכחו 3.1 המדובר בתקופת מעקב של כחודש על ידי חוקרים מטעם המבקשת, ממנו נבחרו 10 ימי מעקב במהלך חודש ינואר-פברואר 2012 להצגה בדיון(מעקב ראשון הוא מיום 30.1.12). המעקבים צולמו. החוקרים נחקרו באריכות אודות המעקב, ולא נחסכה חקירה ארוכה ומייגעת גם לגבי פרטים טפלים. המשיבים טענו כי צילומי המעקב "נערכו" ולכן אין לקבלם כראיה. החוקרים הסבירו בחקירתם כי הסרטים צולמו במצלמות וידיאו דיגיטליות רגילות ונשמרו כקבצים. החוקר ציון שראוי שהיה הקבלן הראשי לביצוע החקירות העתיק את סרטי הוידיאו למחשב וממנו העביר לדיסק הנייד, נספח 6. למעט הוספת כותרת של תאריך המעקב (שכן במעבר מהמצלמה למחשב התאריך והשעה לא עוברים אוטומטית) והוספת זהות העוקב, לא נעשו כל שינויים, ולא בוצעה עריכה. מהחקירות עולה כי המשיב 1 מחזיק בטנדר מסוג טויוטה מ.ר. 41-466-14 (להלן "הטנדר") והמשיב 2 , בנו של המשיב 1 שכיום הוא בן 21 מחזיק ובעלים של משאית מסוג יונדאי מ.ר. 77-151-60 (להלן "המשאית"). המשאית נושאת שילוט "סטארגז" וכן שלט חומרים מסוכנים של סטארגז. שני המשיבים מתגוררים במג'ד אל כרום, באותו הבית. 3.2 אתייחס לעובדות לפי יום המעקב, ומספר המיכלים לגביהם הוכחה הפרה. 3.3 תאריך 30.1.12 משיב 1 החנה את הטנדר בסמוך למחסן , המצוי בכפרו, מג'ד אל כרום. לאחר מכן נסע לכוון חנות חומרי החשמל. באופן ברור נצפו 3 מיכלים קטנים של אמישראגז על הטנדר, בסמוך לחנות מוצרי החשמל, המרוחקת כ-500 מ' ממחסן הגז שמתפקד כמחסן פעיל. המיכלים תועדו בברור. למשיב 1 לא היה כל הסבר שיצדיק פעולה במיכלים אלו. מדובר בהפרה לגבי 3 מיכלי גז, לכן מדובר בסכום של 15,000 ₪. ((תמונה 7 בנספח 7, עמ' 6 לפרטיכל). 3.4 תאריך 5.2.12 משיב 1 נצפה ברח' קפלן בקרית ים, כשעל הטנדר 2 מיכלים קטנים של אמישראגז. (אחד בשכיבה ואחד בעמידה). (תמונות 8,9, בנספח 7). בסרט הוידאו של המעקב בו הטנדר מצולם מרחוק, לא ניתן לזהות את שני המיכלים, אך אלו צולמו בתמונות על ידי החוקר אשר העיד על כך. (עמ' 8,9 לפרטיכל). למשיב 1 לא היה כל הסבר שיצדיק פעולה במיכלים אלו. מדובר בהפרה לגבי 2 מיכלי גז, לכן מדובר בסכום של 10,000 ₪. 3.5 תאריך 13.2.12 א. בשעה 10:40 לערך העביר משיב 2 למשאית מיכל קטן של אמישראגז מצרכן בשד' הציונות 62 קרית אתא. מיד בסמוך (10:41) העביר לצרכן בכתובת זו מיכל קטן . המיכל הקטן נצפה בסרט הוידאו באולם. נציג המבקשת העיד שמדובר בצרכן של המבקשת בשם זינו מאיר, וצורף תדפיס הצרכן. המשיב 2 טען באופן סתמי כי נתן שירות ללקוח שאיננו לקוח של המבקשת, אך לא פורט שמו ולא הומצאה כל ראיה לענין זה. לפיכך, ראיות המבקשת לא נסתרו. מכל מקום נעשתה פעולה במיכלי המבקשת בניגוד לצו בית המשפט. המיכל שהושאר אצל הלקוח הוא מיכל אחד. (המיכל שנלקח יתכן ומובא בחשבון בהמשך, במיכלים שנצפו על המשאית מאוחר יותר). מדובר לכן בסכום של 5,000 ₪. ב. בשעה 10:50 העביר משיב 2 מיכל גדול מהמשאית לבית פרטי ברח' הברוש 14 קרית אתא. המשיב 2 טען כי לא מדובר במיכלי המבקשת אך לא הציג גרסה של מי המיכלים ולמי סופקו. המיכל נצפה בסרט הוידיאו באולם וזוהה כמיכל של המבקשת לפי החלק העליון של המיכל שצורתו כקונוס כסוף. (עמ' 10 לפרטיכל). מדבור לכן בסכום של 5,000 ₪. ג. בשעה 11:05 נצפתה המשאית ברח' העצמאות בקרית אתא, בסמוך לבנין המועצה כשעליה 4 מיכלים קטנים של המבקשת (תמונות 16,17 לנספח 7 ועדות ציון שראוי). מדובר בהפרה לגבי 4 מיכלי גז, לכן מדובר בסכום של 20,000 ₪. ד. בשעה 11:20 העביר משיב 2 למשאית 2 מיכלים קטנים מתוך בנין המועצה ברכסים. (תמונות 12-14 בנספח 7 וכן סרט וידיאו שנצפה באולם, עמ' 12 לפרטיכל). נציג המבקשת העיד כי מדובר בצרכן המבקשת, "בית הקשיש", והוצג תדפיס צרכן. המשיב 2 טען כי ספק גז לצרכן של חברת סטארגז אך לבד מאמירה סתמית לא הובאה כל ראיה תומכת או אסמכתא לכך. לפיכך טענתו נדחית. מכל מקום, הוכחה פעולה אסורה ב-2 מיכלי גז של המבקשת, ומדובר בקנס של 10,000 ₪. ה. בשעה 12:50 נצפתה המשאית כשעליה 3 מיכלים קטנים (תמונות 19א,19ב' לנספח 7 ). בגלל הדמיון במיקום של מיכלים אלו בארגז המטען לתמונה 16,17, שכבר נלקחו בחשבון, לא ציינתי זאת כהפרה נוספת. ו. ביום זה הוכחו הפרות לגבי סה"כ 8 מיכלים, דהיינו סכום כולל של 40,000 ₪. 3.4 תאריך 14.2.12 בשעה 16:50 חלק המשיב 2 גז באזור רכסים, ועל המשאית שלו נראה מיכל קטן של המבקשת. (תמונה 18 לנספח 7 וכן סרט הוידיאו.) למשיב 2 לא היה הסבר לעובדה זו. מדובר לכן בסכום של 5,000 ש"ח. 3.5 תאריך 15.2.12 בשעה 15:20, נצפתה המשאית של משיב 2 ברח' גורדון בקרית מוצקין כשעליה מיכל קטן של המבקשת. (תמונה 20 בנספח 7 וכן סרט הוידיאו שנצפה באולם). למשיב 2 לא היה הסבר לעובדה זו. מדובר בסכום של 5,000 ₪. 3.6 תאריך 16.2.12 א. בשעה 11:35 העביר המשיב 2 מיכל גדול של המבקשת מהמשאית אל צרכן המבקשת, מיכאלוב אהרון בסמטת יאיר בקרית אתא (בצד האחורי של רח' יוספטל 28 בקרית אתא). הוצג תדפיס הצרכן. בסרט הוידיאו שנצפה באולם נראה משיב 2 שוהה ליד מרכזיית מיכלים גדולים של המבקשת שמספרה 24-02033-0. כעבור מספר דקות העביר המשיב 2 מיכל גדול שהיה קשור בשרשרת למרכזייה אל המשאית. החלפת המיכלים התבצעה בנוכחות של אדם נוסף. (תמונות 21-23 לנספח 7, וסרט וידיאו שנצפה באולם). מדובר בהפרה לגבי שני מיכלים, סה"כ 10,000 ₪. ב. בשעה 12:00 עצרה המשאית ליד רח' יוספטל 6 בקרית אתא. המשיב 2 הוריד מיכל גדול של המבקשת מהמשאית והובילו לצרכן אלבז מוני. כעבור מספר דקות העביר מיכל גדול מהצרכן למשאית. צורף תדפיס הצרכן. (תמונות 24-26 וסרט וידיאו). מדובר בהפרה לגבי שני מיכלים, ולכן הסכום הוא 10,000 ₪. ג. בשעה 12:30 עצרה המשאית ליד בית בקצה המערבי של רח' ירמיהו בקרית אתא. המשיב 2 העביר מיכל גדול של המבקשת מהבית למשאית. כעבור מספר דקות העביר מיכל גדול של המבקשת מהמשאית לבית. (תמונות 27-29 לנספח 7 וסרט וידאו). מדובר בהפרה לגבי שני מיכלים, ולכן הסכום הוא 10,000 ₪. ד. בשעה 13:45 נצפתה המשאית ברח' האשל גבעת רם בקרית אתא, כשעליה 2 מיכלים קטנים של המבקשת. (תמונה 30 לנספח 7). מדובר בסכום של 10,000 ₪. ה. סה"כ ההפרות שנצפו ביום זה מתייחסות ל-8 מיכלים ולכן הסכום הוא 40,000 ₪. 3.7 תאריך 19.2.12 בשעה 13:25 נצפה משיב 2 והעוזר שלו מעבירים מיכל קטן של המבקשת מהמשאית לצרכן ברח' האלונים 16-18 בקרית ביאליק. מיד בסמוך העבירו מיכל קטן של המבקשת מבית הצרכן למשאית. ושוב נראו המשיב 2 ועוזרו מעבירים מיכל קטן נוסף של המבקשת מהצרכן אל המשאית, ומורידים מיכל קטן של המבקשת מהמשאית ומעבירים אותו לבית הצרכן. למבקשת 5 צרכנים בכתובת זו. צורפו תדפיסים. (תמונות 31-34 בנספח 7 וסרט הוידיאו). הכחשת המשיב 2 היתה סתמית, ולא נתמכה במאום. מדובר בהפרה לגבי 4 מיכלים, והסכום הוא 20,000 ₪. 3.8 תאריך 21.2.12 א. בשעה 12:05 העביר המשיב 2 ועוזרו מיכל גדול של המבקשת מהמשאית לצרכן ברח' מורדי הגטאות בקרית אתא, סמוך למספר 17. מיד בסמוך העביר משיב 2 למשאית מיכל גדול של המבקשת מהצרכן, למשאית. למבקשת 4 צרכנים בכתובת זו. צורפו תדפיסי צרכן. (תמונות 35-36 לנספח 7 וכן סרט וידיאו). ניתן לראות שמדובר במיכלי אמישראגז. ההפרה לגבי שני מיכלים ולכן מדובר בסכום של 10,000 ₪. ב. בשעה 12:20 העביר משיב 2 מיכל גדול של המבקשת מהמשאית לצרכן ברח' לילנבלום 47 בקרית אתא. מיד בסמוך העביר משיב 2 מכתובת זו מיכל גדול של המבקשת למשאית. (תמונות 37-38 לנבפח 7 וסרט וידיאו). ההפרה לגבי שני מיכלים ולכן המדובר בסכום של 10,000 ₪. ג. בשעה 12:40 נצפתה המשאית בקרית ביאליק שעליה שני מיכלים גדולים של המבקשת. (תמונה 39 בנספח 7). עובדה זו תומכת בפעילות א' ו-ב' שתוארה לעיל. ד. בשעה 14:15 בערך העביר המשיב 2 מיכל גדול של המבקשת מצרכן ברח' הרב קוק 34 בקרית מוצקין, למשאית. (תמונה 40 בנספח 7). בסרט נשמע העוקב שהוא מציין "רחוב הקיבוצים קרית חיים" . המשיבים טענו כאילו ניתן להבין כי העוקבים נמצאים בשני מקומות שונים באותה שעה מה שפוגע באמינות הצילום, אך ענין זה הובהר בתצהיר משלים, שם עלה כי הכוונה היתה לרח' הקיבוצים בקרית מוצקין הנמצא במקביל לרח' הרב קוק. מדובר בהפרה של מיכל אחד, ולכן סכום של 5,000 ₪. 3.9 תאריך 22.2.12 בשעה 11:30 נצפתה המשאית של משיב 2 בדרך חיפה פינת ההסתדרות בקריות כשעליה שני מיכלים גדולים של המבקשת. (תמונה מס' 41 בנספח 7 וכן סרט וידיאו). בשעה 11:40 עצרה המשאית ברח' יחיעם בקרית חיים, בסמוך למתחם בית חב"ד. המשיב 2 העביר מיכל גדול של המבקשת מהמשאית למתחם חב"ד ,והעביר מיכל גדול של המבקשת ממתחם חב"ד למשאית. (תמונה 42 לנספח 7 וסרט וידיאו). המשיב 2 טען כי מדובר בצרכן שהודיע למבקשת שאיננו צרכן שלה יותר, והמיכלים לא נאספו על ידי המבקשת. המשיב 2 צרף אישורים כללים על העברת מיכלים לחברת סטאר גז, מבלי שיש אפשרות לברר אם אכן מדובר במיכלים אלו. מכל מקום, הובלה כאמור צריכה להיעשות לפי הנחיות מפקח משרד התשתיות, רק אם ספק גז מוצא אצל צרכן שלו מיכלים זרים, וההנחיות דורשות שליווי ההובלה יתועד בטופס שמולא מראש וחתום על ידי הצרכן. לא הוצג טופס כזה. לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (משק הגז -החלפת ספק גז) תשנ"א 1991 על צרכן גז הרוצה להתנתק מהספק הקיים להודיע מראש לספק הגז על סיום החוזה ולאפשר לו לפרק את המיכלים שבבעלות הספק שהושאלו לצרכן. ספק הגז חייב לפרק את המיכלים בתוך 10 ימים ורק אם לא פרק, רשאי הצרכן באמצעות מי שמוסמך לכך לפרק את המיכלים. במקרה כזה הובלת המיכלים המושאלים צריכה להיעשות אל מחסן הגז של הספק החדש ויש ליתן הודעה על הפירוק לספק היוצא. הספק היוצא חייב לקחת את המיכלים ממחסן הספק החדש בתוך 48 שעות. המשיב 2 לא הוכיח כי מדובר בצרכן של חברת הגז סטארגז, ולא הוצגו טפסי הובלת מיכל זר או קיום פרוצדורה של החלפת ספק לפי התקנות. לפיכך טענת משיב 2 נדחית. מדובר בהפרה של שלושה מיכלים (המיכל שהורד לצרכן כבר נספר פעם אחת כשהיה בארגז המשאית) ולפיכך הסכום הוא 15,000 ₪. 3.10 תאריך 23.2.12 בשעה 13:30 בערך העביר משיב 2 מיכל גדול של המבקשת מצרכן ברח' בן צבי 43 בקרית מוצקין למשאית. (תמונה 44 בנספח 7, סרט וידיאו) המשיב 2 העלה טענות כנגד בהירות התמונה בסרט הוידיאו, אך נשמעה עדות מפורשת של העוקב, ולא ניתנה כל גרסה מצדיקה מטעם המשיב 2. מדובר בהפרה של מיכל אחד, ולכן הסכום הוא 5,000 ₪. 3.11 סה"כ הסכום המצטבר בגין פעילות ישירה של המשיב 1 - 25,000 ₪. ובגין פעילות באמצעות המשיב 2 - 155,000 ₪. סה"כ 180,000 ₪. 4. עיסוקו של משיב 1. 4.1 בכתב התשובה לבקשה טען משיב 1 בתצהיר כי מאז 1.11.2010 הוא עובד כשכיר בחברת "סרחאן חומרי חשמל ותאורה בע"מ", ואיננו עוסק כלל וכלל בחלוקת גז, לא של חברת סטארגז ולא של כל ספק אחר. 4.2 טענה זו סותרת את דברי המשיב 1 בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 9.12.10 ,אשר שם ציין :"עבדתי 35 שנים בחברת אמישראגז ואני רק חודשיים שאני לא עובד שם. ניסיתי לחזור לשם אולם לא קבלו את הצעתי, אין לי מקצוע אחר. יש לי רק מקצוע בגז. אם לא אעבוד בגז לא אתפרנס.....ולכן פניתי לחברת סטארגז ואמרתי להם שאני רוצה לעבוד לפי החוק ואמישראגז על הראש שלי...." כאמור, דברים אלו שנאמרו חודש לאחר תחילת עבודתו כביכול בחברת סרחאן חומרי חשמל, על אף שלא נאמרו תחת אזהרה, נאמרו בראשית ההליך באופן אוטנטי, והם סותרים לחלוטין את דברי המשיב 1 בתצהירו. למשיב 1 לא היה הסבר לכך, במהלך החקירה הנגדית. 4.3 בתצהירו טען המשיב 1 כי חברת סרחאן חומרי חשמל איננה עסק משפחתי, והבעלים אינם קרובים שלו מדרגה ראשונה או שנייה. אך בעדותו בבית המשפט, במהלך החקירה הנגדית הבהיר כי בחברת סרחאן "זה אח שלו, ובן דוד שלו" "זה עסק שלנו, של אחי ודודים שלי". (עמ' 42 לפרטיכל). 4.4 המשיב 1 טען בתצהירו כי רכב הטויוטה שבבעלותו (הטנדר), לא שמש אותו מעולם לחלוקת מיכלי גז. אך מעקבי החוקרים לימדו על מצב שונה. ראשית, ביום 30.1.12 וכן ביום 5.2.12 נצפו מיכלי אמישראגז ברכבו של המשיב 1. ביום 30.1.12 נצפה משיב 1 בעצמו כשהוא מחנה את הטנדר ליד מחסן הגז, מוציא מהמחסן 4 מיכלים של 12 ק"ג, ומעמיס אותם על הטנדר . בהמשך אותו יום נצפו על הטנדר מיכלי גז אחרים. (ס' 9.2, 9.4 למב / 1, עדות פרסקו , עמ' לפרטיכל). ביום 5.2.12 נהג משיב 1 בטנדר כשעל הטנדר שני מיכלים קטנים של המבקשת, אחד בעמידה ואחד בשכיבה. קודם לכן נצפה כשהוא מעמיס מיכלים על המשאית ליד מחסן הגז, ביחד עם בנו, המשיב 2. בנוסף, העוקבים ידעו לספר על מפגשים שנצפו בין המשיבים וכלי רכבם בצמתים, לצורך העברת מכילים. ביום 13.2.12 בשעה 11:00 לערך נפגשו משיב 1 שבא עם הטנדר, ומשיב 2 שבא עם המשאית בצומת קרית אתא (כביש 780 עם כביש 70) ובצעו החלפות מיכלי גז. אומנם לא אובחנו מיכלים אלו כמיכלי המבקשת, אך החלפת המיכלים בין המשיבים וכלי הרכב שלהם, מלמדת על סוג של שיתוף פעולה. (סרט הוידיאו נצפה באולם בית המשפט, עמ' 13 לפרטיכל). גם ביום 21.2.12 נצפו משיב 1 ומשיב 2 נפגשים עם הטנדר והמשאית ברח' כנרת עם כביש 780 בקרית אתא והעבירו מיכלים מהטנדר למשאית. גם מיכלים אלו לא אובחנו כמיכלי המבקשת, אך יש בפעילות ללמד על שיתוף עסקי בין המשיבים. בנוסף מתוך קטעי הוידיאו בנספח 6 עולה כי גם בימים אחרים, יוצאים לעבודה המשאית והטנדר, בצוותא ,עם מיכלי גז עליהם, שלא אובחנו כמיכלי המבקשת, וכן המשיב מס 1 נצפה מספר פעמים מוציא מיכלים (לא זוהו כמיכלי המבקשת) ממחסן הגז לטנדר שלו. (עמ' 8 לפרטיכל). 4.5 המשיב 1 טען בתצהירו כי בנו, היום כבן 21, אשר הינו עובד שכיר של סטאר גז, איננו עובד עימו. במהלך חקירתו הנגדית הסתבר כי בנו, המשיב 2, עבד יחד עימו בתקופה שהמשיב 1 עבד עבור אמישראגז, עוד כשהיה בן 16 או 17. המשיב 1 הסביר כי הוא מוכר בכל האזור כאיש גז, "כולם שמעו עלי" ולכן הנחה והדריך את בנו והוא נהיה סוכן באזור. המשיב 1 חזר וציין כי הוא מנחה את הבן שלו בעבודתו "לא מכחיש. עזרתי לו כמה פעמים". (עמ' 43 לפרטיכל). בהמשך מאשר המשיב 1 שמדי פעם הוא עוזר לבנו בעבודת הגז. (עמ' 47 , 48 לפרטיכל). 5. עיסוקו של משיב 2 5.1 כבר צויין כי המשיב 2, שהיום הוא כבן 21, עזר לאביו בחלוקת הגז עוד בימים כשעבד עובר המבקשת, והוא בגיל 16,17. 5.2 המשיב 2 טען בתצהירו כי מיום 1.3.11 הוא עובד כפועל שכיר בחברת סטארגז. שכרו נטו הוא כ-4000 ₪. 5.3 הסתבר כי המשיב 2 מחזיק מחסן גז הרשום על שמו. צורף מסמך מכבי אש המלמד על כך, ובין היתר על בקורת שנערכה במקום ביום 16.3.11. עוד הסתבר כי המשיב 2 רשום כבעלים של המשאית. למשיב 2 יש עוזר בעבודתו, ושמו "חמודי". עובדות אלו אינן מתיישבות עם שכר חודשי של 4,000 ₪. למשיב לא היה הסבר הגיוני להוצאות שהוא מוציא בעבור העיסוק, לעומת הכנסתו החודשית. נציג המבקשת העיד כי אחזקת מחסן, ניהול מחסן, אחזקת משאית מסוג המשאית של המשיב 2 הינם בסדר גודל הוצאות של 10,000 -15,000 ₪ לחודש. ההסדרים הנהוגים בחברות הגז במשק הם - אחזקת שכיר, במשכורת חודשית ואז כל האופרציה מסביב היא של החברה, או לחלופין, החברה מעסיקה קבלן עצמאי ,שפועל בשטח כעצמאי ולא כשכיר. בישיבת הוכחות מאוחרת לעדות נציג המבקשת נחקר המשיב 2 וציין כי יש לו חוזה עם סטאר גז. חוזה העסקתו של המשיב 2 בחברת סטארגז צורף לסיכומי המשיבים, ממנו עולה לכאורה כי סטארגז מממנת למשיב 2 את עלויות הבניה של המחסן, את עלויות העסק (דלק ,ביטוח ותיקונים), נותנת לו בלוני גז והוא מועסק כשכיר, הסדר המעלה סימני שאלה). 5.4 המשיב 2 מתגורר בבית ביחד עם המשיב 1. כך בזמן עבודתם בחברת אמישראגז וכך גם היום. המשיב 2 ידע על כך שעבודת משיב 1 הופסקה בחברת אמישראגז לאחר כ-35 שנה. משיב 1 טען כי למרות כל המצוין לעיל, המשיב 2 לא ידע מהי הסיבה להפסקת עבודתו באמישראגז, ועל כך שקיימים צווי מניעה כנגדו, ומעולם לא שאל על כך. גם משיב 2 טען שלא ידע על קיומם של צווי המניעה. 6. למשיב 1 עסק להספקת גז 6.1 המסקנה המתבקשת ממכלול הראיות שנשמעו בתיק זה הינה כי משיב 1, כפי שגם הצהיר בבית המשפט בדיון מיום 9.12.10, מיד עם פרישתו מהעבודה באמישראגז, התפנה לעבוד בהפצת גז, ולצורך כך פנה לסטארגז. 6.2 ברור שהמשיב 1 הוא איש המקצוע הבקיא והמוכר, כפי שאף העיד על עצמו, וזאת לאחר 35 שנות נסיון בתחום. 6.3 המשיב 1, מסתבר בנה את המתווה הבא : * לכאורה יעבוד כשכיר בעסק החשמל שהוא עסק משפחתי של אחיו ושל הדודים. זאת לאחר שהצהיר בבית המשפט כי אין לו כל ידע מקצועי בתחום אחר מתחום הגז. על מנת להרחיק ולטשטש את המסווה, הצהיר כי אין זה עסק משפחתי, מה שהסתבר כהצהרה שקרית. *שכרו של המשיב 1 בעסק החשמל של משפחתו הוא כ-4000 ₪ לחודש. * בנו , שעבד עימו גם בתקופת אמישראגז בהפצת הגז, וממשיך לעבוד עימו ישמש "כמסיכה" עבורו. לצורך כך יקבל הבן מסטארגז כשכיר, משכורת חודשית של 4,000 ₪. * העסק של הגז מחזיק מחסן, שרשום על שם הבן. *העסק של הגז מחזיק משאית, אף היא רשומה על שם הבן אך נושאת את השם "סטארגז". *טנדר נוסף רשום על שם המשיב 1. *המשיב 1 והמשיב 2 משתפים פעולה בהפצת הגז. אירועים חוזרים ונשנים של שיתוף פעולה כזה - תועדו. 6.4 ברור שעסק הגז על הוצאותיו המרובות איננו יכול להתקיים מהמשכורת המצטברת של שני המשיבים, ועל כן מדובר בהכנסות אחרות, מהעסק עצמו. 6.5 די בראיות שהצטברו כדי לקבוע שהפצת הגז על ידי המשיב 2 נעשית בעבור המשיב 1, ומטעמו. 7. לסיכום 7.1 משיב 1 הפר בצורה בוטה את צו המניעה הקבוע שניתן כנגדו בפסק דין. ההפרה היא הן ישירות על ידו, והן באמצעות המשיב 2 כמי מטעמו. 7.2 מספר ההפרות המצטבר מחייב תשלום קנס של 180,000 ₪. 7.3 על המשיב 1 לשלם לאוצר המדינה סכום של 180,000₪ בתוך 30 יום מהיום. 7.4 כמו כן על משיב 1 לשלם למבקשת שכ"ט בא כוחה, בסכום של 30,000 ₪ וכן החזר הוצאות כנגד הצגת קבלות. התשלום בתוך 30 יום מהיום. 7.5 המזכירות תעביר העתק פסק הדין למרכז לגביית קנסות לאוצר המדינה, לצורך מימוש הגבייה. ביזיון בית המשפט