זכויות שופט כדורגל

זכות הטיעון היא זכות בסיסית וחשובה, שיש להקנותה לאדם בטרם מתקבלת החלטה שעלולה לפגוע בו. כך נפסק בענין זה בפסה"ד ע"ע (ארצי) 355/99 לינדר נ. ארגון נכי תאונות עבודה, לז (2002) 846 כי: "הכלל בדבר קיומו של שימוע דורש כי רשות מנהלית לא תפגע באדם אלא אם נתנה לו קודם לכן הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניה... המטרה העיקרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו, ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס." הורדתו של שופט משיפוט בליגה השלישית לשיפוט בליגה השביעית, פוגעת בו - ועל כך לא יכולה להיות מחלוקת. העובדה כי המבקש אינו נחשב "עובד" של המשיבה אינה מעלה או מורידה לענין זה. ההורדה לליגה האזורית פוגעת במבקש הן מבחינה זו שהוא מרויח פחות כסף עבור כל משחק בו הוא שופט (110 ש"ח במקום 400 ש"ח בליגה הארצית), וכן היא פוגעת בשמו הטוב ובמוניטין שלו (ר' ע"א 764/89 טורטן ואח' נ' התאחדות לספורט בישראל, פ"ד מ"ה (2) 715 ביחס לקבלה או הוצאה של חבר באיגוד. הדברים יפים גם ביחס להורדת הדירוג של חבר). הוועדה המייעצת, כאשר היא בוחנת את שאלת דירוג השופטים לעונת הכדורגל הבאה, רשאית להסתמך גם על התנהגותם של השופטים במהלך העונה. היא איננה חייבת להסתמך בהקשר זה רק על פסקי דין של בית הדין למשמעת, והיא רשאית להסתמך גם על התנהגויות שבשלהן לא הוגש כנגד השופט הליך משמעתי, בתנאי כמובן שלשופט ניתנה הזדמנות להגיב לטענות כלפיו ולהתייחס אליהן. שופטיםכדורגלדיני ספורט