חטיפה לשם סחיטה ושוד - מעצר עד תום ההליכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חטיפה לשם סחיטה ושוד - מעצר עד תום ההליכים: 1. נגד המשיבה הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של חטיפה לשם סחיטה ושוד. עיקרי המעשה המיוחס לה הם אלה: ביום 9/1/99 בשעה 18: 00 נסע המתלונן ברכבו באיזור מלון "פנינת-דן" בירושלים. הוא עצר לקחת את המתלוננת "טרמפ" וכשהיא התיישבה לידו ברכבו, משכה את מעצור-היד של הרכב. בשלב זה נכנסו לרכב שלושה גברים אשר התיישבו במושב האחורי של הרכב כאשר אחד מהם מחזיק חפץ דמוי אקדח. מחזיק האקדח כיוון אותו לצווארו של המתלונן והורה לו לנסוע לכיוון תלפיות, שם נצטווה לעצור. המשיבה ושלושת הגברים ירדו מן המכונית כאשר המשיבה נטלה מהרכב טלפון סלולרי השייך למתלונן ואילו הנוסע שאחז באקדח גנב מארנקו של המתלונן 413 ש"ח וכן מסמכים שונים. המשיבה מואשמת, כאמור, בחטיפה ובשוד. המדינה מבקשת את מעצרה של המשיבה עד תום ההליכים המשפטיים נגדה. ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה וניסה להעלות אי אלו ספקות באשר לקיומן של ראיות לכאורה נכון לשלב זה. כן טען כי ראוי להתחשב בנסיבותיה האישיות של המשיבה ולשקול חלופת מעצר, ובמיוחד נוכח היותה אם לילדים קטנים. המדינה מתנגדת לכל אלה. 2. קראתי בעיון את חומר הריאות בתיק ובאתי לידי מסקנה כי באה על סיפוקה דרישת החוק בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות לענין מעצר עד תום ההליכים. המתלונן מסר שתי הודעות במשטרה בסמוך לאחר האירוע, ועל פניהן הן קוהרנטיות ומסברות את האוזן, העין, ההגיון והסבירות. המשיבה לעומתו, מסרה גרסה במשטרה המאשרת את עצם הימצאותה במכונית המתלונן והיא מאשרת כי נתקיים קשר ביניהם באותה הזדמנות, אלא גרסתה באשר להימצאות הטלפון הסלולרי של המתלונן בידיה שונה מזו של המתלונן. לדבריה, לקחה את הטלפון כאשר הסתבר שהמתלונן מסרב או אינו יכול לשלם לה עבור שירותי מין שסיפקה לו. גרסתה של המשיבה מלאת בקיעים, אינה מסבירה את היעלמותם של כספים ומסמכים ממכונית המתלונן ועל פני הדברים נקל להפריכה ולו מן הטעם שהיא מדברת על שעות מאוחרות של אותו לילה שבהן, לדבריה, בילתה עם המתלונן, בעוד שבפועל זמן ניכר קודם לכן כבר הגיע זה למשטרה ומסר את תלונתו. אין צריך לומר כי קביעת משקלן ומהימנותן של גרסאות הצדדים צריכה להיעשות בהליך לגופו, אולם לצורך הליך המעצר די בגרסת המתלונן - הנתמכת בפרטים שונים וחשובים בגרסתה של המשיבה עצמה - כדי לספק את דרישת קיומן של ראיות לכאורה לצורך הרשעה, במידה הנדרשת לצורך הליך מעצר. 3. ואשר לעילת מעצר וחלופת מעצר: מסוכנותה של המשיבה לציבור ברורה על פניה. מדובר בנאשמת אשר לחובתה לא פחות מאשר 32 הרשעות קודמות בעבירות רציניות מסוגים שונים - החל בעבירות רכוש וכלה בעבירות אלימות שונות. תלוי ועומד נגדה מאסר על תנאי בר הפעלה של ששה חודשים והיא ריצתה בעבר עונשי מאסר ממושכים. כל אלה לא הועילו להרתיעה, וקיימת סכנה של ממש כי באם תשוחרר היא עלולה לחזור לביצוע מעשי עבירה, או אף להימלט מאימת הדין. מתקיימות על כן, בעניינה, עילות מעצר בגין מסוכנות לציבור וחשש מהימלטות מאימת הדין. לא מצאתי כי ראוי לשקול בנסיבות הענין החלתה של חלופת מעצר. אמנם נכון הוא כי למשיבה ילדים קטנים, אולם גם שיקול זה אינו יכול לגבור על הצעדים ההכרחיים שיש לנקוט על מנת להרחיק את הסכנה לציבור הצפויה מהמשיבה, ולפיכך הפעלת חלופת מעצר כלשהי במקרה זה איננה ישימה. 4. אני מקבלת, איפוא, את בקשת המדינה ומורה על מעצרה של המשיבה עד תום ההליכים המשפטיים נגדה. מעצרחטיפהמשפט פליליסחיטהמעצר עד תום ההליכים