אישור פיטורים של עובדי בית חולים

החלטה המבקשים, עובדי בית החולים ביקור חולים, והסתדרות העובדים הכללית החדשה, מבקשים להתיר להם לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים אשר נעתר לבקשת כונס הנכסים הרשמי ואישר את פיטוריהם של 52 מעובדי בית החולים. במסגרת הבקשה עותרים המבקשים לעכב את ביצועה של ההחלטה האמורה של בית המשפט המחוזי עד למתן החלטה בבקשת רשות הערעור. כיוון שטרם הושלמו הליכי הרישום של בקשת רשות הערעור עצמה ניתן בשלב זה לדון רק בבקשה לעיכוב הביצוע. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות המשיב 1, מצד אחד, והמשיבים 2 ו-3 מצד אחר, לא שוכנעתי כי ראוי לעכב את ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי. כונס הנכסים הרשמי סבור כי צעדי הפיטורין החלקיים שהוא מבקש לנקוט בהם הם צעד של חירום שביצועו המיידי הוא תנאי לקיום סיכוי סביר להמשך הפעלת בית החולים. הימנעות מתחילת יישום אמצעי ההתייעלות עשויה, לדעתו, לגרוע מן הסיכויים להמשיך ולקיים את בית החולים כגוף חי ופועל. לעמדה זו הצטרפה, בבית המשפט המחוזי, גם נציגת היועץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט המחוזי אימץ את העמדה הזו. לא מצאתי עילה להתערב בשלב זה בדרך שתפסיק את פעולות החירום האמורות. בית המשפט המחוזי טרם סיים את הליכי האישור של הפיטורין בשל שהוא ממתין לקבלת עמדה מפוטרת מנציגי הביטוח הלאומי ובאופן זה ניתנת הזדמנות לצדדים לשוב ולשקול את מגוון האפשרויות הנוגע לפיטורין בפרט ולתכנית ההבראה של בית החולים בכלל. אכן, עובדי בית החולים מציעים רשימה חלופית לפיטורי עובדים ומן הראוי שעמדתם תובא בחשבון החלטתו של בית המשפט. כך גם לגבי הערות ההסתדרות הרפואית באשר להסדרי שכר חריגים שהונהגו בבית החולים ושלטענתה טרם הופסקו. בנתון להערות אלה נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע. רפואהפיטוריםבית חולים