נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

החלטה 1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על משיבה 1 לפעול על פי הנחית משיבה 2 אשר שללה מהמבקשים את נקודות הזיכוי בגין אי היותם "תושב" על פי פקודת מס הכנסה. 2. מהבקשה עולה כי למעשה מבקשים המבקשים לתקוף את הנחיית נציבות מס הכנסה שניתנה למשיבה 1, לפיה אין לזקוף נקודות זיכוי לעובדים זרים. 3. המבקשים נתבקשו להבהיר מכח מה קמה סמכות לבית הדין לעבודה לדון בבקשה ובתביעה. 4. המבקשים טענו לעניין הסמכות: עיקרה של התביעה היא למתן פסק דין הצהרתי בעניין הנובע כולו מיחסי עובד מעביד. הבקשה לצו זמני נועדה לקיים דיון דחוף במעמד שני הצדדים על ניכוי מס חודשי המתחדש בכל משכורת. יש סיכוי רב כי בדיון על הצו הזמני יסתיים הסכסוך, שכן לדעתינו אם המשיב 2 יחזור בו מדרישתו הבלתי חוקית לא תהיה סיבה למשיב 1, אשר רוצה "שלום בית" עם פועליו לנכות להם כספים מיותרים. ההחלטה בעניין 2 תובעים ספציפיים אילו, תכריע את עניינם האישי, אך גם את עניינם של אלפי ואולי עשרות אלפי עובדים זרים חוקיים, אשר החל מתחילת שנת 2003 מנכים להם ממשכורתם מס הכנסה נוסף, ללא כל בסיס חוקי. לפיכך זהו אף סכסוך עבודה מעין קיבוצי. תשלום שכרם של העובדים עומד במרכזם של היחסים של התובע למשיבה 1 (עובד-מעביד) . שכרם של העובדים נגזר בין היתר מניכויים "במקור" שהמעסיק מנכה משכר העובדים על מנת להעבירו לרשויות המס, לביטוח לאומי, קופת גמל, החזרים למיניהם וכיוצ"ב. במקרה זה, המשיבה 1, שילמה לעובדים משכורת מוקטנת בגין חודש ינואר והיא מתכוונת לשלם משכורת מוקטנת גם בגין חודש פברואר מתוך שהיא ניכתה למבקשים סכומים והעבירה אותם למשיבה 2. לטענת המבקשים הקטנת שכרם ע"י המשיבה 1 בנסיבות שתוארו בבקשה נעשה שלא על פי הדין. אין ספק כי כל ניכוי משכר העובד שנעשה ע"י המשיבות, שלא על פי הדין, הינו בסמכות של בית משפט הדן ביחסי עבודה. 5. לכאורה, אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בהליך שבו תוקף העובד את הוראת פקודת מס הכנסה החלה עליו (דב"ע מ"ז/6-2 דוד סגל ואח' נ' נתיב נ' דב"ע מ"ו/77-3, קרן השתלמות למשפטנים נ' עו"ד שמואל זילברמן). 6. אין למבקשים טענה כי המשיבה 1 פועלת בחוסר תום-לב או בניגוד לדין. מהבקשה עולה כי המשיבה 1, ככל אזרח שומר חוק, פועלת על פי הנחיות מס הכנסה שאותן מבקשים המבקשים לתקוף. 7. במידה והמבקשים עומדים על טענתם כי לבית הדין סמכות עניינית לדון בבקשה - יהיה צורך להכריע תחילה בעניין זה, לאחר קבלת עמדת המשיבות. 8. המבקשים יודיעו, בתוך 3 ימים, אם הם עומדים על טענתם כאמור. נקודות זיכוימיסיםמס הכנסה