לימפומה ממאירה - כמה אחוזי נכות ?

לימפומה ממאירה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין לימפומה ממאירה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 1 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של לימפומה ממאירה כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו': אחוזי הנכות הם בין 50 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: לימפומה ממאירה Malignant lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו') א. במצב של רמיסיה ((remissio עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50% ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו') 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות