לשון - כמה אחוזי נכות ?

לשון - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין לשון : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 12 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של לשון : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: לשון א. איבוד פחות ממחצית הלשון - I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10% II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20% ב. איבוד מחצית הלשון או יותר מכן - I. ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40% II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות