ליקוי ראיה - כמה אחוזי נכות ?

ליקוי ראיה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין ליקוי ראיה: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 52 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של ליקוי ראיה: אחוזי הנכות הם כדלקמן: חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא). (2) הגבלת שדה הראיה I. הצטמצמות מרוכזת קוטר ממוצע של שדה ראייה (1) עד 600 בעין אחת 0% בשתי העיניים 10% (2) 600 עד 400 בעין אחת 0% בשתי העיניים 20% (3) 400 עד 200 בעין אחת 10% בשתי העיניים 40% (4) פחות מ-200 בעין אחת 30% בשתי העיניים 100% II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה בעין אחת 0% בשתי העיניים 10% III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה בעין אחת 15% בשתי העיניים 60% IV. HEMIANOPSIA HOMONYMOUS ימנית או שמאלית - א. אובדן השדות העליונים בלבד 10% ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם או רק בחלקם התחתון 40% V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה - א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה בעין אחת 0% בשתי העיניים 0% ב. אובדן הרבע החיצוני העליון בעין אחת 5% בשתי העיניים 10% ג. אובדן המחצית העליונה בעין אחת 10% בשתי העיניים 15% ד. אובד הרבע החיצוני התחתון בעין אחת 10% בשתי העיניים 30% ה. אובדן המחצית התחתונה בעין אחת 20% 65% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות