שיניים - כמה אחוזי נכות ?

שיניים - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שיניים : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 74 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אבדן שיניים : אחוזי הנכות הם בין 0.5 אחוזים עבור שן אחת לבין 40 אחוזים עבור כל השיניים :. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 74. שיניים (1) אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות א. כל השיניים 40% ב. כל השיניים של הלסת העליונה 20% ג. כל השיניים של הלסת התחתונה 20% ד. אבדן שן בודדת 0.5% "שן" - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש. ה. באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי סעיף-קטן (1)ד. ו. באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית. ז. אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי-נכות. ח. באבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעה בהתאם לסעיף-קטן (1) (א,ב,ג,ד). אחוזי נכותשאלות משפטיותשינייםנכות