הפליה בעבודה מחמת גיל

הפליה מחמת גיל : בית המשפט בארץ קבע כי הפליה של עובדים על ידי מעסיקים בארץ, מחמת גיל, מבטאת לרוב את עיגונם של סטריאוטיפים באשר למגבלות הגוף והרוח של האדם המבוגר. זאת, בלא שלדברים יהיה לרוב בסיס רציונאלי או ענייני. הפלייה זו פוגעת בכבוד האדם המופלה. הוא חש כי הוא נבחן על-פי גילו ולא על-פי כישוריו ויכולותיו ההפליה מחמת גיל פוגעת בחברה בכללותה. היא מנציחה דעות קדומות והבחנות קבוצתיות שאבד עליהן הכלח. היא מוותרת על תרומתם, על יצירתיותם ועל יצרנותם של אנשים רבים בעלי ניסיון ויכולת. אפליה מטעמי גילהפליה / אפליהאפליה בעבודה