תאונת דרכים: בטרם השלמת פניה הגיע משמאל קטנוע ופגע ברכב

תאונת דרכים: בטרם השלים פנייתו, הגיע משמאלו קטנוע ופגע ברכב המבוטח בחלקו השמאלי-אחורי. אין חולק כי לאחר האמור שינה גרסתו וטען כי המשיך בנסיעה ישר. העדות המאוחרת נתמכה בעדות הנתבע. 2. על פי גרסת ההגנה, הנתבע שרכב על קטנוע, נסע ממזרח למערב בכביש המשתלב לכביש החוף ונעצר בצומת במופע רמזור אדום. עם החלפת המופע התחיל נסיעתו, הבחין ברכב גדול המגיע מימינו במהירות, ניסה לחמוק ממנו אך ללא הצלחה, הרכב המבוטח פגע בקטנוע והפילו. 3. לאחר שמיעת עדויות הנהגים (ועדות עד התביעה אבירם - שלא תרמה לחיזוק איזו מהגרסאות), עולות מחלוקות עובדתיות בעניין גורמי התאונה ובין היתר התגלעה מחלוקת חזיתית באשר למיקום התאונה. א. לפי עדות הנתבע, התאונה התרחשה בסיום נתיבו, לקראת סוף חציית הצומת המרומזר: "ש: מתי ראית לראשונה את הרכב? ת: כשבאתי להשלים את הסיבוב ... ... ש: אמרת שהיו הרבה עדים. אין לך פרטים של אף אחד מהם? ת: כן היו. היתה אישה שראתה את האירוע וצעקה שהוא עבר באור אדום" (עמ' 2 שורות 9-10; שורות 20-21 לפרוטוקול מיום 14.02.13) ב. לשיטת עד התביעה, כלי הרכב התנגשו מרחק מה מהצומת המרומזר, קרי: השתלבות הכביש ממנו הגיע הקטנוע מרוחקת מהצומת המרומזר, וכך העיד: "אני הגעתי לצומת שמופע הרמזור אור ירוק, המשכתי בנסיעה בנתיב השמאלי ואז האופנוע שהגיע מאותה השתלבות, פגע בי ..." (עמ' 4 שורות 12-14 לפרוטוקול מיום 30.05.2013) בחקירה הנגדית של עד התביעה, ניתן הסבר לתיאור השונה של הנהגים את מיקום התאונה. העד הסביר: "ש: אני אומרת לך שהשתלבות של אותם כבישים שם לא נראית כך. ת: זה סוג של השתלבות. ש: האם זה נכון שגם לו יש רמזור? ת: כן. הרמזור שלהם נמצא הרבה לפני שהכביש שממנו הוא מגיע, מצטלב עם הכביש שבו אני נוסע" (עמ' 5 שורות 7-11) העד הוסיף שמכוון נסיעתו לא יכול לראות את הרמזור בכיוון נסיעת הקטנוע והוא מניח כי חצה אותו באור אדום, אך לא ראה זאת. העד אף ציין שלא ראה את הקטנוע לפני ההתנגשות, אלא שמע מכה בלבד. תיאוריו הציוריים השונים את מקום האירוע (בהודעתו לתובעת, לעומת בתרשים שערך במשטרה) מוסברים ביכולת הציור הקלוקלת, אולם ניתן להתרשם מהתרשים שצויר במשטרה בכך שהשתלבות נתיב נסיעת הקטנוע לנתיב נסיעתו היא במרחק קצר יחסית מקו העצירה של נתיבו, ושם צייר העד את מקום התאונה. 4. לנוכח האמור, הערפל שעטה מקום התאונה בגרסאות הראשונות של המעורבים, התבהר. לטעמי, שניהם מעידים על מיקום זהה, כשמקור השוני בתיאור הינו במרחק הגדול שבין הרמזורים בנתיביהם, כאשר אין מדובר בצומת מוצלב שנתיביו מאונכים זה לזה. 5. דומני, כי לעניין האחריות לתאונה, יש משקל למיקום הנזק. עד התביעה העיד כי הרכב המבוטח נפגע מאחור והפגוש האחורי נפל ("בצד האחורי השמאלי, הטמבון נפל... הטמבון היה במושב האחורי"). עדות זו אינה מתיישבת עם תמונות הנזק, בהן נצפה הפגוש האחורי מורכב במקומו, ועם מיקום מוקד הנזק של פגיעת מעיכה הקיימת בדופן השמאלית האחורית. עם זאת, עצם הפגיעה בחלקו האחורי של הרכב המבוטח מלמדת כי חלף בנתיב המשותף לפני חלוף הקטנוע. הסברו של הנתבע למיקום הנזק ברכב המבוטח אינו מתקבל על הדעת. הנתבע הסתבך בתשובתו לעניין זה: "ש: לרכב יש פגיעות בחלק האחורי שלו, כלומר הוא היה צריך להשלים את חציית הצומת, מה שאומר שמי שעבר באור אדום זה אתה ולא הוא, שאתה פגעת בו מאחור. ת: ברגע שראיתי אותו, הבנתי שהוא הולך להיכנס בי. אם לא הייתי מסיט את האופנוע הוא היה נכנס בי חזיתית. מכיוון שהסטתי את האופנוע שמאלה, אז הפגיעה לא היתה בחזית אלא מאחור שלו" (עמ' 2 שורות 14-19) גרסה זו מבלבלת בין חזית הרכב המבוטח לחזית הקטנוע. ברור שהסטת הקטנוע שמאלה אין בה להשפיע על מיקום הפגיעה ברכב המבוטח, שכן לו האחרון פוגע בקטנוע, היה נפגע בחזיתו או בחלקו השמאלי - הקדמי. אין בהסטה האמורה משום לשנות עובדה זו. למעשה, מיקום נזקי הרכב המבוטח, מלמד כי הנתבע הגיע מאחוריו, נדחק לשמאלו ופגע בו. התרחשות זו אף מתחזקת בתחושת הנתבע כי הוא עומד להיפגע ובהסטת הקטנוע שמאלה. 6. אני סבורה, לנוכח מיקום האירוע (השתלבות הנתיבים) ולאור מיקומי הפגיעות, כי עד התביעה חלף לפני הקטנוע בנקודת המפגש של הנתיבים, ואילו הקטנוע השתלב לנקודה זו זמן קצר ביותר (אף של שברירי שניות) אחריו. מכאן - שהאפשרות למנוע את התאונה הייתה של הנתבע. יש, ובמהירות בה נסע הקטנוע, שזינק עם התחלף מופע הרמזור לכתום (עמ' 1 שורה 15), מהר יותר מכלי הרכב שעמדו בשני הנתיבים מצידיו, גרמה לכך שלא עלה בידו לבלום ולמנוע את ההתנגשות. 7. דומני כי בנסיבות האמורות, יש מקום לקבל את התביעה במלואה. על כן, הנתבעים ישלמו לתובעת, באמצעות הנתבעת 2, סך 3,917 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. כן ישאו באגרת בית המשפט כפי ששולמה ובהוצאות העדים כפי שנפסקו. אף סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הוצאתם ועד לתשלום בפועל. כמו כן, ישאו הנתבעים בשכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪. פגיעת רכברכבקטנועתאונת דרכיםנזק לרכב