ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא)

ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא) רקע 1. עניינה של תביעה זו במשפחה אשר רכשה אצל הנתבעת חבילת נופש לברצלונה, לתאריכים 23.9.12-20.9.12 ואשר ביום 18.9.12 בקשה לבטל את החופשה בשל התדרדרות קשה במצבו הבריאותי של אבי התובע, שנפטר לבסוף באותו היום. 2. חבילת הנופש, ל- 7 אנשים (התובע, אשתו ו- 5 ילדיהם) נרכשה על ידי התובע ביום 10.9.12 באמצעות הטלפון והעלות הכוללת שלה הסתכמה אז בסכום של 25,700 ₪ (6,240$). 3. לגרסת התובע, מרגע שנודע לו על ההתדרדרות במצבו הבריאותי של אביו המנוח, עוד ב- 17.9.12, הוא עשה מאמצים להשיג בטלפון את מוקד החירום של הנתבעת, אלא שמחמת חג שחל ביום זה, לא היה לו עם מי לדבר, נאמר לו להתקשר שוב לאחר החג ולמחרת ביום 18.9.12 בשעה 15:41, הוא שלח מייל אל נציגת הנתבעת שטיפלה בהזמנתו, וכתב: "אני מנסה להשיג נציג מאיסתא, יש לי בעיה, אבא שלי נפטר היום, מחר הלוויה, איך אני מבטל את העסקה, תחזרי אלי בבקשה בהקדם האפשרי או נציג מטעמכם שיסביר לי מה עושים במצב שנוצר". 4. כעבור יום, חזר התובע ובקש: "תנסי לעזור לי, אני לא צריך כסף בחזרה, אם אפשר לדחות את אותה עסקה לעוד חודש או חודש וחצי". טענות הצדדים 5. התובע טוען כי פנייתו לא נענתה באופן ענייני עד ליום 4.10.12 שבו הוא קיבל מהנתבעת תשובה יבשה וקצרה לפיה לאחר בדיקה מקיפה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, "הלקוחות לא יקבלו החזר בגלל שהכל בדמי ביטול מלאים" (כך הנוסח במקור - ר.ס.מ). לנוכח העובדה שהוא חוייב במלוא התמורה בגין העסקה, הגם שזו לא יצאה אל הפועל, עותר התובע בתביעתו להשבת מלוא כספו בתוספת פיצוי בסך 7,000 ₪ (בסה"כ 32,700 ₪), או לחילופין ל"חופשה משפחתית זהה, עם תאריך שמאפשר התארגנות נורמלית של משפחה עם חמישה ילדים וחלקם אף בצבא". התובע מציין כי סרב לקבל מהנתבעת החזר בסך 1,884 ₪ עבור שירותי קרקע, כדי שלא ייחשב כמי שהסכים להסתפק בהחזר חלקי. עוד מבקש התובע כי בית המשפט "יבהיר לחברה גדולה כמו איסתא שמוות פתאומי של אדם קרוב כמו אב, לא מאפשר שום אופציה אחרת מלבד לבטל ולדחות חופשה ולשבת שבעה ולהתאבל". 6. הנתבעת טוענת כי היא סוכנת נסיעות פרטית המשמשת כמתווכת בין הנוסעים לבין סיטונאי התיירות השונים, מבצעת את ההזמנות לרבות קבלת האישורים הדרושים ומעבירה את התמורה הכספית לספק הרלוונטי בניכוי עמלת סוכן שהסתכמה במקרה זה בסכום של כ -5,500 ₪. לטענת הנתבעת, בקשת התובע לביטול החופשה נעשתה אצלה ב- 19.9.12, יום לפני מועד הטיסה המתוכנן (אם כי במהלך הדיון אישר נציגה כי התובע פנה אליהם במייל עוד ב- 18.9.13) והתובע היה מודע לתנאי ההזמנה אשר נכללו בטופס "אישור הזמנת שירותי תיירות" אותו הוא אישר ובכללם התנייה לפיה ביטול העסקה כרוך בתשלום מלוא התמורה. לטענתה, היא העבירה את מלוא סכום ההזמנה לספקים השונים ואין בידה להחזירו לתובע, מה גם שמדובר במקרה "ביטוחי" שלא נופל באחריותה ולא ניתן לצפייה מראש. 7. הנתבעת הוסיפה וטענה כי במעמד ההזמנה היא הציעה לתובע הן בעל פה ובן בכתב על גבי הטופס הנ"ל לרכוש באמצעותה פוליסת ביטוח רפואי לחו"ל המכסה בין היתר מקרה של ביטול טיסה בלתי נמנע עקב סיבות בריאותיות או סיבות אחרות דוגמת מוות ואולם הוא בחר שלא לעשות כן. 8. במהלך הדיון שהתקיים בפני, אישר התובע כי היה לו ביטוח נסיעות בחברת הביטוח "כלל" וכי הוא לא תבע את חברת הביטוח מכיוון שבדיעבד הסתבר לו שהפוליסה כללה סעיף קטן, אליו הוא לא היה ער בשעתו, השולל את הזכות לפיצוי במקרים בהם קרוב המשפחה שנפטר היה מאושפז בבית חולים בשלושת החודשים שקדמו לרכישת הפוליסה. 9. התובע הבהיר, ותמך זאת במסמכים, כי אביו אכן שהה במשך תקופה ארוכה (מאז 20.8.12) במחלקות שונות בבית החולים "הדסה" עין כרם ונזקק לאשפוזים ברמה הסיעודית, אך שוחרר מבית החולים ביום 16.9.12. את החופשה הזמין התובע, לטענתו, ב- 10.9.12 בידיעה שאביו צפוי להשתחרר מבית החולים בתוך מספר ימים (כשהוא אכן שוחרר ב- 16.9.12, כאמור, אלא שלמחרת חלה החמרה במצבו, הוא אושפז בחזרה וכעבור יממה נוספת, נפטר). 10. הן בכתב ההגנה והן במהלך הדיון שהתקיים בפני, טענה הנתבעת כי מטעמי שירות, לפנים משורת הדין ומתוך התחשבות בנסיבות המצערות בגינן בוטלה החופשה, היא הציעה לתובע שתי חלופות להחזר: א. טיסה זהה לכל 7 הנוסעים בהזמנה המקורית, לברצלונה, באמצעות חברת ארקיע על בסיס מקום פנוי ובאישור שלושה ימים מראש ושובר המקנה 7% הנחה לרכישת שירותי קרקע. ב. החזר כספי בסך 5,477 ₪ הכולל את כל העמלות של הנתבעת מכל הספקים, לרבות השתתפות חלקית של הספקים מטעמי שירות ומתוך הנחה כי לא ייתבעו וייגרם להם נזק כפול. אלא, שהתובע לא הסכים להצעות אלה. דיון והכרעה 11. באשר לטענת הנתבעת בדבר היותה מתווכת בלבד, אני סבורה כי אין בה כדי להועיל, שכן התובע התקשר עמה כסוכנת נסיעות הדואגת לכל צרכי נסיעתו. הנתבעת לא הגישה בתיק זה הודעות צד ג' כנגד הספקים השונים ולכן אין לה אלא להלין על עצמה בעניין זה. 12. אכן, בעת שביצע את הזמנת החופשה, אישר התובע טופס בו הובהר לו כי לא ניתן לבצע שינויים בכרטיס הטיסה וכי דמי ביטול העיסקה יהיו מלאים והוא אינו כופר בכך. ברי לכל, שכאשר עשה כן, התכוון התובע לצאת לחופשה. אפשרות של ביטול העיסקה מצידו ככל הנראה לא עלתה על דעתו, שכן לו היה חושב על כך, היה בוודאי נענה להצעת הנתבעת לעשות את פוליסת הביטוח שהוצעה לו וגם/או היה בודק לאשורם את תנאי הפוליסה האחרת שעשה לבסוף. 13. בטופס אישור העסקה, אותו אישר התובע בעת ההזמנה, מצויין: "דמי ביטול מלאים חודש לפני היציאה". בבסיסו של סעיף כזה, ניצבת העובדה שחברות מסוגה של הנתבעת, הן גופים מסחריים המונעים משיקולים של עלות-תועלת וכדאיות כלכלית. ביטול הזמנת חבילת נופש כמו זו שהזמין התובע אצל הנתבעת, גורם לה הפסד רווח ולכן, על מנת לאפשר לעצמה חופש פעולה כלכלי לצד התחייבותה לספק את החבילה באמצעות ספקים שונים שאליהם היא מעבירה חלק מהתשלום, נוקטת היא במדיניות ביטולים נוקשה ביותר. 14. לדעתי, מדיניות כזו השוללת ממי שהזמין חבילת נופש את זכותו להשבת הכסף ששילם בעקבות ביטול העסקה, כשלא עמדה בפניו ברירה אחרת, אלא לעשות כן, הינה מדיניות בלתי ראויה. בנסיבות כגון אלה, יכולה תניה מסוגה של התניה הזו להיחשב כ"תנאי מקפח" בחוזה אחיד, שניתן לבטלו או לפחות שיש לשנותו. 15. מעבר לזה, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, קובע בסעיף 18, כך: "18. (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי-אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. (ב) במקרים האמורים בסעיף-קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו. 16. מכיוון שלדעתי מדובר בחוזה שיש בו תניה אשר נסיבותיו של מקרה זה מלמדות עליה שבהיותה כה גורפת אין היא ראויה , שכן מבחינת התובע ובני משפחתו נעשה קיומו של חוזה זה בלתי אפשרי, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל, ברובה המכריע. 17. לנוכח העובדה שהנתבעת טרחה למען התובע בהזמנת חבילת הנופש אצל הספקים השונים הקשורים בה, אני סבורה כי לא יהא זה צודק לשלול ממנה את מלוא העמלה המגיעה לה בגין עסקה זו. בנוסף לכך, לטעמי, בנסיבות שתוארו על ידי התובע בכל הנוגע למצבו הבריאותי של אביו בתקופה הסמוכה למועד הנסיעה, תרם סירובו להצעת הביטוח שהוצעה לו על ידי הנתבעת, תרומה מסוימת שאותה אני מעריכה בכ-10% , לנזק שנגרם לו. סוף דבר, הנני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובע סך של 18,000 ₪ ולשלם לו גם 500 ₪ הוצאות משפט. סה"כ 18,500 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך 15 ימים. רפואהנופשסוכני נסיעות (תביעות)ביטול חופשה / טיול