אחריות לספק איטום לדירות שבבית המשותף מפני חדירת מי גשמים מהגג

הנתבעת לא עמדה באחריותה לספק איטום לדירות שבבית המשותף מפני חדירת מי גשמים מהגג במשך 4 שנים. כל זאת, כאשר כבר בסמוך לאחר ביצוע עבודות האיטום, בחורף הראשון, כאשר עובדת אי סיוד הגג לא היוותה כל גורם בעניין תקינות האיטום - נגרמו נזילות של מים לדירת התובעת וכי אלה נמשכו כל העת, למרות ניסיונות הנתבעת לתקן את עבודתה וכאשר נזילות אלה גרמו בהמשך הזמן אף לנזקים של נפילת טיח מתיקרת דירת התובעת. הנני קובעת כי גם אם נגרמו נזילות בשל העדר סיוד - חובת הנתבעת בפיצוי התובעת מתקיימת, כאשר קיבלתי את דברי עדותה של התובעת שכלל לא נדרשה על ידי מר ששון או מי מטעמו לבצע סיוד מידי שנה וכאשר הנתבעת לא התנתה את אחריותה בכך שהתובעת תבצע סיוד מידי קיץ. הנני מקבלת את טענת התובעת, כפי שמצאה תימוכין גם בעדות המומחה מטעמה, מר חלבי, כי גם בדירה הסמוכה ארעה חדירת מי גשם. הנני קובעת כי הוכח שהתובעת זכאית להחזר מלוא הסכום ששילמה לנתבעת בגין איטום הגג, כאשר לא קיבלה תמורה כלשהי לכספה. כתב התביעה הוגש על הסך של 10,000 ₪, אולם פרט להחזר הסך של 4,060 ₪ ששולם על ידי התובעת לנתבעת - לא הוכיחה התובעת פרטי נזק אחרים. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 4,060 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 2,500 ₪ בגין הוצאות המשפט, הכוללות אף תשלום לעד המומחה, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה. מקרקעיןגגאיטוםנזקי גשםבתים משותפיםגשם