אישור הסכם יחסי ממון

1. התובעים שבפני, בני זוג החיים תחת קורת גג אחת ומקיימים משק בית משותף, נשואים לאחרים. 2. בתובענה שבפני מבקשים התובעים לאשר הסכם המסדיר את יחסי הממון שביניהם על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973. 3. הלכה פסוקה היא כי חוק יחסי ממון עוסק בבני זוג נשואים. הרהור אחר הלכה זו ניתן למצוא בדבריו של הנשיא ברק בפסק הדין ברע"א 6854/00 היועץ המשפטי לממשלה נגד מיכאל זמר ואח', תק-על 2003(2),31, 32. דבריו של הנשיא ברק היו בגדר "בצריך עיון" וכוונו לאותו פרק בחוק העוסק באשור הסכמי ממון. 4. עם זאת, הוראות החוק מאפשרות אישור הסכם על פיו גם לבני זוג העומדים להנשא. התובעים שבפני הינם בני זוג אשר הצהירו כי הם עומדים להנשא זה לזו בעתיד במועד כלשהו. עם זאת, מועד זה אינו ידוע, אינו ברור והתקיימותו מותנית בצדדים שלישיים, באותם בני זוג להם הם נשואים עתה. האפשרות שהוקנתה בחוק יחסי ממון לאשר הסכם ממון בין בני זוג העומדים להנשא, מכוונת לבני זוג שמועד נישואיהם ידוע, כגון באותם מקרים שבהם קבוע מועד לנישואיהם, מה שלא במקרה שבפנינו. זאת ועוד, אישור הסכם יחסי ממון על פי חוק יחסי ממון לבני זוג שנשואים לאחרים יהא בו משום הטעיה של הציבור. לבני זוג שכאלה יש את האפשרות לאשר הסכם על פי סעיף 3ג' לחוק בית משפט למשפחה, תשנ"ה - 1995. לפיכך, יתוקן ההסכם בהתאם וייקבע מועד חדש לאישורו. מועד אליו יתייצבו הצדדים. 5. נקבעת ישיבה לאישור הסכם ליום 5.1.2006 שעה 08:30. חוזהיחסי ממון