העונש על עבירות אלימות ופגיעה הרכוש במסגרת סכסוך משפחתי

אין ספק למקרא כתבי האישום ובפרט אלה בתיקים של בית המשפט פתח תקוה ותל אביב, כי מדובר בעבירות חמורות של אלימות ופגיעה ברכושם של המתלוננים. יחד עם זאת, עולה מהטיעון כי מדובר בסכסוך משפחתי אשר בינתיים הצדדים בו הגיעו ליישובו . בנוסף יש לציין כי לנאשם עבר פלילי מכביד למדי בעבירות אלימות , סמים ורכוש ואולם העבר איננו מן השנים האחרונות ועבירה אחרונה משנת 2004. לאחר ששקלתי את הסדר הטיעון בין הצדדים לאור נסיבות אלה, אני סבורה כי הוא עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ועל כן אני רואה לנכון לאמצו. לאור כך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 13 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו 5.10.10 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירה בה הורשע ועבירות אלימות מסוג עוון. 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירת אלימות מסוג פשע. פיצוי למתלוננת א ל בסך 5,000 ש"ח . פיצוי למתלוננים ל ל ונ. ל בסך של 1,500 ש"ח. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום. סכסוךאלימותסכסוך משפחתי