אחריות על תיקון מחשב תביעת פיצויים

1. התובע רכש עבור בנו, ביום 18.7.10, מחשב נייד מהנתבעת במחיר של 6,599 ₪ ובתביעה זו מבקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 10,000 ₪, הכולל בחובו: את השבת עלות המחשב והיתרה בסך של 3,401 ₪ נתבעת עבור עוגמת נפש. ואלו הן העובדות עליהן מבסס התובע את תביעתו: א. מטרת רכישת המחשב בעלות גבוהה נועדה לשמש את הבן ככלי עיקרי לסטאז' והתמחות במקצוע הווטרינריה בלונדון ואכן בחודש אוגוסט ש"ז לקח הבן עמו המחשב לחו"ל. מחשב זה נרכש, לאחר שהמוכר של הנתבעת אמר שזהו מחשב אמין מאד הפועל ללא תקלות במשך שנים ומתאים לצרכים שהתאימו לבנו של התובע. ב. כעבור שלושה וחצי חודשים לאחר שהבן לקח את המחשב לחו"ל היו במחשב תקלות רבות כגון: כונן ה-CD לא היה תקין, מקש נפל ואי אפשר היה להחזירו, כבל חשמלי לא היה תקין והמחשב גם התחמם מאד מאד. עם קרות התקלות הנ"ל סבר התובע כי המחשב פגום. 2. א. הנתבעת אינה מכחישה את העובדה שהתובע רכש המחשב ביום האמור תמורת הסך של 6,599 ₪ אך גם נטען, שבמעמד רכישת המחשב גם הוצגה בפני התובע מדיניות החזרת או החלפת מוצרים תוך 14 ימים בלבד מיום הרכישה. עוד נטען על ידי הנתבעת, כי במעמד מכירת המחשב גם נמסרה לידי התובע תעודת אחריות המונפקת על ידי חברת HP ישראל בע"מ. (להלן:"החברה"). הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע - זאת, בין היתר, בשל הטענות הבאות: א. ביום 15.11.10 פנה התובע בכתב אל הנתבעת ודרש לקבל זיכוי כספי של מחיר המחשב על מנת לרכוש מחשב אחר ויומיים לאחר מכן, השיב לו שירות הלקוחות של הנתבעת, שעל מנת לבחון את פנייתו, עליו לאפשר לספק לבדוק את סיבת הקלקול או הנזק. התובע נמנע מלהעביר את המחשב לבדיקת החברה ולכן, אין לדעת מה מקור התקלות אשר נגרמו למחשב - בין אם מדובר בשברים או קלקולים אשר נגרמו כתוצאה מנפילת המחשב או פגמים שנגרמו עקב שימוש סביר. ב. הנתבעת מבקשת לדחות את תביעת התובע בהיעדר כל חובה חוזית או חוקית אל הנתבעת לתקן או להחליף את המחשב ובגוף כתב ההגנה, מסבירה הנתבעת את סיבת היעדר חובות אלו. 3. א. תביעתו של התובע היא חד משמעית: לא תיקון, לא החלפה אלא ביטול העסקה (אם כי התובע לא נקב בדרישת ביטול העסקה במפורש בכתב התביעה), השבת שווי המחשב וכן סכום נוסף בגין עוגמת נפש. תביעה חד משמעית זו באה לידי ביטוי הן בכתב התביעה והן בסיפא למכתב ששלח התובע אל הנתבעת ביום 1.11.10 בה נאמר:" החלטה שלי היא, חד משמעית, אני לא רוצה את המחשב הנייד שרכשתי, אני לא רוצה מחשב נייד HP, אני דורש זיכוי בסך 6,599 ₪ (המחיר ששילמתי) ולהחליפו במחשב נייד אחר לא HP ". ב. ביום 17.11.10 נענה התובע לדרישתו הנ"ל במכתב הנתבעת בו הובאה לידיעת התובע מדיניות ההחזרות, שבעצם במקרה זה עבר המועד להחזרה או להחלפה ועוד הובא לידיעת התובע, שאם הלקוח טוען לליקוי או קלקול או נזק - חייב הלקוח לאפשר לבדוק את סיבת הקלקול או הנזק ולתקנו אם יהיה צורך בכך. התובע גם הוזמן למסור את המחשב לבדיקת מעבדה. ג. גם בבית המשפט עמד התובע על דרישתו לחייב את הנתבעת להשיב לו את שווי המחשב ולפצותו בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מהתנהלות הנתבעת. 4. א. אין כל טענה נגד תובע העומד על זכותו וטוב שכך, אך כאשר תובע מגיש תביעה לבית המשפט ומעלה עובדות - במיוחד עובדות של פגמים או קלקולים במחשב - על התובע להוכיח טענות אלו ובמיוחד עליו להוכיח כי פגמים או ליקויים אלה נבעו כתוצאה מפגם בייצור, מפגם במחשב עצמו ושהפגמים או הליקויים לא קרו באירוע אחר - שאין לנתבעת כל מעורבות או כל קשר לקרות הפגמים או הליקויים. התובע, בהגישו את כתב התביעה, יצא מתוך הנחה מובנת מאליה, שדי בטענות על מנת שבית המשפט יקבל את טענותיו ועל סמך טענות בלבד לבטל עסקה ולהשיב לו את תמורת המחשב ועוד להוסיף על כך גם עוגמת נפש. עם כל הכבוד לתובע, עליו לדעת שבבואו לדיון בבית המשפט עליו להוכיח את טענותיו, שכן במקרה זה התובע הוא בבחינת המוציא מחברו ולכן עליו הראיה. התובע לא הוכיח אף טענה מטענותיו ולא הוכיח שאותם פגמים הנזכרים בכתב התביעה, אכן נבעו מהיות המחשב לא תקין מלכתחילה. עובדה היא, שהמחשב עבד ללא תקלה ורק לאחר חודשיים וחצי - שלושה חודשים החלו הבעיות. (ראה דברי התובע בעמ' 3 סיפא ועמ' 4 רישא) ורק כשלושה וחצי חודשים לאחר רכישת המחשב פנה אל הנתבעת. (עמ' 2 לפ',ש' 24- 25). לא הוכח שהתקלות שאירעו לאחר מכן, היו דווקא בשל טיבו של המחשב או עקב שימוש זה או אחר במחשב. ב. נציג הנתבעת טען בבית המשפט, שהמחשב ניתן לתיקון ואכן יחד עם מכירת המחשב נמסרה לתובע תעודת אחריות, אך התובע אף נמנע מלהביא את מחשב לבדיקת מעבדה על מנת לבדוק מה באמת סיבת הליקויים ו/או התקלות ולתקן את הטעון תיקון. ג. א) התובע ידע או היה צריך לדעת מדיניות ההחזרה או החלפה, שכן מדיניות זו צוינה גם בחשבונית שנמסרה לתובע (ראה ת/1), אך האמת היא - כפי שעולה מהעובדות- שממילא לא היה לו לתובע צורך לעמוד במדיניות זו, משום שהמחשב עבד לשביעות רצונו של התובע או הבן במשך שלושה וחצי חודשים - מעבר לתקופה המאפשרת זיכוי, החזרה או החלפה. התובע מאשר את העובדה, שלפחות עד חודש אוקטובר עבד המחשב בסדר ורק מחודש אוקטובר התחילו להיות תקלות ברצף. (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 22- 23). התובע גם מוסיף ואומר, כי למרות התקלות הנטענות על ידו, יכול היה הבן להמשיך את העבודה במחשב (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 1 וש' 5- 7) ולכן העולה מדברי התובע הוא, שהבן עשה שימוש במחשב עד לפניה שפנה התובע בכתב אל הנתבעת. ב) לא הוגשה לבית המשפט פניה כלשהי אותה הפנה התובע אל הנתבעת לפני חודש נובמבר ש"ז ואמנם עבור הזמן לא העניק לתובע זכות החזרה או החלפה, אך בהחלט העניק לו הזכות לבדוק המחשב במעבדת החברה ולתקן את הטעון תיקון או להחליף חלק זה או אחר לפי הצורך. אך התובע, אשר עמד על דרישתו החד משמעית שיש להשיב לו את עלות המחשב - לא עשה מאומה כדי להעביר את המחשב לבדיקה וגם לא עשה מאומה על מנת להציג בפני בית המשפט חוות דעת של מומחה או איש מקצוע (טכנאי מוסמך) להוכיח לבית המשפט מה תקלות היו במחשב ומהו הגורם לתקלות אלה. (ראה דברי התובע בעניין זה בעמ' 3 לפ',ש 1- 4). בעניין זה מסכים אנוכי לטענת נציג הנתבעת, שלא התובע וגם לא נציג הנתבעת יכול לקבוע טיב או סוג התקלות, שכן שניהם אינם טכנאי מחשבים, אלא רק מומחה לדבר או מעבדת החברה. (ראה טענת נציג הנתבעת בעמ' 3 לפ',ש' 12- 13). ג) נציג הנתבעת גם הראה נכונות בבית המשפט, לבדוק המחשב ואם יהיה צורך אף לתקן את הטעון תיקון, שכן כך אמר נציג הנתבעת לעניין זה: " ייתכן שהמחשב פגום. אני לא אמרתי שהמחשב לא פגום, אני לא טכנאי. המחשב פגום צריך לגשת לחברה ולקבל אחריות על המכשיר..."(עמ' 3 לפ',ש' 16- 17). אם יש צורך בבדיקת המחשב, המחשב נלקח מבית הלקוח אל המעבדה, שם הוא נבדק ומטופל ומוחזר ללקוח לאחר התיקון. 5. סוף דבר, מהנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה עולה, שהתובע לא הוכיח התקלות הנטענות, לא הוכיח שאם היו תקלות היו אלו תקלות בגין פגם בייצור או תקלות שקשורות בטיב המחשב ולא נגרמו כתוצאה מגורם חיצוני ושלא היה לזה כל קשר עם טיב המחשב ומכל מקום התובע לא דאג להמציא חוות דעת או אישור בעל מקצוע מתאים על אותם ליקויים עליהם הוא מלין וכך גם לא הוכח מקור הליקויים. לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את תביעת התובע. יחד עם זאת, אני קובע, שאין בתוצאות פסק הדין כדי לאיין את אפשרות התיקון או התיקונים על פי הוראות תעודת האחריות שנמסרה לתובע עם רכישת המחשב ועל הנתבעת ליתן לתובע השירות המתאים במסגרת אותה תעודת אחריות. למרות התוצאה אליה הגעתי החלטתי שלא לחייב את התובע בהוצאות - זאת לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה. מחשבים ואינטרנטפיצוייםמחשב שולחני (תביעות)