בטלות הסכם מכר

1. התובע הגיש נגד הנתבע תביעה כספית. במסגרת התביעה טען התובע כי בעסקת חליפין שבוצעה בין הצדדים, מכר לו הנתבע קרקע שלא הייתה בבעלותו אלא בבעלותו של אחר. 2. הנתבע טען לדחיית התביעה על הסך בגין התיישנות והעדר יריבות. שתי טענות אלו כטענות לדחייה על הסף, נדחו. בהחלטה נקבע כי אין מדובר בהחלטה סופית, מאחר ומדובר בטענות הדורשות הוכחה עובדתית ולפיכך, מדובר רק בדחייתן כטענות דחייה על הסף. 3. התובע ביקש להגיש כתב תביעה מתוקן. עניינה של החלטה זו הינה בדבר מתן רשות להגשת כתב התביעה המתוקן. הנתבע מתנגד. 4. כתב התביעה המתוקן אשר צורף לבקשה כולל מגוון סעדים ומייחס לתשעה נתבעים. מאחר ולא כל הסעדים משותפים לכל הנתבעים אדון בכל אחד בנפרד. 5. ראשית התבקש בכתב התביעה המתוקן לצד הסעד הכספי גם סעד הצהרתי בדבר בטלות הסכם מכר. כמו כן התבקש בית המשפט לחלק מן הנתבעים המבוקשים לפועל לביטול הסכם המכר ברשויות המס. המדובר בהסכם המכר מ12.8.00. כמו כן מתבקש בית המשפט להצהיר כי הנתבעים מנועים מלרשום את הסכם המכר בלשכת רישום המקרקעין. 6. לעניין סמכותו העניינית של בית משפט זה להורות על ביטול הסכם המכר מוצאת אני לנכון להפנות להחלטתי בת.א. 4750/07 (שלום עכו) יוסף סעיד נעאמנה נ. סעיד יוסף ואח' החלטה מיום 5.10.08. באותה החלטה הבעתי עמדתי על פיה לביתה משפט המחוזי מוענקת הסכמות היחודית לדון בתביעה להצהרה בדבר בטלות הסכם מכר מקרקעין בין אם מדובר בזכויות רשומות בטאבו ובין אם לאו. לבית משפט השלום מוענקת הסמכות לדון בשאלת דמי שימוש וסילוק יד. בשאלות אלו יכולות לעלות כשאלות שבגררה שאלת תוקפו של הסכם מכר. בית משפטה שלום מוסמך לדון בשאלות אלו כשאלות שבגררה אך לא כדיון בסעד לפסק דין הצהרתי בדבר תוקפו של הסכם המכר. הסכמות העניינית נקבעת על פיה סעד הנתבע. ראה לעניין זה פסקי הדין המוזכרים שם. 7. לפיכך, תיקון כתב התביעה על ידי הוספת סעד הצהרתי בדבר בבטלות הסכם מכר וצו מניעה או צו עשה לרישום בהתאם אינן בסמכותו של בית משפט זה. על כן אין להתיר תיקון כתב התביעה המוגש לבית משפט זה בהתאם לכך. 8. כתב התביעה מתוקן המתבקש מכיל סעד מתבקש נגד נתבעים 8 ו-9 המוזכרים בו על פיו עליהם לחשוף הסכמים שונים. המדובר במי אשר ממילא מוגשת נגדם, על פי כתב התביעה מתוקן המוצע, תביעה כספית. לפיכך, הינם בעלי דין. אם מדובר במסמכים רלוונטיים לתביעה, הרי שניתן בהליכים מקדמים אשר קובעות תקנות סדר הדין האזרחי לחייבם לעשות כן. תביעה לחשוף מסמך בפני עצמו, כאשר אינו נדרש לצורך ניהול ההליך עצמו, הינה תביעה אשר אין לה שווי כספי ולפיכך מצויה בסמכותו השיורית של בית המשפט המחוזי. 9. באשר לסעד הכספי וסעד סילוק היד, הרי שתביעות אלו מצויות בסמכותו של בית משפט השלום. 10. באשר לטענות ההתיישנות והעדר היריבות, דומה בעיני כי התשובה מצויה בהחלטה מיום 28.8.05. 11. התובע יודיע עד ליום 15.12.12, כיצד הוא מבקש להמשיך בהליכים לאור החלטתי זו. הנני מתנצלת בפניה צדדים על העיכוב הניכר בטיפול בתיק זה. חוזהבטלות חוזההסכם מכר