אי התייצבות נושים לדיון בבקשת פשיטת רגל

בפניי בקשת החייב להכריזו פושט רגל. הכונ"ר אינו מתנגד לבקשת החייב, לאחר ששוכנע כי לא נמצא חוסר תום לב ביצירת חובותיו ובהתנהלותו בהליכי הפש"ר. ביום 23.2.10 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך 202,584 ₪ ל-6 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 700 ₪, אשר הופחת לסך של 500 ₪ בהחלטה מיום 9.6.10. עד מועד הגשתה של חוות הדעת ע"י הכונ"ר הוגשו נגד החייב 5 תביעות חוב בסכום כולל של 199,559 ₪, מתוכם סך של 3,056 ₪ נתבעו בדין קדימה. המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, בעמ' 173; כן ראה ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) 749 בעמ' 756). מנימוקי הבקשה, לאור עמדת הכונ"ר ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לישיבת היום, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל. כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם 800 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו וזאת על סמך הצהרתו במהלך החקירה בפני המנהל המיוחד, לפיה יכול הוא להגדיל את הכנסותיו כך שיוכל להפריש סכום גבוה יותר לקופת הכינוס. עו"ד סאמר עבד ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו. פשיטת רגלנושהדיון