בקשה להארכת מעצר בעבירות רצח

החלטה בפניי בקשה להארכת מעצרם של המשיבים, אשר הועמדו לדין בבית המשפט המחוזי בנצרת והואשמו בכתב אישום אחד בעבירות של רצח, חבלה בכוונה מחמירה, ניסיון לרצח ועבירות בנשק שלא כדין. המעשים המיוחסים למשיבים בוצעו על רקע סכסוך ממושך בין שני פלגיה של משפחת חוסייני-פאחורי, המתגוררת בשכונה אחת בעיר נצרת. כפי שנטען בכתב האישום, המשיבים, הנמנים על פלג אחד של המשפחה הנ"ל (פלג פאחורי), השתתפו, יחד עם אחרים, בקטטה אלימה שפרצה בין שני הפלגים ב- 9.11.02. בהמשך לאותה קטטה, בשעות הערב של אותו יום, הצטיידו המשיבים ואחרים באקדחים שאותם נשאו ללא רשות כדין, נעמדו בסמוך לביתו של המשיב 1 והחלו לירות לעבר בני הפלג היריב שעמדו במורד הרחוב. כפי שנטען בכתב האישום, המשיבים והאחרים שהיו עמם ירו במשך כרבע שעה, כל אחד בתורו, עשרות קליעים לעבר בני הפלג היריב, תוך שהם מעבירים מיד ליד חלק מכלי הנשק שברשותם. במהלך הירי נפגע עובר אורח תמים בחזהו מקליע שירו המשיבים וחבריהם לעבר בני הפלג היריב שעמדו בסמוך. הנפגע פונה לבית חולים, ושם נקבע מותו. גם לאחר שהמנוח פונה מהמקום המשיכו המשיבים וחבריהם בירי למשך מספר דקות נוספות. כתוצאה מהמשך הירי נפגע אדם נוסף - בן הפלג היריב, מקליע בראשו, ונגרם לו חתך בקרקפת. ביום 29.12.02 נעצרו המשיבים עד לתום ההליכים. משפטם של המשיבים לא התנהל בקצב משביע רצון מסיבות שונות שפורטו בבקשה, בהן נסיונות כושלים להגיע להסדרי טיעון עם המשיבים. גם המתח הנמשך בין שני פלגי המשפחה, שהביא לתקרית קטלנית נוספת שבמהלכה נורה למוות בן-דודו של המנוח, תרם להתארכות המשפט. זאת, מאחר שישיבת הוכחות שנועדה להתקיים שלושה ימים לאחר האירוע הטרגי הנוסף בוטלה בהמלצת המשטרה ובהסכמת הצדדים, על-מנת שלא להגביר את המתח בין הפלגים היריבים. עתה קרובים לסיום תשעת החודשים בהם נתונים המשיבים במעצר. לפיכך, מבקשת המדינה להאריך את מעצרם בתשעים ימים נוספים. על פי האמור בבקשה, נקבעו שלושה מועדים להוכחות שכולם בתוך תקופת הארכת המעצר המבוקשת. להערכת באת-כוח המדינה, ניתן יהיה לסיים את פרשת התביעה במסגרת המועדים שנקבעו. בבקשתה טוענת המדינה כי נוכח הסכנה לציבור הנשקפת מצדם של המשיבים כפי שהיא נלמדת מהמעשים בהם הם מואשמים, ונוכח המשך הסכסוך בין הפלגים היריבים, קיים חשש ממשי לביטחון הציבור אם ישוחררו המשיבים ממעצרם. עוד נטען, כי מסוכנותם של המשיבים 1 ו-2 נלמדת גם מעברם הפלילי המכביד, הכולל, בין היתר, הרשעות בעבירות אלימות. עוד נטען בבקשה, כי קיים חשש ששחרורם של המשיבים ממעצר עלול להביא לידי שיבוש הליכי משפט, מאחר שמספר חשודים באירועים נשוא הסכסוך בין שני פלגי המשפחה עדיין נמלטים מאימת הדין. באי-כוחם של המשיבים התנגדו לבקשה. בדיון בפניי ציין בא-כוחם של המשיבים 1 ו-2 כי אחיהם של העוררים שוחרר ממעצרו בתנאים של חלופה למעצר. לטענתו, ניתן להבטיח את הציבור מפני מסוכנותם של המשיבים על ידי שחרורם בתנאים מגבילים, כפי שנעשה לגבי אחיהם. בא-כוחו של המשיב 3 טען כי התשתית הראייתית לכאורה נגד המשיבים חלשה, מאחר שלא ברור מי ביצע את הירי לעבר בני הפלג היריב, שגם אנשיו, כפי שנטען, ירו לעבר המשיבים וחבריהם. כפי שנטען, נוכח חולשה זו בראיות אין להיענות לבקשת הארכת המעצר. באי-כוחם של שלושת המשיבים טענו כי משפחותיהם הוגלו ממקום מגוריהם לאחר שבתיהם נשרפו, ועל כן התמעט החשש ממעורבותם במעשי אלימות עם בני הפלג היריב, שכולן התרחשו בשכונת מגוריהם של המשיבים בעיר נצרת. שקלתי את טענות הצדדים והגעתי לכלל מסקנה כי יש להיעתר לבקשת המדינה להאריך את מעצרם של המשיבים 1 ו-2 בתשעים ימים או עד לסיום משפטם. עם זאת, אני סבורה כי יש מקום להבחין בין מידת הסיכון הנשקף מהמשיבים 1 ו-2 לבין הסיכון הנשקף מהמשיב 3 לעניין הארכת מעצרם. ראשית ייאמר, כי אין לקבל את טענת באי-כוח המשיבים בדבר חולשת חומר הראיות לכאורה. טענה זהה נטענה בהליך שהתקיים במסגרת הבקשה לעצור את המשיבים עד תום ההליכים. עיינתי בהחלטתו של שופט בית המשפט המחוזי אשר הורה על מעצרם של המשיבים עד תום ההליכים. בהחלטה זו נדונה בהרחבה הטענה בדבר חולשת הראיות לכאורה ונדחתה. טענה זו שבה ונטענה לפניי, אולם לא שוכנעתי כי בשלב זה קיימים טעמים לשנות מהמסקנה לפיה חומר הראיות הקיים נגד המשיבים מבסס קיומן של ראיות לכאורה נגדם המספיקות לצורך מעצרם עד תום ההליכים. אין צורך להרחיב דברים על כך שראוי שמשפטם של נאשמים הנתונים במעצר יסתיים בתוך תקופת תשעת החודשים שקבע המחוקק. עם זאת, התמשכות ההליכים מהווה שיקול אחד, גם אם כבד משקל, בין השיקולים השונים העומדים בפני בית המשפט בבואו להכריע בשאלה האם להאריך את המעצר, ובהם, אופיין של העבירות ומידת המסוכנות הנשקפת מן הנאשמים. במקרה שלפנינו התמשכות ההליכים נגרמה בשל סיבות שונות שחלקן פורטו לעיל. כעת, נראה שניתן יהיה לסיים את פרשת התביעה בתוך פרק זמן קצר. אל מול השיקול בדבר התמשכות ההליכים יש להציב את המסוכנות הרבה העולה ממעשיהם של המשיבים, כפי שפורטו בכתב האישום. אין לנתק את המסוכנות מהמצב המתוח והרוגש עדיין בזירה. מטעם זה גם אין לומר שהמסוכנות קהתה עם חלוף הזמן. על כך ניתן ללמוד בין היתר מהאירוע החמור האחרון, שאירע אך לפני כחודשיים, ובו קיפד את חייו בן משפחה נוסף בעטיה של תקרית אלימה נוספת. כל אלה מובילים למסקנה כי מהמשיבים נשקפת מסוכנות לציבור. למשיבים 1 ו-2 עבר פלילי מכביד בעבירות שונות בהן עבירות רכוש ועבירות אלימות, ושניהם כבר ריצו עונשי מאסר. למשיב 3 אין הרשעות קודמות. עברם הפלילי המכביד של המשיבים 1 ו-2, לפיו הורשעו בעבירות מאותו סוג, מעורר ספק של ממש בשאלה האם ניתן להבטיח את הציבור מפני מסוכנותם על דרך של שחרורם בתנאי חלופה למעצר. בשונה מכך, נראה שביחס למשיב 3 יש בשיקול בדבר התמשכות ההליכים כדי להטות את הכף לשחרורו ממעצר בתנאי חלופה, ובלבד שהחלופה תהיה הולמת ותבטיח את הרחקתו של המשיב באופן משמעותי מאזור הסכנה. אשר על כן, הבקשה מתקבלת ביחס למשיבים 1 ו-2 ונדחית ביחס למשיב 3. אני מורה על שחרורו של המשיב 3 ממעצר החל מיום 28.8.03, אם ימלא אחר התנאים הבאים: המשיב 3 יתגורר ביישוב המרוחק לפחות 50 ק"מ מעיר מגוריו נצרת, בכתובת שתימסר לידי מפקד המשטרה בנצרת; המשיב 3 יתייצב מדי יום בתחנת משטרה, הנמצאת מחוץ לתחום 50 הק"מ האמורים, ותיקבע על ידי מפקד משטרת נצרת; המשיב 3 יפקיד במזומן או בערבות בנקאית סך של 250,000 ₪ בבית המשפט המחוזי בנצרת וימציא לבית המשפט המחוזי בנצרת ערבות צד ג' על סך 500,000 ₪. ניתן בזה צו לעיכוב יציאת המשיב 3 מן הארץ. המשיב 3 יפקיד את דרכונו במדור הפלילי בבית המשפט המחוזי בנצרת. עד למילוי תנאים אלה, יישאר המשיב 3 במעצר. מעצרם של המשיבים 1 ו-2 מוארך בזאת בתשעים ימים החל מיום 28.8.03 או עד לסיום משפטם בת"פ 1265/02 בבית המשפט המחוזי בנצרת, לפי המוקדם. מעצרמשפט פליליהארכת מעצררצח