צו המקומות השמורים ליער

צו המקומות השמורים ליער (איסור עישון), 1945 (עפ"י סעיף 5(ד)) 1. שם צו זה ייקרא צו המקומות השמורים ליער (איסור עישון), 1945. 2. איסור לא יעשן אדם, או יגרום או ירשה ביודעים לכל אדם אחר כי יעשן, בחלק כל שהוא של כל מקום השמור ליער במשך התקופה שבין חמישה-עשר במרץ ושישה-עשר בנובמבר מדי שנה בשנתה. 3. עונש כל אדם, המפר כל הוראה מהוראותיו של הצו הזה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי למאסר של שנים-עשר חודש או לקנס של מאה לירה או לאותם שני עונשים כאחד, ונוסף על-כך אפשר יהיה לצוות עליו לשלם אותם פיצויים על הנזק שנגרם כאשר יורה בית-המשפט. צוויםצו (חקיקה)