הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית הצעת חוק הקמת ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ז-2007 דברי הסבר שנת השמיטה דורשת הכנה מדוקדקת במספר תחומים, אך בעיקר בתחום הכלכלי והחקלאי. כיום, העיסוק בשנת השמיטה וההכנות לקראתה מצטמצמים בשנה שלפני השמיטה או כמה חודשים לפני שנת שמיטה. מוצע לעסוק בהכנות לקראת שנת השמיטה ובתכנון נכון של כל הנצרך לקראת כך על-ידי ועדה ממלכתית ונציגי הארגונים הגדולים שעוסקים בכך, כדי להכין את מדינת ישראל טוב יותר לשנת השמיטה. הצעות חוקשמיטה