הצעת חוק חובת גילוי פליטת זיהום רכב

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובת גילוי פליטת זיהום רכב הצעת חוק הגבלת הפרסומת לכלי רכב (חובת גילוי נתוני פליטת המזהמים), התשס"ח-2007 דברי הסבר חוק זה, מטרתו להבטיח, כי לצרכני הרכב תהיה נגישות למידע מלא על נתוני פליטת המזהמים מרכבים שונים מתוך כוונה לעודד שקיפות מרבית בתחום זה ולהביא לרכישה מוגברת של רכבים ידידותיים לסביבה לעומת רכבים מזהמים. אחת התעשיות המזהמות ביותר, התורמות להתחממות הגלובלית היא תעשיית הרכב. רכב פולט בממוצע כ-161 גרם פחמן דו חמצני לליטר. התחבורה מהווה חלק מרכזי בזיהום האוויר, כאשר חלק ניכר מזיהום זה, נוצר עקב פליטת רעלים שונים ממנועי הבעירה של הרכבים הממונעים. על פי הערכות של ועדה משותפת של המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד האוצר ומשרד התחבורה, בתל אביב לבדה מתים מדי שנה 600 איש, בשל מחלות וסיבוכים הקשורים בזיהום אויר. נוסף על כך, זיהום האוויר הנפלט מכלי הרכב הממונעים, פוגע בסביבה ומגביר את אפקט החממה באופן שמגביר את משבר האקלים אותו חווה בימים אלה עולמנו. לכן, יש צורך דחוף לעודד את הציבור להשתמש ולרכוש את הרכבים אשר מזהמים פחות את הסביבה. הצעת חוק זו באה להבטיח כי יצרני ויבואני הרכב יפעלו לעידוד שימוש בטכנולוגיות "ירוקות", יגבירו את היבוא של רכבים "ירוקים" לארץ ויפחיתו את הפגיעה בסביבה ובאזרחי המדינה. על פי הצעת החוק, יחויב כל מפרסם של רכב ממונע להקדיש 20% משטח הפרסום לגילוי נתוני פליטת המזהמים שהרכב המנועי שבפרסום פולט לסביבה, וכך להביא לידיעת ציבור הרוכשים נתונים נוספים בטרם ירכשו את הרכב המפורסם. הצעות חוקרכבחובת הגילוי