רשלנות רפואית הסרת שיער בלייזר - הותרת צלקת

להלן פסק דין בנושא "רשלנות רפואית" של קוסמטיקאית בטיפול הסרת שיער בלייזר שגרמה לצלקת: פסק דין 1. התביעה: לפניי תביעת התובעת - ילידת 1977 וגננת במקצועה, לחייב את נתבעת מס' 2 - בעלת מרפאה להסרת שיער באמצעות מכשיר לייזר (להלן: "הנתבעת") לפצותה בגין נזקיה תוצאת רשלנותה, הפרת חובה חקוקה או תקיפה (העדר הסכמה מדעת) במהלך טיפול להסרת שיער מפניה, ידה השמאלית, רגליה ובטנה, באמצעות מכשיר לייזר (להלן: "הטיפול"). התובעת טענה כי הטיפול גרם לכאבים, לכוויות בעור ולשינויים בצבעו וכן לצלקות מכוערות ומכאיבות בחלקים שונים בגופה. יצוין כי תביעת התובעת כנגד מנהל הנתבעת - כנתבע מס' 1, נמחקה בפס"ד מיום 22.2.06. 2. ההגנה: הנתבעת דחתה את טענות התובעת באשר להתרשלותה הפרת חובה חקוקה או תקיפה וטענה כי התובעת טופלה על ידה לאור הפניית והמלצת רופא עור, כי התובעת הסכימה לטיפולה לאחר שקיבלה הסבר נאות שהובן כדבעי, מה גם כי בדקה אפשרות לטיפול חלופי במרפאה אחרת. הנתבעת טענה כי התובעת טופלה באמצעות מכשיר לייזר בעוצמה נמוכה שלא גרם לנזק תוך ביצוע בדיקת מבחן בידה השמאלית, כדי לבדוק השפעת חשיפה לשמש על הטיפול. 3. חוות דעת מומחים רפואיים: לפניי שתי חוות דעת רפואיות מטעם בעלי הדין כדלקמן: א. ד"ר ע. ינאי - מומחה לכירורגיה פלסטית וכירורגיה של היד, שחוות דעתו הוגשה מטעם התובעת, בה קבע כי בתובעת נותרה נכות רפואית צמיתה בשיעור של 5% בגין כתמי צבע באזורי גוף חשופים. (יצוין כי המומחה נחקר על חוות דעתו, כעת/2 - ראה פרוטוקול ביהמ"ש מיום 6.11.06). ב. ד"ר ז. פם - כירורג פלסטי שחוות דעתו הוגשה מטעם הנתבעת, בה קבע כי בתובעת לא נותרה נכות צמיתה אלא רק נכות אסתטית זמנית בשיעור של 5% למשך שנה ובשיעור של 3% לשנה נוספת בגין היפר פיגמנטציה ביד שמאל ובשוקיים. (יצוין כי המומחה נחקר על חוות דעתו כעה/2, ראה פרוטוקול ביהמ"ש מיום 6.11.06). 4. עדויות: להלן תמצית עדויות העדים, שהובאו בתצהירים בכתב ובחלק מתשובותיהם במהלך חקירתם: א. עת/1 - מיכל עבאדה, התובעת, טענה כי פנתה לנתבעת כדי להסיר שיער מפניה, מידיה ורגליה. התובעת טענה כי מנהל הנתבעת - יצחק ברק (להלן: "ברק") הציג את הנתבעת כמיומנת מקצועית למתן הטיפול, בהבטיחו תוצאות טובות לאחר מספר לא רב של טיפולים. התובעת טענה כי לאחר שקיבלה טיפול בידה השמאלית, ברגליה, בבסיס הבטן ובפניה, סבלה מנזקים עקב רשלנות הנתבעת סבלה מנזקים שונים. התובעת אישרה כי הטיפול בידה השמאלית, היה טיפול מבחן שנועד לבחון השפעת השמש על תוצאת הטיפול. התובעת דחתה טענת הנתבעים לפיה נחשפה ממושכות לשמש וטענה כי לבשה בגדים ארוכים שמנעו חשיפה זו. התובעת טענה כי במהלך הטיפול סבלה מכאבים, כי היה בלתי מקצועי שבוצע ברשלנות וכי הותיר בגופה כתמים, צלקות ושינויים בצבע העור. התובעת גם טענה כי הסכמתה לטיפול ניתנה שלא מדעת, שכן לא קיבלה הסברים נאותים באשר לסיכוני הטיפול, הסיכוי להצלחתו והשפעותיו האפשריות על צבע העור, בפרטה את נזקיה והוצאותיה תוצאת רשלנות הנתבעת. ב. עה/1 - יצחק ברק מנהלה של הנתבעת משנת 1998, (להלן: "ברק"), טען כי הנתבעת מחזיקה מרפאה מקצועית הפועלת בשיתוף פעולה עם קופ"ח כללית ומאוחדת. העד טען כי ביום 19.1.04, התובעת פנתה לנתבעת, ביקשה טיפול להסרת שיער באמצעות לייזר, ציינה כי הופנתה לנתבעת על ידי רופא עור והתקבלה לפגישת ייעוץ. העד טען כי לתובעת ניתן הסבר מפורט על שיטות הטיפול, על מכשיר הלייזר ותכונותיו, על תופעות הלוואי והשלכות הטיפול בשל בעיותיה ההורמונאליות של התובעת, בהסבירו כי במהלך הטיפול יאסר עליה להחשף לשמש. העד הסביר כי הטיפול אישי וכי לא ניתן להבטיח הצלחה לאחר מספר מועט של טיפולים. העד אישר כי ביום 22.2.04 התובעת הגיעה לטיפול ראשון ושילמה על חשבון הטיפולים סכום של 1,500 ₪. כן טען העד כי קוסמטיקאית שטיפלה בתובעת, מוסמכת ע"י משרד העבודה, הינה בעלת נסיון מעל 7 שנים והיא מיומנות בהפעלת מכשיר לייזר. העד טען כי התובעת קיבלה טיפול אחד להסרת שיער מבית השחי, מהבטן, השוקיים, הפנים ובאותו מעמד בוצע מבחן בידה השמאלית לבחון השפעת השמש על הטיפול. העד אישר, כי יומיים לאחר קבלת הטיפול, התקשרה התובעת והתלוננה על כוויות באזורים שטופלו, והיא זומנה למרפאה, נבדקה, ממצאי הבדיקה תועדו בכרטיס הטיפולים ואישר כי בבדיקתו מצא כוויות קלות באזורי הטיפול ובידיה שלטענתו נבעו מחשיפתה לשמש והוסיף כי הנזקים להם טוענת התובעת, מוכרים כתופעות לוואי לטיפול וכי הם חולפים, זמן קצר לאחר טיפול הולם. ג. עה/3 , קוסמטיקאית, שטיפלה בתובעת, טענה כי הינה בעלת הסמכה ורישיון מטעם משרד העבודה מזה 15 שנים, כי משנת 1998 וכי הוכשרה לעבוד על מכשיר לייזר ע"י יצרניתו, כי הוכשרה גם לקוסמטיקה רפואית, הסרת שיער בלייזר והתאמת טיפול לסוגי עור שונים וכי היא מועסקת ע"י הנתבעת כמטפלת להסרת שיער באמצעות מכשיר לייזר. העדה אישרה כי ביום 22.2.04 העניקה לתובעת טיפול להסרת שיער מפניה, משוקיה, מבית השחי ומבטנה, באמצעות מכשיר הלייזר ואף ביצעה מבחן לבחינת השפעת השמש על תוצאות הטיפול. העדה דחתה את טענת התובעת באשר לליקוי כלשהו במכשיר ואישרה כי הסרת השיער באמצעות לייזר גורמת לעיקצוץ ולתחושה בלתי נעימה, שלא ניתן להמנע ממנה. 5. הכרעה: לאחר עיון בתיעוד שלפניי שכלל כתבי טענות, חוו"ד של מומחים רפואיים, שמיעת תשובות המומחים והעדים במהלך חקירתם ועיון בסיכומי בעלי הדין, החלטתי כדלקמן: א. הסכמה מדעת: בחינת הראיות שלפניי מלמדת כי התובעת כשלה לבסס טענתה באשר לתקיפתה עקב אי קבלת מידע נאות ומספיק, קודם למתן הסכמתה לטיפול. נראה כי טענה זו נטענה כלאחר יד ובחצי פה, כדי לנסות ולהאדיר תביעת התובעת באורח מלאכותי. הוכח באופן משכנע למדי, כולל מהודאת התובעת, כי התובעת קיבלה הסבר סביר למדי בהתייחס לטיפול מהותו, היקפו ותוצאותיו. התובעת אישרה כי שיחתה עם מנהל הנתבעת ארכה כ- 40-30 דקות, ואף עולה כי הגיעה לטיפולה של הנתבעת בהמלצת רופא עור שטיפול בה (ד"ר פרידמן). במהלך תשובותיה של התובעת בחקירתה הנגדית, היא נסוגה מטענתה הגורפת וצמצמה אותה לאי קבלת הסבר נאות באשר לתופעות הלוואי של הטיפול (ראה תשובתה בעמ' 23 שורות 3-2). מהמקובץ עולה כי התובעת לא ביססה טענתה זו, מה גם כי טענה זו קרסה חלקית ולפיכך שוכנעתי לדחות תביעת התובעת באשר להעדר הסכמה מדעת. לנוכח קביעתי דלעיל, אין צורך לדון בטענת התובעת באשר לנפקות העדרם של טפסי הסכמה חתומים על ידה, כמו גם בטענת הנתבעת באשר לעצם חובתה לקבל את הסכמת התובעת בכתב לטיפול קוסמטי זה. ב. אחריות הנתבעת: בסקרי את הראיות שלפניי נוכחתי כי התובעת הצליחה לשאת בנטל הראייתי המוטל להוכחת התרשלות הנתבעת בטיפולה בה ולפיכך על הנתבעת לפצותה בגין נזקיה תוצאת רשלנותה ואלה טעמיי בקצרה: 1. הנתבעת אמנם הקדישה זמן סביר במפגש הראשוני שקוים בין התובעת למנהל הנתבעת, אך חסרה פגישה נוספת ומהותית יותר של התובעת עם מומחה או של בעל הכשרה רפואית ידע ונסיון, בה היה על מומחה לדבר לבחון את תיקה הרפואי של התובעת רקעה ונתוניה המיוחדים כדי להתאים לה טיפול הולם. העדר פגישה כזו בין התובעת למומחה ובעל הכשרה רצינית בתחום רפואת העור והסרת שיער באמצעות מכשיר הלייזר, אומרת דרשני, מצביעה על גישה חובבנית וקיצור דרך ודורשת אמירה מפורשת של בית משפט כמו גם התייחסות גורמי הפיקוח הממשלתיים (משרד הבריאות), שכן הנתבעת התיימרה ליתן טיפול קוסמטי המשיך או מתקרב לתחום רפואי דבר המחייב טיפול מקצועי כיאות לסוגיה זו. 2. מהראיות שלפניי עולה כי הנתבעת בדלגה על שלב הבדיקה והייעוץ המקצועי, העבירה את התובעת ישירות לידיה הבלתי מקצועיות של קוסמטיקאית (עה/3 - להלן: "הקוסמטיקאית"), שהכשרתה דלה והתמצתה במספר קורסים שטיבם, משכם ומארגניהם נותרו עלומים. לא הצלחתי להתרשם או להתפעל מנסיונה העשיר של הקוסמטיקאית, ממיומנותה, מומחיותה והידע שברשותה בנושא הסרת שיער באמצעות מכשיר לייזר ונסיונה לתאר עצמה כ"מומחית", נלעג אם לא מעבר לכך, ומעורר תהיות באשר לרצינותה על הנתבעת במתן טיפול ראוי ללקוחותיה. יתכן כי הקוסמטיקאית הינה קוסמטיקאית מוכשרת, מקצועית ובעלת נסיון עשיר בעיסוק זה, אך כיוון שעסקינן בטיפול להסרת שיער באמצעות מכשיר לייזר, לא ברור כיצד הפכה בין לילה וללא הכשרה מקצועית מוכחת, גם למומחית באבחון סוגי עור, בעיות בו והתאמת טיפול ראוי ובלתי מזיק, דבר הדורש ידע, לימוד והכשרה. 3. מהמקובץ עולה כי הנתבעת דילגה על שלב חשוב והכרחי של אבחון והתאמת טיפול ע"י גורם רפואי מקצועי, בהופכה לשפן נסיונות, בשיטת ניסוי וטעיה, שאין לאפשרה בבני אדם. ניתן לצפות ולדרוש מהנתבעת, גישה מקצועית ואחראית בגיבוש תכנית הטיפול עם בקרה זהירה כדי לעקוב אחר תוצאותיו והשלכותיו, דבר שלא נעשה. 4. כפי שהוכח, הקוסמטיקאית, ללא הכשרה ראויה, החלה בטיפול בחלקי גוף שונים ואף ביצעה "מבחן" שנעשה, כמסתבר באופן לא מקצועי, שכן גם המבחן עצמו גרם לנזק. סביר היה לצפות, שהמבחן יעשה נקודתית באזור מוצנע ומצומצם כדי לבחון השפעת הטיפול בכלל והחשיפה לשמש תוך מתן הנחיות לתובעת כדי לעקוב אחר תוצאותיו בנסיון למזער נזק. 5. לא מצאתי התייחסות רצינית של הנתבעת לבעיותיה ההורמונאליות של התובעת כמו גם להיפר פיגמנטציה האופיינית לה. במקרה זה, הכתובת הייתה על הקיר ואילו הנתבעת הייתה מתייחסת בכובד ראש לעיסוקה, כשמומחה לדבר היה בודק את התובעת ניתן היה להניח שנושא זה היה נלקח בחשבון ומטופל בהתאם. לא ניתן לצפות מהתובעת או לדרוש ממנה להזהיר את הנתבעת או מי מטעמה באשר לעברה. הנתבעת, שהציגה עצמה כמומחית להסרת שיער באמצעות הלייזר, צריכה הייתה לתחקר את התובעת ולקבל ממנה את כל הנתונים החשובים והרלוונטים לטיפול זה, לקחתם בחשבון ולצפות את ההשלכות העתידיות הצפויות מהן, דבר שלא נעשה. 6. כשלון טיפולה של הנתבעת עקב התרשלותה, הוכח נסיבתית גם ממצאי וקביעותיו של ד"ר פם - המומחה הרפואי מטעם הנתבעת, שאיבחן כתמים שונים, עקב היפר פיגמנטציה, בשוקי התובעת בנוסף ליד שמאל. הכתמים אלה שאותרו בשוקי התובעת, אומרים דרשני, ואינם מתיישבים עם טענת הנתבעת כי מקור הכתמים במבחן שנעשה בידה של התובעת כדי לבחון השפעת השמש באיזורי גוף החשופים לשמש ומלמדים על מחדל רחב היקף שלא כטענת הנתבעת. 7. לאחר עיון בחוות הדעת של מומחי בעלי הדין ושמיעת תשובותיהם במהלך חקירתם, שוכנעתי לאמץ את קביעותיו של המומחה הרפואי מטעם התובעת. נוכחתי כי מומחה זה עשה מלאכתו נאמנה, באורח מקיף ויסודי ומבין שני המומחים, הוא בעל הנסיון הספציפי בתחום הסרת שיער בלייזר, הסבריו ותשובותיו במהלך חקירתו הוסיפו תוקף ומשקל לקביעותיו בחוות הדעת. 8. סוף דבר ולנוכח קביעותיי דלעיל, הנני קובע כי הנתבעת התרשלה בטיפולה בתובעת ולפיכך עליה לפצותה בגין נזקיה תוצאת הטיפול. 6. סוף דבר: לנוכח קביעותיי דלעיל ובהתחשב בתשתית הראייתית שלפניי להוכחת נזקי התובעת, הנני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע מס' 2 לשלם לתובעת את הסכומים הבאים בראשי הנזק השונים כדלקמן: א. נזק בלתי ממוני: בנסיבות המקרה, הנזק העיקרי של התובעת מתמקד באב נזק זה. לאחר בחינת מכלול הגורמים הרלוונטיים להערכת נזק זה כמו הזמן שחלף מאז הטיפול, גילה הצעיר למדי של התובעת ועיסוקה המחייב חשיפה לשמש בנכותה הצמיתה של התובעת (5%) וסבלה עד כה, הנני מחייב את הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע פיצוי בגינו בסכום של 60,000 ₪ בצרוף הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. השבת תשלום: הנתבעת מס' 2 תשיב לתובעת את התמורה ששולמה בגין הטיפול הכושל - סכום של 1,500 ₪ בצרוף הצמדה וריבית כדין, מיום תשלומו ועד להשבתו. ג. הוצאות רפואיות והוצאות נלוות: התובעת לא הוכיחה הוצאותיה ששולמו על ידה בגין נסיעות או טיפולים רפואיים בעבר ולפיכך לא שוכנעתי לחייב את הנתבעת בגינן. באשר לעתיד, בהתחשב במצבה של התובעת ובהוצאות רפואיות מסוימות לעתיד ועל פי הערכה כוללת, הנני מעריך את שיעור הפיצוי בסכום כולל של 5,000 ₪ ומחייב את נתבעת מס' 2 לשלמו בצרוף הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ד. שכ"ט עו"ד והוצאות משפט: הנתבעת מס' 2 תישא בשכ"ט בא כוחה של התובעת בשיעור של 20% + מע"מ וכן תשיב לתובעת את הוצאות המשפט שהוציאה (כולל שכרו של המומחה מטעמה), עפ"י קבלות בצרוף הצמדה וריבית מיום תשלומן ועד להשבתן. רשלנותרשלנות רפואית (הסרת שיער)צלקתתביעות רשלנות רפואיתרפואה