בריחה משוטר במהלך בדיקת רישיון

להלן פסק דין בסוגיית בריחה משוטר במהלך בדיקת רישיון: פסק דין 1. זהו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופט י. ריבלין) בתיק ת 17971/04 מיום 16.2.05. בית משפט קמא הרשיע את המערער בשלוש עבירות: האחת נהיגה כאשר רישיון הרכב איננו תקף במשך תקופה העולה על 6 חודשים; השניה, אי ציות לשוטרת להציג מסמכים, ושלישית, הימלטות מהמקום בו נתפס על ידי השוטרת. בית משפט קמא השית על המערער את העונשים הבאים: קנס כספי בסך 250 ₪, פסילה בפועל של 3 חודשים וכן חודשיים פסילה על תנאי למשך שנתיים. 2. נסיבות המקרה, על פי דוח הפעולה אשר רשמה השוטרת הילה שטרית, הן אלה: במהלך משמרת יחד עם השוטרת אתי בלומנטל, עצרו את רכבו של המערער היות ששני הנוסעים אשר ישבו במושב האחורי לא היו חגורים בחגורת בטיחות. השוטרת ביקשה מהמערער רישיון נהיגה, רישיון רכב ותעודת ביטוח. המערער הציג תעודת זהות ומסר לשוטרת כי אין ברשותו מסמכים נוספים. השוטרת הודיעה לו כי היא ניגשת לרכב (המשטרתי) על מנת לבדוק את הרכב דרך המסוף, וכי "ייאלץ להמתין במהלך הבדיקה", השוטרת שטרית ביקשה מהשוטרת בלומנטל לגשת לרכב ולבדוק את תעודות הזהות של הנוסעים. הנוסעים אמרו לשוטרת בלומנטל כי תעודות הזהות אינן אתם, והמערער אמר לה כי תעודות הזהות שלהם במשרדו. השוטרת בלומנטל ניגשה לשוטרת שטרית על מנת להודיע לה על כך, כי אז התניע המערער את רכבו ונסע מהמקום במהירה. השוטרות עלו על רכבן ונסעו אחריו ודיווחו במכשיר הקשר על בריחת המערער. בכניסה לחניה שהיתה במקום חסמו השוטרות את הרכב, שוב הודיעו על עצירתו והודיעו לו שעליו להמתין במקום עד לסיום הטיפול. הדו"ח מוסיף, שבעת עצירתו השניה לאחר המרדף, הוא הוריד את הנוסעים אשר נעלמו מהמקום. 3. בא כוח המערער מבקש להתערב בממצאים העובדתיים ובגזר הדין. בפן העובדתי טען שהמערער לא הבין את משמעות ההוראה של השוטרת שהוא יצטרך להמתין. לטענתו, המערער לא התבקש באופן חד וברור שלא לעזוב את המקום. בנוסף לכך, בסך הכל הוא נסע כ- 50 מטר למגרש חניה ולא התכוון להימלט. הוכחה לכך היא שהמערער הפקיד בידי השוטרת את תעודת הזהות שלו. באשר לעונש, הוא טען שמדובר בעונש חמור, וככל הנראה בית משפט קמא קבע את העונש על בסיס הנחות שמא מדובר במערער אשר הסיע שני שוהים בלתי חוקיים ורצה לסייע בידם להימלט. בא כוח המשיבה מתנגד לערעור. לדידו, אין ממש בטענות המערער. בית משפט קמא בחן את כל נסיבות האירוע, שמע את עדויות השוטרות וקבע שהן מהימנות בעיניו. אין מקום לטענה שהיתה אי הבנה וכי המערער חשב שהוא יכול להסתלק מהמקום. 4. דין הערעור להידחות על שתי פניו. בפן העובדתי, אין מקום להתערב בממצאים העובדתיים אשר קבע בית משפט קמא. אין מקום לטענה שכביכול המערער לא הבין שעליו לא לזוז מהמקום עד שתסיים השוטרת את הבדיקה הנחוצה. די במה שאמרה לו השוטרת על מנת שהמערער יישאר במקום ולא יזוז ממנו עד לסיום הבדיקה. היא התנהגה אתו באדיבות ראויה. טענתו שלא הבין באופן חד משמעי שעליו להישאר במקום מצביעה על היתממות לשמה ומוטב אילולא הושמעה, והיא נדחית בזאת. העובדה שהוא השאיר בידי השוטרת את תעודת הזהות איננה בהכרח מצביעה על רצונו שלא להימלט. התנהגות זו מצביעה על כך שהיה למערער מה להסתיר מעיני השוטרות. עובדה היא שהמערער התבקש, בלשון אדיבה אך ברורה בהחלט, שהוא "ייאלץ להמתין". אין מקום להסביר מילים אלה בכך שהוא יכול לעזוב את המקום ולחזור מתי שירצה. בית משפט קמא בדק את הראיות שהובאו בפניו, ואת גרסת השוטרות מול גרסתו של המערער. הוא העדיף את גרסת התביעה וקבע שהיא מהימנה עליו ועדיפה בעיניו על זו של המערער. ערכאת הערעור איננה מתערבת בממצאים עובדתיים כל עוד אין נימוק משכנע מאוד שהממצאים אשר קבעה הערכאה הדיונית שגויים בעליל. 5. באשר לעונש, נוכח העבירות בהן הורשע המערער, העונש נראה הולם וראוי בנסיבות העניין, ואין מקום להתערב בו. בית משפט קמא לקח בחשבון את נסיבותיו האישיות של המערער ונתן להן את המשקל הראוי. סיכומו של דבר, הערעור נדחה. המערער יפקיד את רישיונו, באם לא הופקד, עד יום 1.8.05, והקנס ישולם עד לאותו מועד, אם טרם שולם. משטרהשוטר