מהי אקו''ם ?

מהי אקו"ם ? אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ - היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים. אקו"ם הוקמה בשנת 1936 כתאגיד ניהול זכויות יוצרים של מחברים, מלחינים, מעבדים ודומיהם, על דרך מתן הרשאה לעשיית שימוש במוסיקה וגביית תמלוגים עבור הרשאה זו, לרבות פעולות לאכיפת זכויות היוצרים במקרה של הפרתן. את התמלוגים מחלקת אקו"ם לחבריה. אקו"ם התקשרה לצורך פעילותה בהסכמים עם יוצרים ומו"לים, במסגרתם העבירו לה האחרונים את זכויות היוצרים הקיימות להם ביצירות השונות. אקו"ם מצידה מתקשרת בהסכמים עם משתמשים שונים, כגון תחנות רדיו וטלוויזיה, מסעדות, בתי-מלון וכיוב', ומתירה להם לעשות שימוש מוגדר ברפרטואר היצירות שברשותה, על-ידי הענקת רשיון בתמורה לתשלום. בנוסף, אקו"ם קשורה בהסכמי ייצוג הדדיים עם תאגידים זרים לניהול זכויות יוצרים, במסגרתם ישנה העברה הדדית של ניהול זכויות היוצרים ביצירות המצויות ברפרטואר של כל אחד מהתאגידים. למעשה, באמצעות רשיונות ההשמעה אותם מעניקה אקו"ם, מוסדר שוק ההשמעות הפומביות של מוסיקה ויצירות אחרות בישראל. זכויות מבצעים ומשדריםשאלות משפטיות