חברות בארגון טרור כותלה אסלאמיה - מעצר עד תום ההליכים

החלטה נגד המערער הוגש כתב אישום המייחס לו חברות בהאחדות בלתי מותרת דהיינו "כותלה איסלאמייה" ונשיאת משרה בארגון זה. המערער נעצר עד תום ההליכים. המערער טוען כי לא הזדהה עם רעיון הכותלה ופעל במסגרת אזרחית בעריכת יריד, בפעילות שביצע במהלך תעמולת בחירות של החמאס שהכותלה הינה חלק ממנו ועסק בין היתר גם בחלוקת כרוזים. אין ספק שהכותלה הינה הזרוע הסטודנטיאלית של החמאס. ראה לעניין זה ע"מ 1508/06 "הלכה ידועה היא כי בהתקיים ראיות לכאורה, די יהא בד"כ בחברות בכותלה אל איסלמיה להביא למעצר עד תום ההליכים". כתב האישום מבוסס על דברי המערער ועל עדויות חבריו ב"כותלה האיסלאמיה" בנסיבות אלה הערעור נדחה. טרורמעצרמעצר עד תום ההליכים