בעיות קליטה בסלקום

להלן פסק דין בנושא פיצויים בגין בעיות קליטה בסלקום: פסק דין התובע התקשר עם הנתבעת בהסכם לרכישת מכשיר טלפון סלולרי ולשימוש בו ברשת שמפעילה הנתבעת. התובע טוען כי הנתבעת הפרה את הסכם ההתקשרות שבין הצדדים, וכן שהמכשיר שסופק סבל מקליטה משובשת ושנתגלו בעיות ברמקול הפנימי של המכשיר, שהתובע נתקל בקושי בשימוש בצג המכשיר בשמש וכן טענות נוספות בשל חיוב בגין עמלת גביה וכן בשל חיובים שגויים. לטענת התובע, הסכום שתבע המהווה את הסכום המירבי לתביעה בבית משפט זה, הינו בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. יחד עם זאת, טען התובע כי נגרם לו גם נזק כספי אם כי אף לשיטתו הנזק הכספי הינו שולי. הנזק הכספי אותו מציין התובע נובע הן בגין זיכוי בשל ההטבות המגיעות לתובע מכח הסכם ההתקשרות, זיכוי שנעשה באיחור, והן בשל הוצאות עקיפות שנגרמו לו כתוצאה מן התהליך המתיש שעבר בעת ההתנהלות אל מול הנתבעת. אשר להפרשים שבין הסכום בו זוכה התובע בדיעבד לבין החיוב בפועל, הרי שהתובע לא הציג נתונים כלשהם ולא נקב בסכומים. לעניין הנזקים העקיפים כגון טיפולים נפשיים שנאלץ התובע לקבל, בין השאר בשל התלאות שעבר כתוצאה מן ההתקשרות עם הנתבעת, הרי שהתובע לא הציג נתונים אשר מקימים לו את העילה לקבוע סכומים אלה, מה גם ולא הוכח כי התובע קיבל טיפולים כלשהם, תדירותם וסכומם. יחד עם זאת, ולאחר ששמעתי את טענות התובע, ועיינתי בתמליל של חלק מן השיחות שנערכו בינו לבין נציגי הנתבעת, וכן לאחר עיון בכתב ההגנה, שוכנעתי כי הנתבעת לא חייבה את התובע בהתאם להסכם ההתקשרות, לפחות לא במועדים המקוריים של החיוב. בדיעבד ברי כי התובע זוכה, ככל הנראה, בכל הסכומים בהם אמור היה להיות מזוכה, אך הדבר נעשה לאחר פניות רבות של התובע אל נציגי הנתבעת ולאחר שנציגי הנתבעת בעצמם לא ידעו ליתן תשובות מספקות לפניות התובע. לפיכך ומאחר והתובע פנה פעמים רבות לנציגי הנתבעת ואף שלח פניות בכתב, ולנוכח פרק הזמן הרב שנדרש לנתבעת על מנת לתקן את הטעות, סבורני כי זכותו של התובע לבטל את ההסכם מבלי להיות מחויב בעמלות או קנסות כלשהם. כמו כן ובגין הטרחה ובזבוז הזמן שהיו מנת חלקו של התובע, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,500 ₪. למותר לציין כי התובע לא הוכיח את רמת השתכרותו. כמו כן ובנסיבות העניין, סבורני כי הסכום הנתבע הינו מנופח ומוגזם. התשלום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תשא הנתבעת באגרת בית המשפט. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מהיום. סלקוםסלולר (תביעות)