בקע בגלל מאמץ בעבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא בקע בגלל מאמץ בעבודה: 1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה שארעה לו, לטענתו, ביום 22/5/11, בכך שלאחר ביצוע מאמץ בעבודתו - לקה התובע בבקע מפשעתי. 2. הנתבע דחה את התביעה, במכתבו לתובע מיום 26/3/12, בטענה שהופעת הבקע אצל התובע לא באה בעקבות מאמץ בלתי רגיל. מכתבו של הנתבע לא אזכר כלל עניינים שברפואה, אלא רק את העדר המאמץ המיוחד. 3. כנגד דחיית תביעתו, הגיש התובע את התובענה שבפנינו. בכתב התביעה, נטען כי בעבודתו ביום 22/5/11, נאלץ התובע לבצע מאמץ חריג בעבורו - מאמץ של הרמת שקי מלט במשקל 50 ק"ג כל אחד, אשר לא היה רגיל בעבור התובע. 4. הנתבע, בכתב הגנתו, חזר על האמור במכתב הדחיה, ושוב - לא אזכר כלל נימוק רפואי כלשהו לדחיית התביעה. 5. התובענה טופלה במשך כ-8 חודשים על ידי המזכיר המשפטי במחלקת המנ"ת, ולאחר שבהתאם ל"החלטות" שניתנו על ידיו, הוגשו תצהירי עדות ראשית של התובע, הועבר התיק אלינו לקביעתו לישיבת הוכחות, ואכן ביום 30/5/13 שמענו את החקירות הנגדיות של התובע ושל שני מצהירים אחרים מטעמו. 6. בתום ישיבת ההוכחות, ביקשו ב"כ הצדדים לסכם את טיעוניהם בכתב, וניתנה על ידינו החלטה בהתאם, אלא שביום 23/6/13, בטרם הגשת סיכומי התובע, הודיע הנתבע כי הוא משנה את עמדתו. הנתבע אמנם לא הודיע במפורש כי הוא מסכים שביום 22/5/11 התאמץ התובע, בעבודתו, מאמץ יוצא דופן בעבורו, אך זו הפרשנות ההגיונית היחידה שניתן לתת להודעתו מיום 23/6/13. אנו שמחים על השינוי האמור בעמדת הנתבע, שכן מהעדויות אכן הסתבר שהמאמץ שהתובע התאמץ בעבודתו ביום 22/5/11 היה יוצא דופן בעבורו, אך התברר כי השינוי האמור בעמדת הנתבע - גרר עמו שינוי נוסף; כעת התחיל הנתבע לטעון כנגד קיומו של הקשר הסיבתי הרפואי בין המאמץ החריג בעבודה לבין הופעת הבקע המפשעתי, וביקש כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין לשם מתן חוות דעת בשאלה זו. מאחר שעל פי האמור בכתב ההגנה, ענין הקשר הסיבתי הרפואי לא היה נראה כשנוי במחלוקת בתובענה, התבקש הנתבע לבחון את עמדתו, ובסופו של דבר - הוא הגיש בקשה לתיקון כתב הגנתו, תוך הוספת הכחשה של הקשר הסיבתי הרפואי ובקשתו התקבלה, בהחלטה מיום 9/7/13. לפיכך, המחלוקת הנוכחית בין הצדדים, היא רפואית בלבד. משהושלמו הליכי הגשת החומר הרפואי, ניתנת כעת החלטה זו בדבר מינוי מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין. אלה העובדות 7. התובע, יליד שנת 1991, עבד כעוזר חשמלאי בחברה שסיפקה עבודות חשמל ללקוחותיה. 8. משקלו של התובע - כ-66 ק"ג. 9. עבודתו הרגילה של התובע כללה הנחת כבלים, חציבת תעלות בקירות באמצעות מכשיר "קונגו" (המכשיר עצמו במשקל כ-5 ק"ג, אך הפעלתו מצריכה שימוש בכח), הרמת גלילי כבלי חשמל במשקל של 5-10 ק"ג, ולעתים גם הכנת תערובת של בטון, הכוללת שימוש במלט. העבודה האמורה מחייבת מאמצים פיזיים מסויימים. אולם, בדרך כלל כשהתובע נזקק לשימוש במלט, ולשם כך - היה צורך בנשיאת שקי מלט במשקל של 50 ק"ג, היה התובע מרים את השק ביחד עם עובד נוסף. רק לעתים רחוקות ארע שהתובע הרים שק מלט כזה בלא סיוע של אדם נוסף. 10. ביום 22/5/11, עבד התובע בעבודות חשמל בבית בקיבוץ יפעת. התובע עבד בצוות עם אדם נוסף (מר ראפת אסעד). הממונה על התובע (מר פארוק חבשי) הורה לתובע ולעמיתו להכין גם בטון. התובע סיים את העבודה שהוא עסק בה, אך חברו לצוות המשיך לעבוד. לפיכך, יצא התובע מהבית אל חצר הבית לשם הכנת הבטון. התובע לא קרא לחברו שיעזור לו, אף שהכנת הבטון הצריכה הרמה ונשיאה של שק מלט במשקל 50 ק"ג. התובע התכופף להרים את שק המלט לבדו, הכין את הגוף למאמץ לשם ההרמה של השק והרים את השק תוך כדי תנופה. במהלך ההרמה של השק, חש התובע כאילו שבטנו "נתפסה", והרגיש כאבים בחלק התחתון של בטנו. התובע עזב את השק, צעק מכאבים, נשען על קיר הבית וקרא לחבריו שיעזרו לו. 11. התובע, שהמשיך לסבול מכאבים, התיישב לנוח ולא עבד יותר עד תום יום העבודה. 12. לאחר שהתובע שב לביתו באותו יום, הוא פנה - בערב - למרפאה פרטית בכפר אכסאל שבו הוא מתגורר (מרפאת "אבן סינא"). התובע דיווח שם על כאביו ועל כך שהם החלו עם הרמת משא כבד. התובע לא טופל שם טיפול ממשי, אך נאמר לתובע כי אם הכאבים יחמירו - יהיה עליו לפנות לבית חולים. למחרת בבוקר, פנה התובע לקופת החולים שלו, ובבדיקה הוא אובחן כמי שלקה בבקע מפשעתי בצד שמאל. רופאו של התובע הורה לו להימנע מנשיאת משאות כבדים, והחלו ההליכים לקביעת תור לניתוח לתיקון הבקע. בענין הביקור במרפאת קופ"ח ביום 23/5/11, נעיר כי נכתב ברשומה הרפואית שהכאבים החלו 4 ימים לפני כן, אלא שמדובר כפי הנראה בטעות ברישום. אין חולק כי כאבי התובע החלו ביום 22/5/11, כלומר - יום אחד לפני הביקור במרפאה. 13. בשל כאביו של התובע הוקדם התור לניתוח, כך שבמקום שהוא יהיה ביום 27/7/11 כפי שתוכנן תחילה - הוא נערך ביום 10/6/11. 14. בשל הבקע המפשעתי התובע היה בלתי כשיר לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, והוא לא עסק למעשה בכל עבודה, בתקופה שמיום 23/5/11 ועד יום 24/7/11. בחינת קיום תנאי סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי 15. בסעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (שייקרא להלן: "החוק"), נאמר: "אין רואים בבקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם כן - (1) הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן; (2) עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע; (3) הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם, להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם; ואולם המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לראות בבקע תוצאה מפגיעה בעבודה אף אם לא נמסרה הודעה כאמור.". 16. טענתו המקורית של הנתבע, היתה בענין קיום התנאי האמור בפסקה (1) של סעיף 84 לחוק, שכן - כאמור - הנתבע טען שהבקע לא הופיע בעקבות מאמץ בלתי רגיל של התובע. אולם, כאמור כבר לעיל, מאז יום 23/6/13, הנתבע כבר אינו עומד על עמדתו האמורה, כך שכעת אין מחלוקת שהתקיימו תנאי הסף האמורים בסעיף 84 לחוק, וכל המחלוקת היא בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי בין המאמץ הבלתי רגיל שהתובע התאמץ בעבודתו ביום 22/5/11, לבין הופעת הבקע המפשעתי. המומחה 17. אנו ממנים בזאת את פרופ' שמואל אלדר לשמש מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין בתובענה זו (פרופ' אלדר ייקרא להלן: "המומחה"). 18. המזכירות מתבקש להעביר למומחה, ביחד עם העתק החלטה זו, גם את המסמכים הבאים או את העתקיהם: א. מסמכים רפואיים שהוגשו על ידי התובע (עמ' 8-10, 12-14 ו-16 לקובץ שנסרק לתיק ככתב התביעה). ב. מסמכים מבית החולים "המשפחה הקדושה" (עמ' 3-27 למוצג שנסרק לתיק ביום 7/4/13). ג. מסמכים משרותי בריאות כללית (עמ' 3-8 ו-10-75 למוצג שנסרק לתיק ביום 1/5/13 וכן עמ' 3-4 למוצג שנסרק לתיק ביום 21/7/13). 19. המומחה מתבקש לעיין בעובדות המקרה ובמסמכים המצורפים ולהשיב על השאלות הבאות: (א) האם יש קשר סיבתי בין המאמץ יוצא הדופן שהתאמץ התובע בעבודתו ביום 22/5/11, לבין הופעת הבקע המפשעתי מייד לאחר מכן? (ב) אם התשובה על שאלה (א) שלילית - מה היה הגורם להופעת הבקע? (ג) אם התשובה על שאלה (א) חיובית - האם ניתן לומר שהשפעת המאמץ יוצא הדופן בעבודה ביום 22/5/11 על הופעת הבקע היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים? (ד) אם התשובה על שאלה (ג) חיובית - מהם אותם גורמים אחרים? 20. המומחה מתבקש להחזיר לבית הדין, ביחד עם תשובותיו, גם את החומר הרפואי המצורף. 21. שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת בית הדין. 22. אב בית הדין יתן לבדו החלטות הקשורות בקבלת חוות דעתו של המומחה, כגון מינוי מומחה אחר או נוסף, הפניית שאלות הבהרה, וכיוצ"ב. בקע