כאבים בגב התחתון - צה"ל

פסק דין 1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה עם כאבים בגב התחתון. 2. בתאריך 19/02/2001 פנתה המערערת לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בה כ"נכה",לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל. 3. בתאריך 05/09/2001 הודיע ק"ת למערערת, כי לאחר עיון בתביעתה ובהסתמכו על חוות-דעת רפואית (ד"ר דניאל פלוטקין, מומחה לכירורגיה אורטופדית, מיום 06/07/2001 - מוצג מש/ 2), הגיע לכלל מסקנה, כי לא קיים "קשר סיבתי" בין הכאבים, מהם סובלת המערערת, לבין תנאי-שירותה הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 4. המערערת פנתה שנית לק"ת, במסגרת "עיון נוסף" וצירפה לפנייתה, בין היתר, את חוו-דעתו הרפואית של רופא-מומחה מטעמה (ד"ר ניסים אוחנה, מומחה בכירורגיה אורטופדית, מיום 12/08/2001 - מוצג מע/ 6). 5. בתאריך 29/04/2002 הודיע ק"ת לב"כ המערערת, כי החליט לראות בחוות הדעת הרפואית של ד"ר ניסים אוחנה משום "ראייה חדשה", עפ"י סעיף 35 לחוק הנכים. 6. ק"ת בהחלטתו הנ"ל הוסיף, כי לאחר עיון נוסף בתביעה ובהסתמכו על חוות-דעת רפואית נוספת של ד"ר ד. פלוטקין, מיום 20/03/2002 (מוצג מש/ 3), הגיע לכלל מסקנה כי אין מקום לשנות את החלטתו הקודמת, מיום 05/09/2001, לפיה אין קשר בין כאבי-הגב התחתון לבין תנאי-שירותה של המערערת. 7. בתאריך 30/05/2004 נשמעו ההוכחות בערעור זה והעידו בפנינו: המערערת, ד"ר ניסים אוחנה וד"ר דניאל פלוטקין. 8. בתום שמיעת העדים הנ"ל, הצהירו ב"כ הצדדים, כי אין להם עדים נוספים וביקשו להגיש את סיכומי טיעוניהם, בכתב. ניתנה החלטה בדבר הגשת סיכומים, בכתב, ונקבע, כי פס"ד יישלח לב"כ הצדדים והם פטורים מהופעה לשמיעתו. 9. סיכומי ב"כ המערער הוגשו ביום 10/10/2004; וסיכומי ב"כ המשיב הוגשו ביום 10/01/2005. 10. הרקע האישי: א. המערערת נולדה ביום 10/04/81. ב. בתאריך 24/10/99, התגייסה לשירות חובה בצה"ל. ג. בעת גיוסה נקבע לה פרופיל-רפואי: - 97. ד. ביום 24/11/99, נקבע כי היא סובלת מפריצת דיסק. ה. ביום 31/05/2000 עברה ניתוח לכריתת הדיסק. ו. ביום 24/07/2000, כלומר, לאחר 9 חודשי שירות, שוחררה מצה"ל. ז. בעת שחרורה נקבע לה פרופיל-רפואי: - 45. 11. כבר יומיים לאחר יום גיוסה, עם קבלת הנשק, החלה לסבול מכאבי-הגב ובתאריך 28/12/99 על-יסוד בדיקה-גופנית, בדיקת C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת) ו- M.R.I., אובחנה פריצת-דיסק בינחולייתית בגובה L4-L5, קיבלה טיפול במשככי-כאבים, נוגדי-דלקת, בפיזיוטרפיה, הזלפות אפידורליות, ומשלא חלה כל הטבה במצבה, עברה ביום 31/05/2000 ניתוח לכריתת הדיסק. 12. אין לפנינו תיאור של "אירוע חריג" כלשהו שגרם לפריצת הדיסק. המדובר בהרמת משא הכולל קיטבג ותיק-אישי, ציוד אישי: מדי ב', שק שינה, נעליים ב' ודובון, עוזי במשקל של כ- 3.5 ק"ג, עוזי נוסף במשקל זהה, ריצת בוקר של כ- 5-10 דקות, כפיפות בטן ואימון גופני לילי. אין ספק, שהמדובר בפעילות שיגרתית המשותפת לכל ציבור החילות שעוברות מסלול זהה ולא מדובר בפעילות מאומצת המייחדת חילות בשירות קרבי; ומכל מקום גם המערערת אינה מצביעה על גורם מיוחד שגרם לפגיעה בגבה. 13. ד"ר ניסים אוחנה, חרף שהוא מודע לכך, שהמדובר בכאבים, שהחלו כבר בימים הראשוניים לגיוסה, גורס, כי בניגוד למחלות גב כלליות, שבהן לא מוצאים גורם אורגני ברור, הרי בפריצת דיסק, מדובר במחלה נרכשת, שבה המחלה הולכת ומתפתחת, וחייב להיות לה גורם מעורר. אפילו אין המערערת מצביעה על גורם מעורר כזה, והגם שאין "אירוע מיוחד" שגרם למחלתה - פריצת הדיסק אינה חייבת להופיע כתוצאה מפעולה מסויימת, שהחולה יכול לכוון לעברה, אלא יכולה היא לנבוע מאותן נסיבות של פעילות שתוארו לעיל. ד"ר ניסים אוחנה סובר, שהפעילות שעשתה המערערת, באותם ימים ראשונים של הטירונים, כגון: הרמת הקיטבק, או נשיאת הנשקים, יכולה לגרום לפריצת דיסק, על אף העובדה שהמערערת לא יכלה להצביע בפניו על דבר מסויים שעשתה שיש בו כדי להסביר את פריצת הדיסק. ד"ר ניסים אוחנה, מסכים שיתכן מצב שבו המערערת, עובר לגיוסה, התכופפה לשרוך את נעלה והחלה פריצת הדיסק. ברם, משלא ניתן להוכיח כל אירוע ספיציפי, הרי, שלדעתו, אפשר לראות את האירועים בטירונות, באופן גבוה של של סבירות, כמסבירים את אשר קרה לה. 14. בסעיף 1, סעיף ההגדרות, בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], מוגדרת ה"נכות", כדלקמן: - "נכות" - איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו כתוצאה של אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו: - (א) מחלה; (ב) החמרת מחלה; (ג) חבלה. נדגיש, כי "מחלה" הינה סיבה שונה מ"חבלה". בעוד ש"חבלה" מתרחשת בנקודת זמן מסויימת ובמקום מסויים שעליהם ניתן להצביע בבירור, הרי ש"מחלה" הינה תהליך מתמשך, שאין אפשרות לאתר את המקום או הזמן בו התרחשו. 15. אנו ערים לבעייתיות הקשורה בשאלת ה"קשר הסיבתי", הואיל ומאחר ולא ניתן לקבוע שהמחלה פרצה עקב "אירוע חריג" בזמן ובמקום מסויים, הכיצד ניתן להוכיח כי היא פרצה תוך כדי השירות ועקב השירות דווקא? 16. את המונח "עקב השירות" הקיים בחוק הנכים, יש לפרש כאירוע שארע עקב השירות הצבאי, כלומר, קיימת דרישה לקשר תוצאתי בין השירות הצבאי לפגימה. קשר תוצאתי של סיבה ומסובב. 17. עפ"י הוראות החוק, על המערערת להוכיח את זכאותה לתגמול בתביעה ל"נכות", שאירעה בתקופת שירותה ועקב שירותה. נטל השיכנוע מוטל על התובע גם ב"חוקים סוציאליים" (ראה: ע.א. 192/85 - ק"ת נ. פרומה הכט - פ"ד מ"ד (3) ע' 646, בע' 654). המערערת לא עמדה בנטל זה, ולכאורה, אין בפנינו תשתית מספקת לביסוס ערעורה. 18. בהעדר מאורע טראומטי חריג, ברור, שיכול להיות Trigger כלשהו, המהווה גורם ישיר לפרוץ המחלה. סברנו, תחילה, כי לא נוכל לבסס את מסקנתנו על-פי השערות גרידא ללא עדות ישירה על כך, אלא שתוך כדי כתיבת פסק-דין זה הגיע לידנו פס"ד של בית-המשפט המחוזי, באר-שבע (ע.א. 1016/04, מיום 10/04/2005), שבו קיבל בית-המשפט לערעורים ערעור שהוגש ע"י מערערת (רחל דגן נ. ק"ת) על פס"ד שניתן על-ידנו בתיק וע 1138/01, מיום 01/12/2003. 19. יודגש, העובדות אשר שימשו בסיס לפסק-הדין בע.א. 1016/04 (רחל דגן), אינן זהות לעובדות שבמקרה הנוכחי ואנו נתייחס לעקרונות שנקבעו בו ולגביהן יש מקום להקיש למקרה הנוכחי. 20. הרקע העובדתי בערעור זה: א. קודם לגיוסה לצה"ל לא סבלה המערערת מכל בעיות רפואיות וכאבי-גב, פרט לכאבים שהיו לה בשנת 1995 (4 שנים לפני הגיוס) וזאת בשל "כאבי גדילה". פשיטא, שאין לכאבים אלה כל קשר ל"פריצת דיסק", וגם המומחה מטעם המשיב שולל את הקשר עם התלונות שהיו למערערת בילדותה. ב. למערערת אירעה, "פריצת דיסק" שזה, ברובם של המקרים, דבר שונה לחלוטין מכאבי גב. ג. במהלך השבוע הראשון לגיוסה נחשפה המערערת למאמץ גופני גבוה מאי-פעם שעליו נדרשה בעבר, ובשבועיים שלאחר מכן המשיכה את פעילותה, תוך כדי שימוש במשככי כאבים, ונמנעת מפניות לממונים עליה. ד. באחת - הכאבים בגבה של המערערת החלו לאחר גיוסה ובעקבות פעילותיה בטירונות, הגם שבדרך כלל המאמצים בטירונות אינם מאופינים כגורם למחלה זו, אלא שבמקרה דנן לא היתה המערערת מורגלת למאמצים כאלה. ה. נטיית חוק הנכים הינה לבוא לקראת החייל כפי שהוא, ומה עוד במקרה כזה שבו כלל לא היו קיימים אותות חולניים בעברה. ו. כאבה של המערערת ונכותה פרצו עם תחילת הפעילות והמאמצים הקשורים בטירונות וכעולה מכך - שהיא נפגעה בשירות ועקב השירות. לולא השירות יתכן שלעולם לא היתה סובלת מכך. 20. בנסיבות כאמור לעיל, אנו מחליטים להכיר במערערת כ"נכה", לפי חוק הנכים, כמי שפגימתה הקשורה עם הכאבים בגב-התחתון "נגרמו" עקב השירות ובתקופת השירות. 21. החלטת ק"ת מיום 05/09/2001 - תשונה בהתאם לכך. 22. המערערת תופנה לוועדה רפואית כדי שזו תקבע את אחוזי נכותה. 23. בנסיבות המקרה - אין צו להוצאות המשפט. 24. זכות ערעור כקבוע בסעיף 34 לחוק הנכים. 25. מזכירות בית-המשפט: - א. תמציא לב"כ הצדדים - עותק מפסק-דין זה, לאחר שביום 30/05/2004, הם קיבלו פטור מהופעה לשמיעתו. ב. תעביר לק"ת, ישירות, עותק מפסק-דין זה. ג. תחזיר לב"כ המשיב את התיק הרפואי (מוצג מש/ 1). עמוד השדרהצבאכאבי גב / בעיות גבצה"ל