תביעת פיצויים על מוצרים לתינוק

פסק דין התובע, עתר בתביעתו לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 5,000 ₪, כאשר סכום זה מורכב משווי מוצר פגום [אשר סופק לו על ידי הנתבעת - חברת "מוצצים דיסקאונט" חיפה], עגמת נפש, אובדן ימי עבודה והוצאות אחרות. עיקרי עובדות וטענות הצדדים: התובע ורעייתו רכשו מהנתבעת "חבילת לידה" הכוללת מגוון מוצרים לתינוק ובכלל זה כוללת שידת החתלה ואחסון מדגם "נטע", המיוצרת על ידי חברת "משכל". לטענת התובע עלות השידה במועד רכישתה היה סך של 1,200 ₪ [להלן: "השידה"]. ביום 25.3.07 התקבלו המוצרים שנרכשו בבית התובע ומרכיב מורשה, מטעם הנתבעת, הגיע כמוסכם, לצורך הרכבת מיטת תינוק ושידה. לטענת התובע לאחר הרכבת השידה הבחין הוא כי שתי מגירות אינן תקינות כך, שקיים רווח גדול בין מגירה למגירה וכי ידיות המגירות בצבעים שאינם תואמים לשידה ואינם תואמים להזמנה אשר בוצעה על ידו. בכתב התביעה מציין התובע כי מיד בסיום הרכבת השידה יידע את המרכיב בדבר הליקויים בשידה. המרכיב הבטיח לתקן את הליקוי תוך שהוא לוקח שתי מגירות עימו. עוד מציין התובע כי יום למחרת הבחין כי השידה איננה צבועה בחלקה הפנימי וכי בדפנות השידה ישנם חורים רבים. בברור שערך מול מנהל הנתבעת נמסר לו כי כך מיוצרות כ השידות ומהות החורים היא להתאים הדפנות למירב סוגי השידות המיוצרות על ידי חברת "משכל". בחלוף זמן מה הגיע המרכיב לבית התובע כשבידיו שתי מגירות חדשות. לאחר הרכבת המגירות נמצא כי המגירות לקויות וכי הפגם לא תוקן. גם באשר לצבע ידיות השידה לא נעשה דבר. המרכיב לקח עימו, בשנית, את שתי המגירות תוך שהוא מבטיח כי המדובר בטעות וזו תטופל במהרה. לטענת התובע, תוך כדי הרכבת המגירות שרט המרכיב את השידה. בפעם השלישית הגיע המרכיב לבית התובע אולם גם אז התברר כי הפגם במגירות / בשידה עודנו קיים. אז ציין המרכיב כי יש לפנות ליצרן וכי הוא יכול לסייע, באמצעות החנות, כי נציג היצרן [חברת משכל] יגיע לביתם. לטענת התובע עד ליום הגשת התביעה לא הגיע נציג היצרן לביתו וזאת על אף פניותיו הרבות הן למרכיב והן למנהל הנתבעת. עוד טוען התובע כי במהלך תקופה זו לא נענו לפניותיו הרבות וכי הוא נותר עם שידה תקולה אשר איננה משרתת את צרכיו. הנתבעת טוענת כי הזמנת השידה נעשתה על ידי התובע לאחר שהוא בחן ובדק את השידה אשר הייתה בתצוגה בחנות. לאחר הרכבת השידה טען התובע כי המגירות אינן תקינות וכי צבע הידיות אינו תואם את ההזמנה שביצע. המרכיב, מבלי להודות באחריות או בטענות התובע, וכמחווה של רצון טוב ואיכות שירות נעתר לבקשת התובע והודיע לו כי המגירות יוחזרו ליצרן ואלו יוחלפו בחדשות. בחלוף זמן סביר הובאו המגירות החדשות לבית התובע והורכבו אולם שוב טען התובע כי המגירות פגומות וכי צבע הידיות אינו תואם את הזמנתו. טוענת הנתבעת כי היא החליפה שוב ושוב את המגירות מבלי להתנגד ומבלי לבדוק האם המגירות אינן תקינות והכל בשל תודעת שירות גבוהה ומתוך שאיפתה לשביעות רצון מצד לקוחותיה. מאחר ואין הנתבעת אחראית לייצור השידה והמגירות היה על הנתבעים להמתין זמן רב עד לאספקת המגירות. למרות היעדר חבותה הציעה הנתבעת לתובע פיצוי בגין הזמן הרב שהמתין לקלבת השידה אולם הוא בחר שלא לקבל את הצעת הנתבעת ולהגיש תביעה זו. באשר לשריטות הנטענות, טוענת הנתבעת, כי הן לא נגרמו על ידי המרכיב מטעמה כי אם על ידי שימוש רשלני על ידי התובע או מי מטעמו. נוכח האמור בקשה הנתבעת כי ביהמ"ש יורה על דחיית התביעה ויחייב התובע בהוצאותיה. דיון: התובע, כאמור, הגיש תביעתו בגין ליקויים במגירות שידת החתלת תינוק. הנתבעת הכחישה חבותה וטענה כי אין היא אחראית לייצור השידה והיא למעשה "מתווך" בלבד. תביעה זו שלפני מורכבת משני פגמים נטענים האחד, מגירות שאינן תואמות לשידה וצבע ידיות אינו תואם להזמנה והשני, חורים בדפנות השידה. התובע העיד בפני ביהמ"ש והוסיף, על האמור בכתב התביעה, כי פנה עשרות פעמים לנציגי הנתבעת לצורך טיפולם בפגם. נציגי הנתבעת הבטיחו להגיע על מנת לטפל בפגם אולם לא עשו כן. מעדותו של התובע עולה כי עניינה של תביעה זו הינו בעיקר בגין שירות שאינו הולם מאחר ולטענותו רק לאחר שהגיש תביעתו הייתה התייחסות עניינית לתלונותיו "אחרי שאני תבעתי זו הייתה פעם ראשונה שהם פנו אליי בצורה עניינית, הם אמרו שיחליפו את השידה ואני סירבתי מאחר שהם צחקו לי בפנים"... [ראה ע"מ 1 לפרוט' בשו' 16-18]. מעדותו של התובע עוד עולה כי פעמים רבות הובטח לו שיגיע לביתו נציג, מטעם חברת "משכל", וזאת על מנת להחליף את המגירות ולבחון את טענותיו. תואם מועד לבואו של הנציג, התובע או רעייתו המתינו לבואו אולם הנציג לא הגיע וזאת מבלי שתימסר הודעה לתובע תוך שהוא ממתין משך שעות ארוכות בביתו. כבר בתחילה יצוין, כי עדותו של התובע הייתה אמינה בעיניי ומקובלת עלי. מטעם הנתבעת העיד מר כהן גיל. בעדותו אמר מר כהן כי המגירות הוחלפו שלוש פעמים מאחר והתובע ביקש לשנות את הזמנתו. אמירה זו תמוהה בעיני שכן הטענה לא הועלתה בכתב ההגנה. להיפך, בכתב ההגנה נאמר כי המגירות הוחלפו מאחר והתובע טען כי הן פגומות. הנתבעת טענה כאמור כי המגירות הוחלפו שלוש פעמים מבלי לבדוק את טענות התובע ומבלי לקבל את תלונותיו והכל כמחווה של רצון טוב. טענות אלו אינן סבירות ואינן מתיישבות עם ההגיון הסביר שכן לא סביר כי הנתבעת תישא בעלויות החלפת מגירות [שלוש פעמים], עלויות שעות עבודת המרכיב ועוד והכל מתוך מחווה של רצון טוב בלבד. שירות יעיל וטוב הינו שירות מהיר, איכותי והנותן מענה לטיפול בפגם הנטען. מעיון במסמכי התביעה ומעדויות הצדדים עולה כי לא ניתן שירות ראוי בעניינו של התובע. על הנתבעת מוטלת החובה לספק לצרכנים את השירות האופטימלי האפשרי. בכלל זה מחוייבת הנתבעת לבצע כל פעולה אפשרית, למצות כל דרך ולהצטייד בכל מכשור כדי למנוע את הנזקים ואת הפגמים. העובדה כי המגירות הוחלפו שלוש פעמים מחזקת את טענת התובע כי הפגם לא תוקן ולמעשה ניתן לו שירות שאיננו ראוי ואיננו הולם. משך זמן הטיפול בטענותיו של התובע [חמישה חודשים] איננו סביר. יש לציין כי שידת החתלה חיונית לצורך טיפול בתינוק ולמעשה משך התקופה האמורה נמנעה יכולתו של התובע לבצע שימוש ראוי בשידה. באשר לטענת התובע בדבר החורים בדפנות השידה. התובע צירף תמונות השידה ומעיון בתמונות עולה כי בשידה ישנם חורים רבים. הטענה כי החורים מצויים בכל השידות, אף היא איננה סבירה. השידה מלאה בחורים ולא מקובלת עלי הטענה כי כך כל השידות. התובע שילם ממיטב כספו תמורת השידה ולא ראוי כי בשידה יהיו חורים רבים מאוד. לסיכום אומר כי סבורה אני כי אופן הטיפול, על ידי הנתבעת, בפרשה זו פסול מכל היבט [בלשון המעטה!]. הנתבעת לא העניקה שירות ראוי והוגן לתובע. טענת הנתבעת כי היא איננה מייצרת את השידה ונוכח זאת אין היא חבה בפיצוי התובע איננה מקובלת עלי. התובע רכש את השידה באמצעות הנתבעת ועל ידה. אילו סבורה הייתה כי האחריות לפיצוי התובע מוטלת על חברת "משכל", המייצרת את השידה, היה עליה לצרפה לתביעה זו. נוכח האמור אני מקבלת את התביעה ומורה כדלקמן: נציג הנתבעת יגיע לבית התובע תוך 30 יום מהיום, יפרק השידה וישיבה אל הנתבעת. במועד זה יושב לתובע, על ידי הנתבעת, סך של 1,200 ₪ אשר שילם התובע לנתבעת במועד רכישת השידה. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובע והנזקים שנגרמו לו בסך של 1,500 ₪ וכן תשא בהוצאות המשפט בסך של 500 ₪. סכומים אלו ישולמו לתובע תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום. פיצוייםמוצר