חישוב דמי חופשה

לפי חוק חופשה שנתית המאפשר צבירת ימי חופשה וכן פדיון חופשה, הזכאות לדמי חופשה הכפופה להתיישנות, הינה כדלקמן: לכל שנת עבודה הוא בעד כל אחת מארבע השנים הראשונות - 14 יום, בעד השנה החמישית - 16 יום, בעד השנה השישית - 18 יום, בעד השנה השביעית - 21 יום, בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום. הימים שלא יובאו ייחשבו ימי החופשה : שירות מילואים, ימי חג שאין עובדים בהם למעט ימי המנוחה השבועית, ימי חופשת לידה, הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה, ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם, ימי שביתה או השבתה, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים אלא אם עלו על ארבעה עשר יום. דמי חופשה שנתית