עורך דין לענייני רכב | קניית רכב | נזקי רכוש וביטוח | עו"ד רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין לביטול עסקת קניית הרכב שלכם בגלל תקלות ? נגרמו לכם נזקי רכוש לרכב בתאונה ? זקוקים לעורך דין לענייני ביטוח רכב ? הטעו אתכם ואתם רוצים לקבל את כספכם בחזרה בתוספת פיצויים ?
תביעות רכב
חשוב לבחור עורך דין רכב מנוסה שילווה אתכם לאורך ההליך המתסכל של ההתמודדות עם חברות הביטוח, סוכנויות רכב, יבואני רכב ואנשים פרטיים כדי ולוודא שקיבלתם את הפיצוי המרבי אותו אתם מבקשים: ביטול עסקת קניית רכב, קבלת פיצוי על נזקי פח לרכב, החלפת הרכב הלקוי ברכב חדש ללא עלות ופיצוי כספי על אובדן ההנאה, האכזבה ובזבוז הזמן והכספים ששילמתם החל מיום רכישת הרכב.
כדי לחסוך לכם את ה"ריצות" למוסך בגלל תקלות חוזרות ונשנות, אין ספור שיחות טלפון, הבטחות שווא והתחושה הכללית של חוסר האונים והתסכול, ריכזנו עבורכם במקום אחד את כל המידע והפתרונות בנושא תביעות לאחר קניית רכב ונזקי רכוש: במקרה שנפגעתם בתאונת דרכים יש לפנות לייעוץ אצל עורך דין תאונות דרכים.

 

המדריך המלא לבחירת עורך דין רכב

תקלות ברכב חדש - גישת בית המשפט

האדם שרוכש רכב חדש מבקש למנוע ביקורים תכופים במוסך. בית המשפט מודע לכך ואף ציין בפסיקתו כי אחת ממטרות רכישת רכב חדש הינה ההימנעות מלהיזקק לשירותי המוסך לעיתים תכופות, פרט לנדרש על פי הוראות היצרן. העדר תקלות ברכב חדש היא ציפייה סבירה ולגיטימית של רוכש רכב והיא ראויה להגנה משפטית באמצעות עורך דין. (ראו גם תא (י-ם) 9670/00 מילר נ' יוניון מוטורוס בע"מ, כב' הש' ד"ר אגמון-גונן מיום 10/11/05).

 

מה טוענים בבית המשפט ?

##(א)## טעות והטעיה - ניתן לטעון כי בנסיבות של קניית הרכב היתה טעות והטעייה בשל הפרת חובת הגילוי של עובדות שהמוכר היה חייב לגלות. בניגוד לטענת "תרמית" על עורך דין המסתמך על טענת ה"הטעיה" אין חובה להוכיח דווקא כוונה להטעות ודי להוכיח רשלנות וקשר סיבתי בין ההטעיה לבין טעותו של הקונה. בע"א (מחוזי י-ם) 5798/04 כרמל נ' לוי, ניתח בית המשפט בהרחבה את הזכות לביטול עקב הטעיה מהותית אודות מצב רכב. שם נפסק כי מי שהוטעה, למרות שערך בדיקה עצמאית אשר הצביעה על קיום הליקוי, זכאי לבטל את הסכם המכירה מכוח סעיף 15 לחוק החוזים ובלבד שהוכיח כי לא היה מתקשר בעסקה לו ידע את שלא נאמר לו. ##(ב)## הפרת חובת תום הלב - במקרים שהמוכר הוא סוחר רכב או בעל רקע מקצועי בתחום הרכב, כגון: סוכנות רכב, חברת ליסינג, מכונאי רכב, יבואן רכב, חברת טרייד אין וכו', חלה חובת גילוי מוגברת בגלל שהקונה הפוטנציאלי סומך על שיקול דעתו ושיפוטו. מוכר רכב שלא נהג בתום לב חייב לשלם לקונה פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה. חובת גילוי נאות של עובדות מהותיות לגבי הרכב, נכללת גם במסגרת חובת תום הלב, ובכללה החובה לנהל מו"מ בתום לב. אי גילוי יהווה הטעיה רק אם קיימת חובה לגלות את האינפורמציה שלא נמסרה. אף-על-פי-כן בנסיבות מסוימות יכולה שתיקה להיחשב כמצג פוזיטיבי. כך, למשל, כאשר צד בחר לגלות במשא-ומתן רק "חצי אמת" והעסקה בוצעה בעטיה. ##(ג)## עוולת התרמית - תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא שקרית ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו. ביטול קניית רכב עקב תרמית דורשת מהקונה תנאי הוכחה "קשים" יותר שכן עורך הדין נדרש להוכיח את כל התשתית העובדתית לקיומה של עוולת התרמית לרבות הוכחת כוונה וכן כי רמת ההוכחה הנדרשת קרובה יותר לוודאות מן המבחן הרגיל של מאזן הסתברויות הנהוג במשפט האזרחי. אחד המקרים הנפוצים ביותר של תרמית הינו זיוף קילומטראז' הרכב על ידי המוכר. ##(ד)## אי התאמה - לקונה רכב עומדת הזכות לבטל את קניית הרכב מחמת "אי התאמה" כמשמעותה בסעיף 11 לחוק המכר. הגדרת המונח "אי התאמה" בחוק המכר היא רחבה מאוד. סעיף 14 לחוק המכר קובע את חובתו של הקונה לבדוק את הממכר לאחר מסירתו לידיו ולהודיע למוכר על תקלה ברכב מיד כשהתגלתה. סעיף 15 לחוק קובע הסדר ספציפי לעניין אי התאמה נסתרת. בהמשך, קובע סעיף 16 לחוק כי אם אי ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך על כך. ##(ה)## ביטול החוזה בשל פגם במוצר - גישת בית המשפט היא כי הפרה יסודית אשר מתייחסת לתקינותה של מערכת "עיקרית" ברכב חדש פגום שנרכש מזכה את התובע בסעד של ביטול ההסכם. סוגיית ביטול חוזה לקניית רכב בשל פגם במוצר נבחנת לאור הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א- 1970. סעיף 8 לחוק החוזים תרופות קובע את "דרך ביטול חוזה" לפיה "ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה ובמקרים מסוימים יש לתת למפר תחילה ארכה לקיום החוזה.
פטיש בית משפט על רקע לבן

 

סוגי הפיצויים שניתן לקבל בתביעה

ביטול העסקה - לפי החוק והפסיקה, ביטול קניית רכב פועל רטרואקטיבית, ולכן ניתן לטעון לזכאות לקבל את מלוא הסכום ששילם קונה הרכב בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ובניכוי דמי השימוש הראויים. פיצוי בשווי רכישת רכב חדש - במקרים מסוימים של בעיות ברכב חדש שמתגלות בסמוך לקנייתו , ניתן לקבל סעד של החלפת רכב לקוי ברכב חדש מאותו סוג או באותו שווי. החזר הוצאות - (1) עלויות רכישה (2) העברת בעלות (3) תוספות שהותקנו ברכב (4) שימוש בשירותי גרר (5) תיקונים - לפי לסעיף 21 לחוק החוזים עם ביטול קניית הרכב קמה חובת החזר כספי אשר מטרתה מניעת התעשרות שלא כדין של צד אחד לחוזה או לזכרון דברים. לבית המשפט סמכות לפטור צד שחייב בהשבה באופן מלא או חלקי וזאת תוך מתן משקל לשיקולי צדק, עם זאת הפטור מהשבה הוא החריג כאשר מאזן האשמה והנזק בין הצדדים מחייב זאת. פיצוי בגין אובדן ימי עבודה - ניתן לבקש מבית המשפט פיצוי על הפסד ימי עבודה בשל ה"טירטורים" במהלך התקופה שבא הרכב היה פגום, ביקורים במוסך עקב תקלות חוזרות, נסיעות לבעלי מקצוע, ביטול פגישות עם לקוחות בעבודה וכד', כמו כן במקרים מסוימים כאשר הרכב עצמו משמש את הקונה בעבודה כגון משאית הובלות או מונית ניתן לדרוש פיצוי גבוה יותר. עוגמת נפש - ניתן לקבל פיצוי בגין הסבל, עוגמת הנפש בזבוז זמן, חוסר הנוחות והעדר ההנאה מהרכב. בית המשפט רשאי לקבוע לתובע פיצויים משמעותיים בגין עוגמת נפש, אשר יקבעו בשיעור הנראה סביר בנסיבות העניין. בין היתר הדגישה הפסיקה את חשיבות אובדן ההנאה והאכזבה שנגרמו לתובע, וגם בגין אלו רשאי בית המשפט לפצות את התובע בגדר עוגמת הנפש (ראו ע"א 82/85 כהן נ' כורי ו-ע"א 430/79 בנישתי נ' ששון). הוצאות משפט - בנוסף בית המשפט מוסמך לפסוק לתובע: הוצאות משפט ואגרה, החזר שכר טרחת מומחה רכב שהעיד בבית המשפט (שמאי, מכונאי רכב, חשמלאי רכב, מהנדס מכונות וכו'), החזר שכר טרחת עורך דין תביעות רכב, כאשר לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההוצאה בפועל ועד לתשלום המלא בפועל.

 

חובת הזהירות של הקונה

על קונה הרכב מוטלת חובת הזהירות בבדיקת הרכב לפני הקניה, עם זאת גישת בית המשפט היא כי חוסר זהירות מצד הקונה, אינה פוטרת את המוכר מחובתו שלו, חובת הזהירות המוטלת על קונה הרכב בבדיקת הרכב, אין בה כדי להפחית ממידת "תום הלב" שעל המוכר לנהוג בה. אם המוכר פעם בחוסר תום לב על ידי אי גילוי עובדות מהותיות או הסתרת מידע במכירת הרכב, אין הוא יכול לצאת נשכר מהעובדה שהקונה לא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים (כגון בדיקה במכון בדיקת רכב), בכדי לגלות את מה שהוא בעצמו הסתיר. גם כאשר הרוכש הפוטנציאלי נוטל את הרכב לבדיקת מצבו במכון בדיקה, אין הדבר פוטר את המוכר הפוטנציאלי מחובת גילוי פוזיטיבית של פגמים ותקלות הידועים לו ביחס לרכב. עמד על כך ביהמ"ש העליון בע"א 5393/03 פרג' נ' מיטל, בקובעו כי הטענה כי היה על קונה להיזהר על פי כלל "יזהר הקונה" (caveat emptor) אינה פוטרת את המוכר מחובת גילוי של עובדות מהותיות לגבי הרכב, מה גם שלאחר חקיקת חוק החוזים, חובת הגילוי מוטלת על המוכר, שהעובדות מצויות בידיעתו. מקל וחומר, בוודאי שאין בכלל זה כדי להצדיק מסירה אקטיבית של מידע שגוי לרוכש, כפי שנעשה.

 

חובת גילוי על תאונות קודמות

מהי גישת בית המשפט במקרה של "הסתרת תאונה" מקונה רכב ? ככל שעסקינן בעסקת מכר של כלי-רכב, העובדה שהרכב עבר תאונה - כל שכן תאונה קשה - היא נתון מהותי שאותו המוכר חייב לגלות לקונה ובוודאי שיש לאירוע של תאונה קשה השפעה על מחיר העסקה, ובמקרים רבים אף על עצם קיומה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי עצם העובדה שהקונה לא נקט באמצעי זהירות לא פוטרת את המוכר מאחריות ואין ללמוד גזירה שווה מעובדת קיומה של "תאונה קשה" על עובדת קיומם של "ליקויים בעלי משמעות גבוהה" בשלדת הרכב. אלה הם פני הדברים לא רק מפני הפסיכולוגיה של השוק, אלא גם בשל ההשפעה שיכולה להיות לזעזוע הרב הנגרם בתאונה קשה על אורך חיי רכיבים אחרים ברכב, שבשלב הנוכחי הם עדיין תקינים. מכאן, שייתכן פער בין פגיעה בשלדה או במרכב הרכב עקב תאונה קשה ובין ליקויים דומים להם, שאינם בעטיה של תאונה כאמור. חובת גילוי במכירת רכב שעבר תאונה מקורה הן לפי נסיבות העניין והן לפי הדין.

 

קניית רכב משומש

כדי למנוע מצבים של אי ידיעה של הקונה על תקלות ברכב משומש נחקק חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008 עוסק ברכב לא יעשה עסקה בעניין מכירת רכב משומש , אלא אם כן נחתם חוזה בכתב בינו לבין הקונה. כמו כן חובה למסור לקונה, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס גילוי ובו כל הפרטים הנוגעים לעסקה, כגון פרטי המוכר, מצב הרכב, עלים קודמים, מחיר הרכב וההיסטוריה שלו לרבות תאונות בעבר. מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב כל מידע שיש בידיהם על הרכב. למרות שהחוק לא חל על אנשים "פרטיים" גם אדם פרטי מחויב להימנע מ הטעיה במכירת רכב משומש ומוטלת עליו חובת גילוי נאות לקונה הרכב.

 

עסקאות נוגדות - קניית רכב משועבד

מה הדין במקרה שאדם רכש רכב וגילה כי הרכב משועבד לבנק או רשום משכון ברישיון הרכב לטובת צד ג' אחר? פסיקת בתי משפט הכריעה על סמך הלכות בית המשפט העליון, כי זכות הרוכש מסוחר רכב עדיפה גם אם התרשל בבדיקת המצב המשפטי לאשורו, עם זאת לא נדון שם מקרה בו בעת מכירת רכב יד שניה ראה הקונה כי רשום משכון ברשיון הרכב לטובת צד ג'. בעניין סנטרל קאר הנ"ל נטען ע"י עורך דין רכב באגב אורחא כי בעלת הרכב הרשום ברשיון יכלה למנוע את הנזק שנגרם לו לו היה מבטיח את קבלת הכספים מהרוכשים ישירות לידיו או אם היה רושם שעבוד. במקרה של עסקאות נוגדות ברכב תהיה עדיפות לקונה על פני הבעלים המקורי בהתקיים 6 תנאים מצטברים, אשר רובם מתייחסים לדרך ולנסיבות שבהן הגיע הרכב לידיו: ##(א)## כריתת חוזה מכר; ##(ב)## ביחס לנכס נד; ##(ג)## הנכס נקנה ממוכר העוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר; ##(ד)## המכירה היא במהלך העסקים הרגיל; ##(ה)## קבלת הנכס לחזקת הקונה; ##(ו)## תום ליבו של הקונה. התנאי הראשון, שהוא תנאי סף להתקיימות תקנת השוק, עוסק בדרך ביצוע העיסקה - נדרש קיומו של חוזה מכר בין הקונה לבין מי שממנו הגיע הנכס לחזקתו.

 

תביעות רכב נוספות

##(1)## אחריות מכון בדיקת רכב ##(2)## גילוי נאות במכירת רכב ##(3)## הצהרת בעלות רכב ##(4)## מכירת רכב גנוב ##(5)## עסקאות נוגדות במיטלטלין ##(6)## רישום בעלות רכב ##(7)## רישיון יבוא רכב ##(8)## תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 

נזקי רכוש לרכב בתאונה

 

5 דברים שחשוב לדעת על נזקי רכוש לרכב

##(1)## במקרה של נזקי רכוש לרכב בתאונה, ניתן להגיש תביעה נגד הנהג שבאשמתו נגרמה התאונה וגם נגד חברת הביטוח שלו (אם יש לו ביטוח צד ג'). ##(2)## כדי לזכות בתביעה צריך להוכיח שהנהג השני אשם בתאונה. גובה הנזק בתביעות נזקים לרכב נקבע על ידי שמאי רכב. ##(3)## תאונה עלולה לגרום לנזק למערכות הרכב פנימיות ולכן נזקים בשלדה, שלא נראו בהתחלה משמעותיים, עלולים להתגלות בשלב מאוחר יותר כנזקים קשים. ##(4)## המושג "תביעת פח" מתייחס לתביעה על נזקי רכוש לרכב בעקבות תאונה. ##(5)## החוקים המרכזיים בתביעות רכב הם: פקודת הנזיקין, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, פקודת התעבורה, תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, והוראות המפקח על הביטוח.

 

5 דברים שחשוב לדעת על ביטוח רכב

##(1)## לא בכל המקרים מומלץ להפעיל את פוליסת הביטוח, במיוחד במקרים בהם הנהג השני אשם בתאונה. ##(2)## אם החלטתם להפעיל את הביטוח המקיף של ברכב, ייתכן שחברת הביטוח שלכם תתבע את הביטוח של הנהג האשם בתאונה. ##(3)## במקרים מסוימים חברת הביטוח שלכם לא תגיש תביעה, אלא תחליט להפנות אתכם לבית המשפט לתביעות קטנות כדי להכריע מי מבין הנהגים אשם בתאונה. ##(4)## בתביעות על נזקי רכוש לרכב בבית המשפט לתביעות קטנות, חל איסור להיות מיוצג על ידי עורך דין, עם זאת ניתן לקבל סיוע בהכנת כתב תביעה או כתב ההגנה. ##(5)## בית המשפט רואה בחברות השכרת רכב כ"מעין מבטחות" והן יהיו פטורות מאחריות, אך ורק אם הלקוח חותם במפורש שהוא מוותר על רכישת ביטוח ונוטל על עצמו אחריות מלאה.

 

עורך דין מכניס מסמכים מניעה לתיק
עורך דיןרכבנזקי רכושקניית רכב