מונחים משפטיים
 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. הגדרת "נכה כללי" לצורך קצבת נכות כללית

 3. הגדרת פעולת איבה בחוק

 4. הגדרת "נכה" בחוק

 5. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 6. הגדרת עקרת בית נכה

 7. הגדרת מצב סיעודי

 8. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 9. הגדרת "עקב השירות" הצבאי - קצין התגמולים

 10. הגדרת גובה קומה

 11. הגדרת "שיק"

 12. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 13. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 14. הגדרת "חובות עבר"

 15. הגדרת "כלב מסוכן " בחוק

 16. הגדרת "כלב מסוכן" לפי חוק הפיקוח על כלבים

 17. הגדרת רעש בלתי סביר

 18. הגדרת "דרך עירונית"

 19. הגדרת מוגבל בניידות

 20. הגדרת צומת בתקנות התעבורה

 21. הגדרת בית כנסת בחוק

 22. הגדרת כשלון תמורה מלא

 23. הגדרת ''עיסוק סביר'' אובדן כושר עבודה

 24. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט

 25. הגדרת מחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 26. הגדרת עסק בשטח מפונה

 27. הגדרת עסק לפי חוק יישום ההתנתקות

 28. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 29. הגדרת "משרת אמון"

 30. הגדרת "מרכז החיים" פי חוק יישום תכנית ההתנתקות

 31. הגדרת ''תמורה'' לצרכי מע''מ

 32. הגדרת מלון דירות

 33. הגדרת קומת מרתף

 34. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 35. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 36. הגדרת טובין

 37. הגדרת ערבות אוטונומית

 38. הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

 39. הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

 40. הגדרת "קרקע ציבורית"

 41. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 42. הגדרת ''אירוע תאונתי' בפוליסת ביטוח תאונות אישיות

 43. הגדרת אוחז בשטר

 44. הגדרת "קו צומת דמיוני"

 45. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין - אי קשירת כלב

 46. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 47. הגדרת חומר חקירה

 48. הגדרת נושא משרה

 49. הגדרת נזק גוף

 50. הגדרת ''סיום בניית דירה'' בבית משותף

 51. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 52. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 53. הגדרת עבודת כפיים

 54. הגדרת שותפות עסקית

 55. הגדרת "חייב" בפשיטת רגל

 56. הגדרת ילד - קצבת תלויים

 57. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 58. הגדרת ''עובד'' בחברה

 59. הגדרת מאמץ מיוחד

 60. הגדרת עבודה מתאימה

 61. הגדרת שיתוק

 62. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 63. הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף

 64. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 65. הגדרת בעל מקצוע חופשי

 66. הגדרת רכוש משותף

 67. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 68. הגדרת סכסוך עבודה

 69. הגדרת סוד מסחרי

 70. הגדרת תאונת דרכים - מה ההגדרה של תאונת דרכים ?

 71. הגדרת שומר שכר

 72. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 73. הגדרת "בעל קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע"

 74. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 75. הגדרת "מרפסת גג"

 76. הגדרת "טרוריסט"

 77. הגדרת "עובד עם מוגבלות"

 78. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 79. הגדרת ''עבודה מתאימה'' - הבטחת הכנסה

 80. הגדרת ''תואר אקדמי'' בחוק

 81. הגדרת חלקה

 82. הגדרת מלווה

 83. הגדרת דירת מגורים מזכה

 84. הגדרת קרוב חוק מיסוי מקרקעין

 85. הגדרת סכום קצוב

 86. הגדרת ''תפקיד הנהלה'' בחוק שעות עבודה ומנוחה

 87. הגדרת הרמת מסך

 88. הגדרת מוניטין

 89. הגדרת שטר חליפין

 90. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 91. הגדרת דירת מגורים

 92. הגדרת כלב משוטט

 93. הגדרת ''ממצא פוזיטיבי'' בהשתק פלוגתא

 94. הגדרת דרך עירונית

 95. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 96. הגדרת שומר שכר

 97. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 98. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 99. הגדרת מוסד כספי

 100. הגדרת מדגם - מהו מדגם ?

 101. הגדרת "אלמנה" קצבת שארים

 102. הגדרת "תמרור"

 103. הגדרת "פעולה מלחמתית"

 104. הגדרת "תפקיד הנהלה"

 105. הגדרת "בעל" בסעיף 1לחוק מס רכוש

 106. הגדרת "היזק גופני" בפוליסת ביטוח

 107. הגדרת עובד עצמאי

 108. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 109. הגדרת ''עיסוק סביר'' בפוליסת ביטוח אובדן כושר

 110. הגדרת לשון הרע

 111. הגדרת נכס נפקד

 112. הגדרת פיטורים

 113. הגדרת שטר חוב בסעיף 84 לפקודת השטרות

 114. הגדרת שותפות

 115. הגדרת המסוכנות לצורך אשפוז בכפייה במקרים של סיכון לא מידי

 116. הגדרת "חלוקה" בחוק החברות

 117. הגדרת גניבה

 118. הגדרת "הימורים" בחוק העונשין

 119. הגדרת ''חוקר פרטי''

 120. הגדרת ''חשוד'' בחוק סדר הדין הפלילי

 121. הגדרת ''מומחה רפואי''

 122. הגדרת מושכר

 123. הגדרת ''מלגה'' לפי חוק מרשם מלגות

 124. הגדרת מעשה סדום

 125. הגדרת ''רב עיר'' לפי חוק הרבנות הראשית לישראל

 126. הגדרת ''שירות רפואי'' - שירותי בריאות

 127. הגדרת מפגר במשפט פלילי

 128. הגדרת "מדרכה" תקנות התעבורה

 129. הגדרת סבירות בתביעות רשלנות רפואית

 130. הגדרת תושב ישראל לצורכי מס הכנסה

 131. הגדרת "בעל" חוק מס רכוש

 132. הגדרת שכירות במקרקעין בחוק המקרקעין

 133. הגדרת מפעיל אתר פסולת

 134. הגדרת מוכר - חוק המכר

 135. הגדרת אובדן כושר עבודה - להמשיך במקצוע או בעיסוק

 136. הגדרת סוד מסחרי בחוק

 137. הגדרת החזקה הממעטת

 138. הגדרת בני זוג - הבטחת הכנסה

 139. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש וקרן פיצויים

 140. הגדרת מרתף - קומת מרתף

 141. הגדרת קרקע חקלאית

 142. הגדרת בניין

 143. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 144. הגדרת "דיור בר השגה" - בניית דירות קטנות במרכז העיר

 145. הגדרת "מצרך דומה"

 146. הגדרת "מעשה פרישה" מועד התגבשות ותחולת עיקרי הצדק הטבעי

 147. הגדרת שכירות במקרקעין

 148. הגדרת "עובד" בביטוח לאומי

 149. הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה)

 150. הגדרת "נכס גובל" בסעיף 1 לחוק העזר לחיפה (סלילה)

 151. הגדרת "יצירה אדריכלית" בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים

 152. הגדרת "דייר ממשיך" בחוק הדיור הציבורי

 153. הגדרת "גורם יעיל" להתקשרות הצדדים בעסקה

 154. הגדרת "סיום בניה"

 155. הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

 156. הגדרת "מעשה מגונה" והעונש בחוק

 157. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 158. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט בפוליסה

 159. הגדרת אירוע חריג

 160. הגדרת אוחז בשטר

 161. הגדרת אזור איסוף

 162. הגדרת אזור פיתוח

 163. הגדרת אירוע תאונתי

 164. הגדרת אלמן

 165. הגדרת ארגון טרור

 166. הגדרת בית כנסת

 167. הגדרת בן זוג - חוק למניעת אלימות במשפחה

 168. הגדרת בן זוג - פקודת הנזיקין

 169. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 170. הגדרת בניין לצרכי ארנונה

 171. הגדרת בעל - חוק מס רכוש

 172. הגדרת בעל בית - חוק הגנת הדייר

 173. הגדרת בעל מקצוע חופשי בעסק - תקנות הגנת הדייר

 174. הגדרת דייר מוגן

 175. הגדרת דייר ממשיך

 176. הגדרת דירה אחרת - חוק מיסוי מקרקעין

 177. הגדרת דירה אחרת

 178. הגדרת דירת יחיד - מס שבח

 179. הגדרת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

 180. הגדרת דירת מגורים מזכה

 181. הגדרת דרך עירונית

 182. הגדרת הורה יחיד

 183. הגדרת הלם קרב

 184. הגדרת הרמת מסך

 185. הגדרת התאריך הקובע חוק ביטוח לאומי

 186. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 187. הגדרת חומר חקירה

 188. הגדרת טובין - בקשה להחזרת תפוס

 189. הגדרת ידועה בציבור - תקנון קרן פנסיה

 190. הגדרת יחסי עובד מעביד

 191. הגדרת ילד בעל צרכים מיוחדים

 192. הגדרת ילד חורג

 193. הגדרת ילד נכה

 194. הגדרת ילד עם ליקוי מיוחד

 195. הגדרת ילדים ראשונים - תוספת תלויים

 196. הגדרת כלב משוטט

 197. הגדרת כשלון תמורה מלא

 198. הגדרת לקוח בנק

 199. הגדרת מוגבל בניידות

 200. הגדרת מוכר - חוק המכר (דירות)

 201. הגדרת מוניטין

 202. הגדרת מוסד כספי

 203. הגדרת מחזיק בנכס

 204. הגדרת מכירה מס שבח

 205. הגדרת מכירה

 206. הגדרת מלווה לנהג חדש

 207. הגדרת מלווה

 208. הגדרת ממצא פוזיטיבי - השתק פלוגתא

 209. הגדרת מעון - תאונת עבודה

 210. הגדרת מפגר - חוק הסעד וכשירות לעמוד לדין פלילי

 211. הגדרת מפעיל אתר פסולת

 212. הגדרת מקרה ביטוח

 213. הגדרת "מרכז החיים" - בקשה לאיחוד משפחות

 214. הגדרת משרת אמון

 215. הגדרת מתן זכות קדימה

 216. הגדרת מתן שירות לתושב חוץ

 217. הגדרת נושא משרה

 218. הגדרת נזקי מלחמה

 219. הגדרת נכס נפקד

 220. הגדרת נפקד

 221. הגדרת סוד מסחרי

 222. הגדרת סכום קצוב

 223. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 224. הגדרת סכסוך עבודה

 225. הגדרת עבודה מועדפת

 226. הגדרת עבודה מתאימה

 227. הגדרת עבודה נדרשת

 228. הגדרת עבודת כפיים

 229. הגדרת עבודת לילה

 230. הגדרת עגונה

 231. הגדרת עובד אבטחה

 232. הגדרת עובד עצמאי

 233. הגדרת עובד ציבור

 234. הגדרת עוסק

 235. הגדרת עיסוק סביר

 236. הגדרת עניין ציבורי

 237. הגדרת עסק בשטח מפונה

 238. הגדרת פעולה מלחמתית

 239. הגדרת פעולות איבה

 240. הגדרת קומת מרתף

 241. הגדרת קרוב משפחה

 242. הגדרת קרקע חקלאית

 243. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 244. הגדרת רכב מעביד

 245. הגדרת רכוש משותף

 246. הגדרת שומר שכר

 247. הגדרת שותפות

 248. הגדרת שטר חוב

 249. הגדרת שטר חליפין

 250. הגדרת שיתוק

 251. הגדרת שכר יסוד

 252. הגדרת תואר אקדמי

 253. הגדרת תוספת מאמץ מיוחד

 254. הגדרת תושב אזור

 255. הגדרת תושב אילת

 256. הגדרת תושב ישראל

 257. הגדרת תמורה בת ערך

 258. הגדרת תפקיד הנהלה

 259. הגדרת "עובד אבטחה" הסכם קיבוצי

 260. הגדרת "הלם קרב"

 261. הגדרת צרכן

 262. הגדרת "מתן זכות קדימה"

 263. הגדרת "מעילה באמון" חוקת העבודה

 264. הגדרת דירת מגורים מזכה

 265. הגדרת חוב ארנונה כ"מס המגיע על מקרקעי סרבן"

 266. הגדרת ''דירת יחיד'' לצורך מס שבח

 267. הגדרת שכר יסוד

 268. הגדרת ''נפקד'' חוק נכסי נפקדים

 269. הגדרת עובד

 270. הגדרת מקרה ביטוח

 271. הגדרת "עילת תביעה"

 272. הגדרת רכש גומלין

 273. הגדרת "תנאי בחוזה"

 274. הגדרת מלווה

 275. הגדרת סוד מקצועי

 276. הגדרת "פסק דין פלילי" בחוק סדר הדין הפלילי

 277. הגדרת "מקרקעי ישראל"

 278. הגדרת ''דירה אחרת'' - חוק מיסוי מקרקעין

 279. הגדרת ''תושב אילת'' לצורכי מס

 280. הגדרת תוספת שכר - תוספת שכר כחלק משכר הבסיס

 281. הגדרת פעולה מלחמתית - סעיף 5 לחוק הנזיקין

 282. הגדרת מבטח - חוק מע"מ

 283. הגדרת "ילד נכה" - ביטוח לאומי

 284. הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק