גוש 3946 ראשון לציון

גוש 3946 בראשון לציון: גוש 3946 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 419, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 420, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 421, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 422, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 423, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 3946 חלקה 442, סטטוס:מוסדר קרקעותגוש חלקה